Titel:
Forslag til stambusnet i København

Abstract:
Ved åbningen af den københavnske Metro i oktober 2002 skal HT foretage en reduktion af bussernes driftsomfang og en tilpasning af busnettet til Metroen. HT kan i sin tilpasningsstrategi gå to veje. Den ene er blot at fortage tilpasninger og reduktioner. Det er en meget passiv strategi.

Den anden vej er en offensiv strategi, der også giver områderne udenfor Metroens influens en forbedret busbetjening. Stategien omfatter etablering af et stambusnet i København, som et nyt højklasset, effektivt og kundevenligt produkt.

I dette paper præsenteres stambuskonceptet, det foreliggende konkrete forslag til linienet og de foreløbige konklusioner.

Forfatter:
Køreplanchef Torsten Rasmussen og Trafikplanlægger Kim Vesterby

Danske Keywords:
Kollektiv trafik, busbetjening, busnet

Engelske Keywords:
Public transport

År:
2000

Link: Hent paperet som PDF-fil