Titel:
Trafikmodel for Gentofte

Abstract:
Gentofte kommune har fået etableret en trafikmodel, der omfatter alle veje i kommunen. Modellen er opstillet i det tyske beregningsprogram VISUM, og den er baseret på en omfattende dataindsamling - både blandt bilister, der krydser kommunegrænsen (stopinterviews) og af indbyggere i Gentofte (hjemmeinterviews).
Modellen indeholder mange muligheder for analyse af vej- og trafikforhold, og det er også muligt at anvende modellen som register for forskellige vejnetsoplysninger.
I dette paper præsenteres resultater fra dataindsamlingen og desuden beskrives modelopstillingen og Gentofte kommunes planer for anvendelse af modellen.

Forfatter:
Bjarne Tønning-Christensen, COWI A/S Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune

Danske Keywords:
trafikmodel, Gentofte

Engelske Keywords:
traffic model, Gentofte

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil