Titel:
En billige GPS data analyse platform

Abstract:
Denne artikel præsenterer en komplet software platform til analyse af GPS data. Platformen er bygget udelukkende vha. open-source komponenter. De enkelte komponenter i platformen beskrives i detaljer. Fordele og ulemper ved at bruge open-source diskuteres herunder hvilke IT politiske tiltage, der er nødvendige i en organisation for at bruge open-source. Map-matching diskuteres i flere omgange fordi det har været en udfordring at få implementeret. Platformen er udrullet og taget i produktion hos et mindre selskab. Konklusionen er, at med et meget begrænset budget (15.000,- kr.) kan alle organisationer med et digitalt vejkort og GPS data begynde at lave trafikanalyser på disse data. Det er et krav, at der er passende IT kompetencer tilstede i organisationen.

Forfatter:
Ove Andersen, Aalborg Universitet Nick Christensen, BeKTra Niels T. Larsen, BeKTra Kristian Torp, Aalborg Universitet

Danske Keywords:
GPS, software, trafik, analyse

Engelske Keywords:
GPS, software, traffic, analysis

År:
2011

Link: Hent paperet som PDF-fil