Danish
English

Visit Aalborg

Spørgsmål vedrørende fakturering/betaling bedes stilet til:

Destination Nord
Kjellerups Torv 5, niveau 13
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 9931 7502
E-mail: hbm@destination-nord.dk