Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Køretøjsteknologi og køretøjernes klima- og miljøkonsekvenser

 

Reduktion af transportsektorens CO2-emissioner

Energi- og CO2-mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007

v/Rasmus Gravesen, Tetraplan

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

The inclusion of Environmental concerns in the development of Biofuel Policies for Transport

v/Maria Josefina Figueroa, DTU Transport

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Biodiesel forsøgsordning (RME)

v/Niels Bahnsen, NIRAS

       Præsentation

 

Center for Grøn Transport

v/Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen

 

Luftforurening

NO2 virkemiddelkatalog – virkemidler til begrænsning af overskridelser af NO2 grænseværdien for luftkvalitet i større danske byer

v/Steen Solvang Jensen, DMU

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation