Titel:
Nye logistikkoncepter og transport

Abstract:
Ændringer i logistikken har indflydelse på godstransportens udførelse, men der mangler konkrete analyser af de logistiske ændringers indvirkning på godstransporten og miljøeffekterne af dette. Endelig mangler der analyser af potentialerne for at undgå uheldige miljøkonsekvenser ved de nye strukturer.

Projektet Produktion, distribution og godstransport, der udføres af COWI og FLUX - Center for Transportforskning på RUC for Miljøstyrelsen, henvender sig til virksomheder, der ønsker at inddrage hensynet til transportens miljøkonsekvenser i den strategiske produktions- og distributionsudvikling.

Projektet er opbygget i 4 dele: Første del beskriver ændringer og tendenser i logistikken, og hvorledes disse indvirker på krav til transporttid, frekvens, afstand og tidsvinduer. I anden del undersøges ændringer af logistikken og godstransporten i en række virksomheder.

Tredje del vil opstille handlemuligheder for virksomheder der ønsker at reducere miljøbelastningen fra transporten i forbindelse med ændrede produktions- og distributionssystemer. Endelig vil projektet i fjerde del blive formidlet til målgruppen.

Denne oplæg beskriver resultaterne fra første og anden del af projektet.

Forfatter:
Per Homann Jespersen og Lise Drewes Nielsen, FLUX - Center for Transportforskning, RUC og Mads Holm Petersen, COWI

Danske Keywords:
Ekstern logistik og miljø, godstransport

Engelske Keywords:
External logistic and environment, freight transportation

År:
2001

Link: Hent paperet som PDF-fil