Titel:
Emissioner af drivhusgasser fra tunge køretøjer på biogas

Abstract:
Dette studie undersøger CH4 tabet og de samlede drivhusgasemissionsbesparelser i forbindelse med brugen af opgraderet biogas som brændstof til tunge køretøjer i Danmark. Undersøgelsen fokuserer på emissionerne i forbindelse med køretøjernes drift og emissionerne fra tankning af brændstoffet. Emissionsberegningerne gøres i to scenarier i 2035 med hhv. høje og lave CH4-tab emissionsfaktorer hentet fra den eksisterende litteratur.
Resultaterne viser at motortab/tankfordampning er den største kilde til CH4 udslippet efterfulgt af CH4 lækager ved tankstationen og CH4 direkte fra udstødningen. Procentandelene for CH4 emissionen ved lavt[højt] CH4 tab beregnes til 57 %[62 %] for motortab/tankfordampning, 43 %[23 %] for tankstation og 0.4 %[15 %] for udstødningen. De samlede drivhusgasemissionsreduktioner ved lavt og højt CH4 tab bliver hhv. 91 % og 86 % for tank-to-wheel, og 88 % og 84 % for pump-to-wheel, set i forhold til diesel reference scenariet.

Forfatter:
Morten Winther, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Danske Keywords:
CNG, LNG, CH4, CO2, biogas, tunge køretøjer

Engelske Keywords:
CNG, LNG, CH4, CO2, bio gas, heavy duty vehicles

År:
2017

Link: Hent paperet som PDF-fil