Titel:
Hastighedsændringer som følge af ombygning af enkeltsporede rundkørsler i landzone til modulvogntog

Abstract:
Modulvogntog blev tilladte i Danmark i 2008. I alt godt 4.000 km af det danske vejnet er blevet ombygget, så der er kapacitet til at modulvogntogene kan køre der med deres maksimale længde på 25,25 m. Ændringerne har primært været rettet mod kryds og især rundkørsler. De vigtigste ændringer i enkeltsporede rundkørsler er, at midterøen er reduceret og de yderste dele erstattet af et overkørbart overkørselsanlæg. Effekten på personbilførernes hastighedsvalg i i alt tre rundkørsler: Dels som et før-/efterstudie i én rundkørsel samt et med-/udenstudie i to rundkørsler med stort set identisk design med undtagelse af etableret overkørbart overkørselsareal i den ene. Personbilers free-flow hastighed var undersøgt ved hjælp af RUBA software ud fra én uges videoregistrering i hver rundkørsel. I rundkørslen, hvor det overkørbare overkørselsareal var blevet etableret, steg gennemsnitshastigheden fra 28 til 36 km/t. Med-/udenstudiet vidste samme men markant mindre tendens end for før-/efterstudiet. Den fundne mindre effekt i de to kryds kan skyldes forskelle i design og evt. bilistsammensætning, som ikke er registreret. Overordnet set, indikerer undersøgelsen at etablering af et overkørbart overkørselsareal forøger hastigheden i rundkørsler markant.

Forfatter:
Charlotte Tønning, AAU Niels Agerholm, AAU

Danske Keywords:
Trafiksikkerhed, Modulvogntog, Hastighed, Rundkørsler, Videodetektering

Engelske Keywords:
Traffic Safety, Road train, Speed, Roundabout, Video detection

År:
2017

Link: Hent paperet som PDF-fil