Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Trafiksikkerhed, trafikteknik og trafikinformatik

Planlægningsprincipper
Cykelvenlig infrastruktur - innovation og implementering
v/Troels Andersen, Park- og Vejafdelingen, Odense Kommune

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Nye veje! Et forslag til nye vejplanlægningsprincipper for de danske byområder
v/Henrik Harder Hovgesen, Aalborg Universitet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Unge trafikanter
Respekt for fart
v/ Preben H. Rosenberg, Vejle Amt

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Evaluering af projekt "Respekt for Fart" i Vejle
v/Mette Møller, Danmarks Transport-Forskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Kampagne "Unge trafikanter"
v/Palle Jørgensen, Ribe Amt

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Lette trafikanter
Sikre skoleveje. En undersøgelse af skolebørns transportvaner og trafiksikkerhed
v/Søren Underlien Jensen, Danmarks TransportForskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds
v/Belinda la Cour Lund, Danmarks TransportForskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Effekten af blinkende grønne fodgængersignaler
v/Bo Mikkelsen, Danmarks Transport Forskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Tekniske virkemidler
Effekt af alkolås i biler samt muligheden for at indføre brug heraf i Europa
v/Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Hvad blev resultatet af hastigheds- og rødkørselsforsøget i Århus?
v/Marie Louise Brandt, Vejdirektoratet

      Abstract

 

Internettet
Internetbaseret borgerinddragelse
v/Trine Bunton Nielsen, Rambøll Nyvig A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Webbaserede spørgeskemaer i transportundersøgelser
v/Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet 

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed på broer og i tunneler. Erfaringer fra de store infrastrukturanlæg over Storebælt og Øresund
v/Leif J. Vincentsen, Sund & Bælt Holding A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Brug af uheldsmodeller i byområde
v/Poul Greibe, Danmarks TransportForskning og Malene Rishøj Kjær, Danmarks Transport Forskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper