Danish
English

AI – Transport Week

7-11 december, hver dag fra kl.14 til 15.30 (virtuel)

AI – Transport Week

En uge om  kunstig intelligens, Big Data og transport

 

Trafikdage, ITS Danmark & Transportens Innovationsnetværk (TINV) går sammen og  sætter fokus på kunstig intelligens og hvilke muligheder det giver for transportsektoren

AI – Transport Week (opdateres løbende)
Fold ud
Print
7. december
14:00
15:30
Adaptive signalregulering for effektivisering af trafikafvikling/ Moderator Rasmus Lindholm

Her sættes der fokus på signalregulering. Kan vi anvende kunstig intelligens så lyskrydsene bliver kloge og selv indstille de forskellige faser efter trafikmængderne i de forskellige retninger?

De tre oplægsholdere vil komme med deres bud.

Svend Tøfting arbejder netop med en sådan teknologi, hvor trafikstyringen decentraliseres og lægges ud i de enkelte lyskryds. Paul Van Konningsbrugge har i mange år arbejdet for en centralisering af trafikstyringen netop fordi ændres trafikmængden i et lyskryds, påvirker det de omkringliggende lyskryds. En samordning er derfor nødvendig for at optimere ikke bare et kryds men hele trafik-flow i byen. Rune Lyster har afprøvet forskellige teknologier gennem årene og i hans oplæg vil han erfaringerne med anvendelse af datadreven signalregulering.

Oplægsholdere:

  1. v/Dennis Bjørn-Pedersen, Senior Consultant, Technolution
  2. v/Svend Tøfting, Advanced Traffic Systems
  3. v/ Rune Lyster, Chefkonsulent, Vejdirektoratet
8. december
14:00
15:30
Kunstig intelligens og godstransport/ Moderator  Svend Tofting

Oplægsholdere:

1.TBC

2. Anvendelsen af AI i logistiksektoren v/Jeppe Højer, Partner, Maersk Growth

 

3. AI og transport i og mellem virksomheder v/Kristian Reinau, DRCFT på AAU Build

Godstransporten i Danmark er ramt af en ”perfect storm”. Corona har vist, at mange supply chains har været svage. E-handel er eksploderet, også godt hjulpet af corona lock-downs, og har medført endnu større uforudselighed i transporter samt en fragmentering i last-mile levering. Konkurrencen i branchen er red-ocean, virksomhedssammenlægninger i jagten på stordriftsfordele er dagligdagen, og om lidt kommer Amazon også til Danmark, hvilket blot øger fokusset på effektiviseringer. Denne præsentation giver en intro til state-of-the art i feltet med et specielt fokus på hvordan AI og data kan bruges til at imødekomme nogle af disse udfordringer.

 

9. december
14:00
15:30
Kunstig intelligens & trafiksikkerhed/ Moderator Harry Lahrmann

Oplægsholdere:

1. Automatisk detektion af trafikanter med AI – stadig lang vej til ”plug and play” v/Chris Holmberg Bahnsen Aalborg Universitet

Selv om vi i de sidste år har set imponerende fremskridt med AI indenfor automatisk billedanalyse, er der stadig mange områder, hvor AI-baserede algoritmer ikke lever op til vores forventninger. I dette indlæg vil vi drøfte, hvordan AI inden for billedbehandling fejler, hvis det bliver udsat for dårlige vejr- og lysforhold. Derudover ser vi på, hvordan kamera-baserede løsninger er dybt afhængige af selve kameraets placering og hvad det medfører i forhold til både praktiske udfordringer og i forhold til målet; detektion af farlige situationer i trafikken

2. AI for pro- active safety analysis. v/Aliaksei Laureshyn, Lund University

Surrogate Measures of Safety (SMoS) is a method to assess safety of traffic WITHOUT waiting for accident statistics. It is based on identification of events in traffic (traffic conflicts) that have small safety margins yet do not results in an accident. Such events occur much more often than accidents (1-2 per day compared to 1-2 per year), yet detecting them manually is still a dull yet labour intensive work.

Video analysis is one application of AI that can be of great help. Extraction of trajectories of the moving vehicles and calculation of some safety-relevant indicators could help to detect potentially dangerous situations for further analysis.

Another task, where AI can help, is the understanding what indicators are best for defining a ‘danger’. The simplistic kinematic-based measures often produce lots of false-positives – situations, which at closer examination are deemed not dangerous at all. Collection of large training datasets of ‘real conflicts’ and ‘normal situations’ will allow to apply AI for understanding how humans judge safety and also replicate the same algorithms for making the automated conflict detection more intelligent.

3.”Hvor svært kan det være at finde farlige lokaliteter på vores vejnet ved analyse af floating car data?” v/Niels Agerholm, Vejdirektoratet

Hvad er en farlig hændelse? Er bil/bilist ligegyldig i den henseende? Hvornår er der “nok” hændelser? Hvad kan vi med 450 bilers data? Hvad kan vi (måske) med 100.000 bilers data? Hvad kunne AI hjælpe os med?

 

10. december
14:00
15:30
Big Data i transportsektoren/ Moderator  Svend Tofting

Oplægsholdere:

1. AI & Big Data i transportsektoren v/Kim Guldstrand Larsen, AAU

Kim vil give en generel tilgang til hvorledes AI kan anvende data fra transportsektoren.

2. v/Tamas Roosz, Nets Hungary (oplæg på engelsk)

3. TBC

 

11. december
13:00
14:30
Kunstig intelligens & selvkørende biler/ Moderator Rasmus Lindholm

Oplægsholdere:

  1. v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
  2. Hvad tilbyder bilfabrikanter i dag? TBC
  3. v/Francisco Sanchez, C-tag, TBC