Titel:
Grøn Boliganvisning – Vejen til et bedre miljø?

Abstract:
Abstract: Grøn Boliganvisning er en forsøgsordning i Albertslund Kommune der har en reduktion af CO2 fra transport som hovedformål. Man kan komme i betragtning til en bolig hvis man arbejder i Albertslund, bor i en anden kommune og transporterer sig med bil eller MC til og fra arbejde. Hovedformålet med denne undersøgelse har været:
- at undersøge hvilken betydning Grøn Boliganvisning har haft for deltagernes adfærd og holdning til transport
- at undersøge Grøn Boliganvisning som reguleringsmekanisme

I dette paper præsenteres undersøgelsens resultater og konklusioner i forhold til Grøn Boliganvisning i Albertslund Kommune.

Forfatter:
stud.techn.soc Stine Jensen og stud.techn.soc Hanne Müller, RUC

Danske Keywords:
transportadfærd, hverdagstransport, regulering, Grøn Boliganvisning, miljø

Engelske Keywords:
transport behaviour, everyday transport, regulation, Green Housing Administration, environment

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil