Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Trængsel og fremkommelighed

Trængsel og komfort
v/Michael Knørr Skov og Morten Klintø Hansen, COWI A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Trængselsomkostninger
v/Camilla Brems, COWI A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Studie Vedrørende Busfremkomelighed
v/Nicolai J. Maltesen, NIRAS

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Fremkommelighed og serviceniveau for veje
v/Henning Sørensen, Vejdirektoratet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Hastigheden og hastighedsudviklingen på det danske vejnet
v/Allan Christensen, Vejdirektoratet

      Abstract