Titel:
Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler

Abstract:
En lang række Intelligente Transportsystemer udvikles i disse år til at hjælpe den enkelte bilist med at køre mere sikkert. En central del er omkring trafiksikkerhed, og som en del af det nordjyske ITS Platform projekt udvikles en risikolog, der beskriver hvor risikobetonet den enkelte deltagende bilists kørselsadfærd er. Den giver feedback til bilisten, hvis der foretages risikobetonet kørsel i form af for høje hastigheder, kraftige decelerationer samt kraftige accelerationer i kørselsretningen samt sideværts. Den afledte af accelerationen, kaldet rykket beskriver risikobetonet adfærd bedre end accelerationen. Der er en god sammenhæng mellem antallet af kraftige ryk i kørselsretningen og kørselsadfærden, mens der ikke kan konstateres en klar sammenhæng mellem sideværts ryk og kørselsadfærden. Datagrundlaget for disse resultater er ikke stort, og grænseværdier for de ryk, der skal resultere i feedback i forbindelse med risikolog dokumenteres løbende i takt med, at data fra deltagerne i ITS Platform bliver indsamlet.

Forfatter:
Niels Agerholm, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Niels Kaare Hjaltelin Rasmusen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet René Lund Hansen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

Danske Keywords:
Trafiksikkerhed, data fra kørende biler, forsikring, kørselsadfærd, Intelligente TransportSystemer, ITS

Engelske Keywords:
Road safety, Floating Car Data, Insurance, Driving behaviour, Intelligent Transport Systems, ITS

År:
2011

Link: Hent paperet som PDF-fil