Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Kollektiv transport

 

Planlægning af kollektiv Trafik

Trafikplan for Nordjylland

v/Signe Klintgaard Korac, Nordjyllands Trafikselsk

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Trafikplan for Region Sjælland

v/Lars Richter, MOVIA

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Planlægger for bus, tog og bil

v/Sine Dyreborg, Vejdirektoratet og Birgitte Woolridge, Rejseplanen

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Model for optimering af køretider i den kollektive bustrafik

v/Thomas Hjorth Møller, Aalborg Universitet

 

Incitamentsaftaler

Tilgængelighedsanalyser og servicemål i kollektiv trafik

v/Jakob Høj, Tetraplan

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Incitamentsaftale i Aalborg by- og metrobussystem

v/Susan Jensen, Nordjyllands Trafikselskab

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Passagerincitamenter i bustrafik?! – baggrund og resultater

v/Torsten Rasmussen, MOVIA

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Passagerincitamenter i bustrafik?! – arbejdet i praksis

v/Søren Jacobsen, MOVIA

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation