Titel:
Forbrugeradfærd, butiksstruktur og transport i Københavnsområdet - Indkøbsadfærd og transport blandt kunder i tre butikscentre

Abstract:
Forbrugeradfærd, butiksstruktur og transport er et del projekt under Center for forskning i miljø og transport (TRIP), Det Strategisk Miljøforskningsprogram 2000-2003. Her undersøges butikscentre som et specifikt koncept indenfor detailhandel og service. Intentionen er at belyse, hvordan forbrugernes indkøbsrelaterede transportmønstre ser ud for tre udvalgte butikscentre i Københavnsområdet. Dette gøres ved at sætte fokus på forbrugernes rumlige adfærd i forbindelse med deres brug af centrene, og herunder undersøge om de transporterer sig længere end deres nærmeste indkøbs - og service muligheder eller andre indkøbssteder, som de kommer forbi i forbindelse med aktiviteter i hverdagen.

Papiret skitserer kort den seneste butikscenter udvikling i Danmark. Det referer til forskelle i empiriske indgangsvinkler og dataindsamlingsmetoder i tidligere forskning i indkøbs- og transportadfærd i relation til butikscentre. På baggrund heraf gøres der rede for de anvendte dataindsamlingsmetoder. Endvidere præsenteres nogle få foreløbige resultater fra de indledende analyser.

Forfatter:
Dorte Elisabeth Nielsen, Institut for grænseregionsforskning

Danske Keywords:
forbrugeradfærd, butikscentre, butiksvalg, transport, København

Engelske Keywords:
consumer behaviour, shopping centres, store choice, transport, Copenhagen

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil