Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Mobilitet og adfærd

 

Mobilitet og ambivalens

Bilen og det sociale liv – er vi på vej mod en ’post car future’?

v/Lise Drewes Nielsen, Roskilde Universitet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Bilisters handlinger – mellem retsnorm og praksis

v/Anette Jerup Jørgensen, Aalborg Universitet

 

Ambivalente chaufførliv - oplevede konsekvenser af busbranchens forandringer

v/Katrine Hartmann-Petersen, Roskilde Universitet

 

Mobilitet og trafikplanlægning

Odense Kommune borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og Mobilitetsplan

v/Connie Juel Clausen, Odense Kommune

       Præsentation

 

Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten

v/Nils Fearnley, Merethe Dotterud Leiren, Kåre H. Skollerud og Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk institutt

       Bibliografiske oplysninger

       Paper (fagfællebedømt)

       Præsentation

 

Trafikken over Øresund

v/Jens Groth Lorentzen, COWI

 

Øresundstrafik

Regional persontrafikmodel for Øresund

v/Sten Hansen, Region Skåne

 

Trafikmodeller til brug for analyse af transport i Øresundsregionen

v/Christian Overgård Hansen, COH ApS

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

MOCCA – en helt ny dynamisk modell för arbetspendlandet i Öresundsregionen

v/Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi

       Præsentation