Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Trafikmodeller

 

Rejser og tid

Modernisering af Transportvaneundersøgelsen

v/Hjalmar Christiansen og Carsten Jensen, DTU Transport

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Danskernes transport - hvor meget, hvordan, hvor og hvornår?

v/Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Flypassagers tidsværdier

v/Mette Bøgelund, Incentive Partners

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

       Præsentation

 

Trafikmodeller

Indledende samfundsøkonomisk vurdering af en fast Kattegat forbindelse

v/Brian Gardner Mogensen, Grontmij | Carl Bro

 

OTM og dens anvendelse i projektet ”Udbygning af Køge Bugt motorvejen”

v/Goran Vuk, Vejdirektoratet og Henrik Paag, Tetraplan

       Bibliografiske oplysninger

       Paper

 

Trafiksimulering med VISSIM – En analyse af programmets grundlæggende adfærdsparametre samt bestemmelse og test af adfærdsparametre under danske forhold

v/Anders Pihlkjær

       Bibliografiske oplysninger

       Paper