Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Planlægning

 

Bæredygtighed i trafikplanlægningen

The quest for environmentally sustainable transport. A comparison of 4 cities in 4 countries

v/Anders Langeland, UIS

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Transport i klimaplanen

v/Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll og Annette Kayser, Københavns Kommune

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Odense Kommune – ny cykelstrategi

v/Elsebeth Gedde, Odens Kommune

 

Cykeltrafik

Pendling på cykel i Københavnsområdet

v/Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik og Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag – metode og cases

v/Eva Willumsen, COWI

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

v/Anne Eriksson, Center for Trafik, Københavns Kommune

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Idékatalog for bedre samspil mellem cykel og kollektiv trafik

v/Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen

 

Større infrastrukturanlæg – fra analyse til beslutning

Hvordan kan man udnytte al tilgængelig information når et infrastrukturprojekt skal vurderes?

v/Anders Vestergaard Jensen, DTU Transport

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Beslutningsforløb for store trafikanlæg i Danmark – eksemplificeret ved den jyske længdebane og en fast Kattegatforbindelse

v/Jørgen Kristiansen, Aalborg Universitet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper (fagfællebedømt)

       Præsentation

 

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastruktur

v/Thomas Jørgensen, Transportministeriet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Mobilitet og det levede liv

Den gamle landevej og de nye muligheder - en undersøgelse af hovedvejes betydning og potentialer for det byggede miljø efter motorvejsnetværkets sejr

v/Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Det mobile liv

v/Mette Jensen, DMU, Aarhus Universitet

       Præsentation

 

Bæredygtig mobilitet og byrum

v/Malene Freudendal-Pedersen, Dansk Arkitektur Center

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation