Titel:
ITS funktionsleverance

Abstract:
Midttrafik har med assistance fra COWI gennemført udbud og indgået kontrakt med en leverandør for tælling af passagerer i Aarhus bybusser for en ti-årig periode. Leverandøren sørger for levering, installation og drift af udstyr og leverer færdige tælledata til Midttrafik.
Midttrafik betaler en fast månedlig ydelse for levering af data i aftalt mængde og kvalitet. Ved mangler i det leverede korrigeres betalingen forholdsmæssigt.
Ideen bag konceptet er, at udbrede det allerede velkendte princip for funktionsleverance for drift og vedligeholdelse af veje til andre områder, da levering af ITS data/funktion skønnes at have et meget stort potentiale, hvorved ordregiver kan allokere sine ressourcer til øvrige opgaver og samtidig nedsætte sine risici og omkostninger.

Forfatter:
Jørgen Birk, COWI A/S

Danske Keywords:
ITS Funktionskontrakt

Engelske Keywords:
ITS "Functional Contract"

År:
2011

Link: Hent paperet som PDF-fil