Danish
English

Programarkiv

Programarkiv

På denne side kan du finde tidligere års programmer

Trafikdage 2021
Fold ud
Print
23. august
08:30
09:15
REGISTRERING OG KAFFE
09:15
11:00
Indledningssession (sessionen bliver optaget) Forhallen/torvet
 • Velkommen til Trafikdage v/Institutleder Lars Pico Geerdsen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Keynote tale om Klima og grøn omstilling, v/ Connie Hedegaard, blandt meget andet forhenværende EU-kommissær og formand for CONCITO (video)
 • Rundbordsdiskussion mellem transportminister Benny Engelbrecht og en række af de transportpolitiske ordførere om nedestående emner:
   • Hvordan skal vi nå 70% målet med elbilaftalen og infrastrukturaftalen. Ekspertoplæg fra Otto Anker Nielsen, DTU (oplæg)
   • Infrastrukturaftalens tilskud til kommunal infrastruktur – detailstyring fra Christiansborg? Ekspertoplæg fra Harry Lahrmann, AAU (oplæg)
   • Hvordan skal den tunge trafik omlægges til vedvarende energi? Ekspertoplæg fra Jeppe Juul, Rådet for grøn omstilling (oplæg)

Deltagere:

    • Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet
    • Hans Kristian Skibby, DF
    • Henning Hyllested, Enhedslisten
    • Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
    • Peter Kjær Hansen, Alternativet
    • Moderator: Susanne Krawack, CONCITO
11:00
11:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

11:30
13:00
Executive session 1 Mobilitet og klima (auditorium)

Moderator: Susanne Krawack, CONCITO

 • Hvad betyder en uniform CO2 afgift i transportsektoren? v/Niels Buus Kristensen, Klimarådet
 • Ny infrastruktur og klimabelastning v/Planlægnings- og Analysechef Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
 • Teknologineutralitet i transportsektoren? v/ Partner Anders Kofoed Wulf, EA Energianalyse
 • Dekarbonisering af lastbiltransport v/ Seniorkonsulent Henrik Gudmundsson, Concito
Executive session 2 Skal vi dele mere i transporten? (lokale 1)

Moderator Anna Thormann, Gate21

Svaret på en grøn transport er ofte elbiler eller bus og tog, men måske er der en tredje brik som vi kan og bør gøre endnu mere ud af nemlig fleksibel, delemobilitet? Men hvem skal fremme delemobilitet, hvem kan have glæde af det og hvad er effekten?

En ny guide til delemobilitet ”Shared Mobility Rocks” med cases fra hele verden, succesfaktorer og effektvurdering præsenteres af en af forfatterne Friso Metz, senior konsulent i Advier, Holland.

Krydres med en case fra Interreg projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet og et panel bestående af Søren Bomm, Region Hovedstaden, Lasse Repsholdt, Dansk Persontransport, Maria Quvang Harck Vestergaard, Ålborg Kommune, Per Elbæk, Midttrafik, og Alexander Høst Frederiksen, Donkey Republic der drøfter vejen frem for delemobilitet i Danmark.

Sessionen er på engelsk.

Executive session 3 Eldrup kommissionen; kørselsafgifter og miljøzoner og den grønne omstilling (lokale 4, 1.etage)

Moderator Otto Anker Nielsen, DTU 

Kørselsafgifter dukker med løbende mellemrum op i debatten om regulering af trafikken. Dels i forbindelse med fokus på trængsel og dels i forbindelse med grøn omstilling. Debatten er nu kommet frem igen, og i Eldrup-kommissionens anbefalinger foreslås både kørselsafgifter for lastbiler og videre analyser af indførelse af kørselsafgifter i miljøzonerne. I denne session præsenteres disse anbefalinger, ligesom der sættes fokus på tekniske muligheder, igangværende arbejde og behov for yderligere analyser.

 • Kommissionens anbefalinger vedrørende kørselsafgifter v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Kørselsafgift for lastbiler v/Lise Jonasen, Sund & Bælt
 • Videre analyse af roadpricing og miljøzoner for personbiler v/Ninette Pilegaard, DTU
 • Tekniske muligheder for miljøzoner og kørselsafgifter v/Ole Lykke Christensen, Sund & Bælt
Executive session 4 Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan (lokale 3)

Moderator Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik

I december 2020 udgav Færdselssikkerhedskommissionen en ny handlingsplan for perioden 2021 – 2030, hvor målet er max 90 dræbte og max 900 alvorligt kvæstede i trafikken om året. Som en ny målsætning sættes måltallet for lettere skade i trafikken til 10.000 om året og dermed inddrages landspatientregistrets tal for første gang i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

I denne session vil der blive redegjort for planen og dens vej mod målet, men planen vil også blive sat ind i en historisk kontekst og sammenlignet med andre europæiske landes planer. Kommunerne har ansvaret for 95% af vejene, så hvordan vil den nye plan, og ikke mindst det nye fokus på landspatientregistrets data, påvirke kommunernes trafiksikkerhedsarbejde? Også landspatientregistrets data er belastet af et stort mørketal, men hvad er egentligt det virkelige antal af skadede i trafikken og hvordan får vi fat i dem?

Oplægsholdere:

 • Præsentation af handlingsplanen v/Julie Elgaard Nielsen, Transportministeriets sekretariat for Færdselssikkerhedskommissionen
 • Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan – Set i et teoretisk og historisk perspektiv v/Michael Sørensen, Via Trafik
 • Oversigt over andre landes planer for bedre trafiksikkerhed v/Kira Hyldekær Janstrup, DTU Management
 • Kommunernes perspektiv på handlingsplanen, v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune
 • Betyder trafikulykkernes mørketal et forkert fokus i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan? v/Harry Lahrmann, AAU BUILD
Executive session 5 Kollektiv transport efter Corona pandemien (lokale 5, 1.etage)

Moderator: Per Gellert, Movia

 • Status for og udvikling af kollektiv
  • togtrafik efter Corona-pandemien, v/ Flemming Jensen, DSB
  • bus- og flextrafik efter Corona-pandemien, v/ Thomas Eybye Øster, NT
 • Sådan undgår vi at smittebekymring får negativ betydning for den kollektive trafik, v/ Laura Bang Lindegaard, AAU
 • Sådan kan kollektiv transport komme tilbage på sporet, v/ Ismir Mulalic, CBS
Executive session 6 The Great European Cycling Boom – what Denmark can learn from the European cycling development during Covid-19 (lokale 6, 1.etage)

Moderator Sidsel Birk Hjuler, Supercykelstier

 • Fra Berlin til Bogota: Pop-up cykelstier og Covid 19 v/Sine Vivian Sola Olesen, AAU (artikel i Trafik og Veje)
 • Dansk cykelknowhow – efterspørgsel og eget udviklingspotentiale:
  • v/ Marianne Weinreich, Cykelambassadens formand
  • v/ Andreas Røhl, Associate i Gehl Architects
 • Den cykelpolitiske udvikling i Europa v/Klaus Bondam, Cyklistforbundets direktør
 • Den Europæiske cykelfremme-perspektiv v/Henk Swarttouw, European Cyclists’ Federation (virtuelt)
13:00
14:00
FROKOST For at undgå at der dannes en lang kø og hermed risikoen for unødvendig nærkontakt øges, vil det blive gjort på følgende måde: Frokosten bliver serveret forskudt. Grøn gruppe får serveret kl. 13.00 Rød gruppe får serveret kl.13.15

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

14:00
15:30
2. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Workshop “Mobility-as-a-Service i Greater Copenhagen”
Moderator Søren Bom, Region Hovedstaden

Formål: drøfte muligheder for at skabe et sammenhængende transportsystem, hvor kombination af cykel, delebiler og kollektiv transport er et attraktivt alternativ til privatbilisme

 • Herunder at drøfte både tekniske og organisatoriske muligheder at skabe et åbent økosystem for Mobility-as-a-Service (MaaS) og mobilitetsservices i Greater Copenhagen
 • Og at få både offentlige og private mobilitetsaktører til at gå sammen om en fælles vision for et sammenhængende transportsystem, og hvad der konkret skal gøre for at realisere visionen?
 • Og at få identificeret hvilke knaster og barrierer der er for nye MaaS- og mobilitetsservices – fx datadeling, booking, videresalg af billetter, rejserettigheder, osv.

