Titel:
Handel og cykler

Abstract:
Ofte er der en konflikt imellem handlendes ønsker til trafikarealerne og planer om trafiksanering, herunder bestræbelser på at fremme cykeltrafikken. Mange handlende har desuden den holdning, at cyklister ikke er gode kunder.

Undersøgelser viser imidlertid, at kunder, der kommer på cykel, er mere loyale og bruger flere penge i dagligvareforretningerne end dem, der kommer i bil. Deres andel af kundemassen er desuden større, end de handlende tror.

Trafiksanering og cykelfremme vil på en række punkter være en fordel, også for de handlende. Dog er der en hård konkurrence med specialforretninger i indkøbscentre, som er lette at komme til i bil, og en vis arbejdsdeling hermed er næppe til at komme udenom. Bycentrene kan ikke tage hele omsætningen.

Forfatter:
Thomas Krag, Thomas Krag Rådgivning

Danske Keywords:
Handlende, omsætning, transportmiddelvalg, cykler, fysisk planlægning

Engelske Keywords:
Retailers, turnover, transport means, bicycles, planning

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil