Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Trafikteknik

 

ITS og fremkommelighed

Samfundsmæssig nytte af bedre trafiksignaler

v/Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Effektevaluering af variable hastighedstavler - ved kryds på veje i åbent land

v/Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper (fagfællebedømt)

       Præsentation

 

GPS data som grundlag for en national rejsehastighedsdatabase

v/Jan Holm, Vejdirektoratet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

v/Kristian Torp, Aalborg Universitet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper (fagfællebedømt)