Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Transport-, trafik-og by-planlægning

Lokalisering af virksomheder
Rett virksomhetrett sted: Fra teori til praksis
v/Kathrine Strømmen, Plan- og bygningsenheten, Trondheim kommune

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Lokalisering af virksomheder efter transportbehov - samarbejdsprojekt vedr. erhverv, trafik og fysisk planlægning
v/Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?
v/Per Thost, RAMBØLL Nyvig

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Byudvikling i hovedstadsregionen
Stationsnærhedspolitikkens baggrund og effekter
v/Peter Hartoft-Nielsen, Forskningscentret for Skov & Landskab

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Byudvikling og infrastruktur - nye udfordringer
v/Claes Nilas, Hovedstadens Udviklingsråd

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Lokale tiltag
Trafik, levevilkår og velfærd i Kgs. Enghave
v/Trine N. Fotel, Roskilde Universitet, Socialvidenskab

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Konsekvenser av Traffic Calming Kunskapsöversikt och forskningsbehov
v/Tomas Svensson, VTI

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Parkeringstiltag i de mindre kommuner - muligheder og effekt
v/Anette Enemark, Transportrådet/TetraPlan A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Infrastruktur, bymønster og adfærd
Bymønsterets indflydelse på indkøbstrafikken
v/Linda Christensen, Danmarks TransportForskning

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Veibygging og endret senterstruktur
v/Øystein Engebretsen, Transportøkonomisk institutt

        Bibliografiske oplysninger

      Paper