Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

Kollektiv transport

Letbanering i indre København
v/Russel da Silva, WS Atkins

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Anvendelse af GIS i HUR - GDB/SODA og Rejseplanen
v/Michael Dan Eriksen, Hovedstadens Udviklingsråd

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Benchmarking af kollektiv trafik i danske bybusbyer
v/Niels Melchior Jensen, COWI A/S og Per Darger, Færdselsstyrelsen

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg
v/Niels Melchior Jensen, COWI A/S og Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Modeller for kollektiv transport
GIS-baseret, objektorienteret modellering af kollektive transportterminaler

v/Otto Anker Nielsen, CTT, DTU

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Förenklad modell för efterfrågan på bussresor - möjligheter och begränsningar

v/Stina Johansson, Inst för teknik och samhälle, Lunds Universitet

        Abstract

 

Overordnet organisering og regulering
Railways in Transition: A Review of Five Countries
v/Torben Holvad, Transport Studies Unit, Oxford University

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Udbud af togtrafik i Danmark
v/Ole Kien, RAMBØLL og Bastian Zibrandtsen, Trafikministeriet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Statslige selskabsdannelser på transportområdet: Danske og udenlandske erfaringer
v/Henrik Duer, Transportrådet/COWI A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Brikkernes stilling - om konkurrence og selskabsdannelse i transportsektoren
v/Jacob Fuchs, Hovedstadens Udviklingsråd

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Kollektiv transport på landet - i lyset af børn, unge og ældres behov
v/Lykke Magelund, Transportrådet/TetraPlan A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Behovs- och miljöanpassad kollektivtrafik i områden med litet trafikunderlag
v/Sven-Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult

        Abstract

 

Public Transport Provision in Two Cities - Oxford and Odense
v/Torben Holvad, Transport Studies Unit, Oxford University

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Bussen Holder
v/Torben Abildgaard Knudsen Hovedstadens Udviklingsråd

      Abstract

 

Vejregler for trafikterminaler
v/Jerrik Gro Jensen, RAMBØLL NYVIG A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Intermodal transport
Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - organisering, finansiering og resultater
v/Brian A. Haapanen, HUR og Betina Kjerulf, Banestyrelsen

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Parkér & Rejs: Erfaringer med pilotprojekter samt scenarier for en udbygning i hovedstadsområdet
v/Andreas Røhl, Banestyrelsen

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Parker og Rejs potentialer
v/Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Opgradering af regionale banenet
Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner
v/Lars Lund og Jan Kragerup, NIRAS Transport

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Svealandsbanan - ett bra utbud som får bilister att ta tåget
v/Oskar Fröidh, Avd för trafik och logistik, KTH

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Banetrafik til/fra København
Passagerforsinkelser på jernbaner i Roskilde Amt
v/Sten Hansen, Atkins Danmark A/S

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Nej til S-tog til Roskilde. Hvorfor? Og hvad så?
v/Jan Schneider-Tilli, Banestyrelsen og Anders H. Kaas, Atkins Danmark

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

"Åbning" af jernbanen, stationsstruktur
Banestyrelsens implementering af Europæiske radio- og togkontrolsystemer
v/Niels Brejnbjerg Buch, Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen

        Bibliografiske oplysninger

      Paper

 

Stationsstrukturen i Danmark - er der behov for ændringer
v/Andreas Røhl, Banestyrelsen og Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet

        Bibliografiske oplysninger

      Paper