Titel:
Bidrar bruk av transportanalyser i byplanleggingen til en utvikling som gir vekst i biltrafikken?

Abstract:
Den overordnede problemstillingen for paperet og for de undersøkelsene det bygger på er hvorfor man fortsetter å produsere, vedta og realisere planer, som i følge anerkjent faglig kunnskap om sammenhenger mellom byutvikling (inkludert byens transportsystem) og utvikling i personbiltrafikken vil bidra til at biltrafikken fortsetter å vokse, på tross av de overfor nevnte målsettingene. Paperet har spesielt fokus mot hvordan trafikkberegninger og transportanalyser brukes i og påvirker plan- og beslutningsprosesser.

Forfatter:
Aud Tennøy, Norsk institutt for by- og regionforskning

Danske Keywords:
Byplanlegging Byutvikling Biltrafikk Transportanalyser

Engelske Keywords:
Urban planning Urban development Car-traffic Tranpsortmodels

År:
2003

Link: Hent paperet som PDF-fil