Trafikdage på Aalborg Universitet 2009

Workshops

 

Effektive godstransporter til byerne

      Oplæg

      Præsentationer

 

 

Danmark som transitland – rasteplads eller logistikcenter

      Oplæg

      Referat

      Præsentationer

 

 

”Trafikplanlægning og byplanlægning - to sider af samme sag”

      Oplæg

      Præsentationer