Paneldeltagere:

 • Jens Willars, Rejseplan & Rejsekort
 • Bo Svane, Kinto Danmark
 • Clément Guasco, FDM
 • Eskil Thuesen fra Movia

Beskrivelse

3. linje (lokale 6) Jernbaner

Infrastrukturplanen
Mødeleder Anders Kaas

Special Session

Hvad betyder den politiske aftale om en grøn mobilitetsplan for jernbanen og den kollektive transport?

Der forventes i nærmeste fremtid indgået en politisk aftale om en grøn mobilitetsplan. Planen forventes at indeholde en række investeringer, og tillige at udstikke en kurs for den kollektive transport og Danmarks transportpolitik for de næste mange år.
Hvad betyder disse investeringer for jernbaneoperatører og andre udbydere af kollektiv transport? Hvad betyder de for mobiliteten og passagererne? Hvad betyder de for klima og trængsel?

Paneldeltagere:

 • DSB om betydningen for fjern- og regionaltog og for S-banen v/Lasse Gagnér & Joachim Bak, DSB)
 • Movia om betydningen for lokalbanerne og busserne v/Per Gellert, Movia
 • Aarhus-Silkeborg banen v/Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Special Session
Mødeleder Maria Wass-Danielsen

Infrastrukturbetjening af Lynetteholm

Formål
Sessionen handler om byudvikling og infrastrukturbetjening, hvor fokus er på hovedstadsområdet. Resultater fra to forundersøgelser vedr. infrastrukturbetjening af Lynetteholm i København præsenteres. Udover at formidle baggrunden for byudviklingsprojektet, præsenteres linjeføringer, trafikale effekter mv. Endvidere præsenteres mulighed for etapedeling, anlægsteknik, transportsystemer mv.

Leder af sessionen: Urban Creators ved Maria Wass-Danielsen.

Oplægsholdere:

 • Forundersøgelse af Østlig Ringvej v/Jacob Lundgaard, Københavns Kommune
 • Hvordan anlægges Østlig Ringvej v/Ulrik Millandt Larsen, Vejdirektoratet
 • Forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholm v/Catrine Biering, Københavns Kommune
 • Hvordan anlægges metro til Lynetteholm v/Russell Saltmarsh, Metroselskabet. Oplægget afholdes på engelsk

Beskrivelse

5. linje (lokale 5) Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Støj og luftforurening fra køretøjer og skibe
Mødeleder Lene Nøhr Michelsen

 • Dynamiske støjkort v/ Erik Thysell & Claus Backalarz & Torben Holm Pedersen, FORCE Technology (udvidet resumé)
 • Snyd med NOx v/ Signe Shim, Færdselsstyrelsen (udvidet resumé)
 • Emissioner fra skibe i Københavns Havn i en 5-årig periode fra 2015 til 2019 v/ Morten Winther, Aarhus Universitet (artikel)
 • Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune v/ Steen Solvang Jensen & Jørgen Brandt & Lise M. Frohn & Matthias Ketzel & Morten Winther & Marlene Schmidt Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen, Aarhus Universitet (artikel)
6. linje (lokale 2) Cykeltrafik

Små motoriserede køretøjer
Mødeleder Lars Moustgaard

 • Evaluering af de første to år med el-løbehjul – Hvem er brugerne og hvordan bruges de? v/Michael W. J. Sørensen & Morten L. Jensen & Simone D. Thomsen, Civilingeniør, Via Trafik (artikel)
 • Forsøgsordning med el-skateboards og selvbalancerende køretøjer – Hvad er effekterne på sikkerhed og adfærd? v/ Michael Sørensen & Morten L. Jensen & Simone D. Thomsen & Annette D. Pedersen, Via Trafik (artikel)
 • El-løbehjuls potentiale i Danmark v/ Jesper R. H. Jensen & Marie R. Albret & Mia R. Sørensen, AAU (abstrakt)
7. linje (lokale 4) Trafikmodeller

Special Session
Moderator Camilla Riff Brems

Anvendelse og resultater af COMPAS

Københavns Kommune har taget initiativ til at udvikle en ny strategisk aktivitetsbaseret trafikmodel for Hovedstadsområdet (COMPASS). COMPASS bliver færdig i foråret 2021. Formålet med Special Session er at præsentere og diskutere de første resultater, som er opnået med COMPASS.

