Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Jernbanesikkerhed

Mest mulig jernbanesikkerhed for pengene
v/Benny Mølgaard, Banestyrelsen

        Paper

 

Fastlæggelse af sikkerhedsniveau for sikringsanlægget på den nye ringbane i København
v/Søren Randrup-Thomsen, Rambøll

        Paper

 

Dybdeanalyse af jernbaneulykker - Et eksempel Åsta ulykken
v/Jan Skriver, NSB

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Havariundersøgelser af jernbaneulykker = Frikendelse af "systemet"? Eller efterforskningerne fører sjældent til sikkerhedsmæssige forbedringer af jernbanedriften
v/Jens Lindhard

        Bibliografiske oplysninger

      Paper