Titel:
Strukturelle fortællinger om mobilitet

Abstract:
Denne artikel bygger på resultater fra specialet ”strukturelle fortællinger om mobilitet” (Institut for miljø, teknologi og samfund, RUC, april 2002). Vi introducerer et begreb, vi kalder ”strukturelle fortællinger om mobilitet”. Gennem kvalitative interviews med beboere fra det økologiske landsbysamfund Dyssekilde ved Hundested sætter vi fokus på de generelt accepterede argumentationsrækker, som individet bruger til at forklare og legitimere beslutninger og handlinger i hverdagslivet. Vi argumenterer for at de strukturelle fortællinger ofte er en barriere for italesættelse af automobilitet som et miljøproblem. I en dekonstruktion af de strukturelle fortællinger undersøger vi;
- Hvad der ligger til grund for at denne type fortællinger er blevet legitimerende ”sandheder”, og
- hvordan en sociologisk forståelse af de strukturelle fortællinger kan danne grundlag for at påvirke individets adfærd.
I dette paper introducerer vi begrebet og vi præsenterer hovedresultater fra specialet.

Forfatter:
Cand.techn.soc. Malene Freudendal-Pedersen (Geografisk Institut, KU), cand.techn.soc. Katrine Hartmann-Petersen (FLUX, TekSam, RUC), cand.techn.soc. Kenneth Roslind (Erhvervsøkonomisk enhed, Søfartsstyrelsen)

Danske Keywords:
Mobilitet, (miljømæssig) adfærd, hverdagsliv, ambivalens, modernitet, sociologi

Engelske Keywords:
Mobility, (environmental) behaviour, everyday life, ambivalence, modernity, sociology Mobility, (environmental) behaviour, everyday life, ambivalence, modernity, sociology Mobility, (environmental) behaviour, everyday life, ambivalence, modernity, sociology

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil