Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Trafikpolitik, samfundsøkonomi og transportudvikling

Miljøafgifter
Different ways to integrate environmental values into car taxation policy
v/Pia Bøgelund, Aalborg Universitet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Fiscal measures to reduce CO2 emissions from new passenger cars
v/Jørgen Jordal-Jørgensen COWI A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Lokal trafik- og miljøplanlægning
The Capacity to Deal with Environmental Issues in Local Transport Policy and Planning
v/Carsten Jahn Hansen, Aalborg Universitet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet
v/Per Homann Jespersen, FLUX - RUC

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Vurderingsmetoder
Vurdering af større infrastrukturprojekters regionale udviklingseffekter
v/Jørgen Kristiansen, Aalborg Universitet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Potentialet for områdebaseret roadpricing for lastbiler
v/Jesper Mertner, COWI A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Transportudvikling
Nye transportformers innovationsforløb - Den sociale konstruktion af ny teknologi
v/Jørgen Burchardt, Teknik & Kultur

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Fremtidens transport i Vejle Amt
v/Erik Abitz, Vejle Amt

        Bibliografiske oplysninger

      Paper