Trafikdage_logo_blå.jpg
 

 

 


Trafikdage på Aalborg Universitet 2011

Trafikkens klima- og miljøforhold

 

Luftkvalitet og emissioner

Effekt af miljøzoner på luftkvaliteten i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg

v/Steen Solvang Jensen,
Danmarks Miljøundersøgelser

         Bibliografiske oplysninger

         Artikel

         Præsentation

 

Fald i partikelforureningen fra trafik i København

v/Thomas Ellermann, Danmarks Miljøundersøgelser

         Bibliografiske oplysninger

         Artikel

         Præsentation

 

Luftkvalitetsvurdering af alternativerne for 3. Limfjordsforbindelse

v/Steen Solvang Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser

         Bibliografiske oplysninger

         Artikel

         Præsentation

 

Ny metode til bestemmelse af transportækvivlenter for Ro-Ro passagerskive til brug for emissions- og energiberegninger

v/Hans Otto Holmegaard Kristensen, DTU Mekanik

         Bibliografiske oplysninger

         Artikel

         Præsentation