Titel:
HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

Abstract:
Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en punktbaseret og en turbaseret. Disse metoder præsenteres og sammenlignes. De beregnede hastigheder for seks strækninger fordelt over hele landet præsenteres i detaljer og diskuteres, herunder en sammenligning med andre eksisterende metoder og resultater. Strækningerne er både i byerne og på motorveje. Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan foretages med et beskedent budget er uvist.

Forfatter:
Ove Andersen, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Kristian Torp, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Danske Keywords:
GPS, hastighed, kort

Engelske Keywords:
GPS, speed, map

År:
2011

Link: Hent paperet som PDF-fil