Titel:

Tilfartsregulering til motorveje. Har det nogen effekt?

Abstract:
Et signalanlæg på en tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen ved Nærum er etableret med henblik på styring af tilfartstrafikken til Helsingørmotorvejen i morgenmyldretiden, hvor hastigheden på motorvejen er lav. Målinger udført i marts 1996 viser, at hastigheden for motorvejstrafikanterne forøges med 4 km/t, når doseringsanlægget er i drift. Rampetrafikanterne påtrykkes derved en ventetid på ca. 1 minut.
Rampedoseringsanlægget påvirker ikke kapaciteten på motorvejen.
Netto giver doseringsanlægget en tidsgevinst på 24 timer og et reduceret brændstofforbrug på 100 liter pr. dag. Den samfundsmæssige besparelse herved er kr. 375.000 årligt.

Forfatter:
Civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet

Keywords (DK):
Motorvej, signalanlæg, rampedosering

Keywords (UK):
Motorway, signal, ramp metering

Session:
Trafikledelse

År:
1996

Konferencerapport
Bind 1, side199

Hent paper som PDF-dokument