Oplægsholdere:

Introduktion v/ Sidsel Kjems, Københavns Kommune
Modeloversigt v/ Christian Overgård
Beregningsnøjagtighed i basisåret v/ Christian Overgård og Mario Milutinovic, Københavns Kommune
Følsomhedsberegninger v/ Filip Vang & Mario Milutinovic, Københavns Kommune
Scenarieberegninger v/ Filip Vang & Mario Milutinovic & Sidsel Kjems, Københavns Kommune
Afrunding Sidsel Kjems, Københavns Kommune

Beskrivelse

8. linje (lokale 1) Godstransport

Special Session
Godstransporten før, under og efter Coronaen,

Moderator: Michael Henriques, COWI

Covid pandemien har i høj grad påvirket godstransporten-og logistikken. Lukninger af fabrikker, ændringer i logistikkæder og ikke mindst ændrede efterspørgselskæder har stillet store krav til transport- og logistik nationalt som internationalt.

Med afsæt i det danske godstransportmarked vurderer vi udviklingen under og til dels efter pandemien. Hvilke markante ændringer har vi set, hvad har vi lært, hvem er vinderne og taberne, og vil pandemien sætte sig varige spor i transport-og logistikmønstrene.

Vi gennemfører sessionen med deltagelse af en række nøglepersoner med direkte indsigt i sektoren, personer som bredt repræsenterer de forskellige modaliteter og logistikløsninger.

Temaer vil være:

 • Hvordan var de indledende oplevelser
 • Hvordan gik forløbet undervejs
 • Hvor er vi nu/hvad har vi lært og hvad er de nye trends

 

15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

16:00
17:30
1. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Mødeledere Jens Willars & Helle Huse

 • Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter v/ Martin Kristian Kallesen; Lasse Mathiesen, Via Trafik (artikel)
 • Samkørsel i hverdagen – Den Franske Model v/ Clement Guasco, FDM (abstrakt)
 • Kan vi få fremtidens trafikanter til at vælge grøn mobilitet? v/ Anette Jerup Jørgensen, Via Trafik & Marie Vang Nielsen, Roskilde Kommune (artikel)
 • Erfaringer med Movias borgerpanel v/Anette Enemark & Birgitte Skøtt Lenstrup, Movia (udvidet resumé)

 

 • ”FynBusiness” – Projekt med fokus på tiltag for erhvervskundesegment v/ Patrycja Anna Zieba, Fynbus (udvidet resumé) aflyst
 • ”Studerende fra bil til bus” – afvikling af projekt v/ Patrycja Anna Zieba, FYNBUS (udvidet resumé) aflyst
2. linje (lokale 1) Mobilitet & Adfærd

Special Session

Hvordan kan delebilisme bidrage til den grønne omstilling af transporten?

Moderator: Marianne Gyldenløv Laursen, Urban Creators

Sessionen formidler viden fra Danmark og udlandet om effekter af delebilisme og hvordan byer kan arbejde med strategier og handlinger for delemobilitet.

Sessionen har desuden fokus på kommunernes handlemuligheder på området herunder, hvordan delebilisme kan tænkes ind som en del af arbejdet med en grøn omstilling på transportområdet.

Programmet

 • Introduktion og resultater fra ny tværgående analyse v/ Maria Wass-Danielsen, Urban Creators
 • Forskning om delebiler – hvad ved vi? v/ Sonja Haustein, DTU
 • Aarhus Kommune: Hvordan vil Aarhus fremme delebilisme? v/ Gustav Friis, Aarhus Kommune
 • Københavns Kommune: Ny handlingsplan for delebiler v/ Anna Garrett, Københavns Kommune
 • Delebiler i byudviklingen – Fastighetsnära bilpooler: Erfaringer fra Stockholm v/ Sine Sola Olesen, AAU
 • Paneldebat

Oplægene holdes på engelsk og debat på hhv. dansk og engelsk.

Beskrivelse

3. linje (lokale 6) Jernbaner

Baneprojekter i Hovedstadsområde
Mødeleder Henrik Sylvan

 • Forlængelse af Farumbanen til Nordbanen v/ Anders Kaas & Ute Stemmann, Atkins Danmark (udvidet resumé)
 • Øresundsmetro giver et mere robust transportsystem i Greater Copenhagen til gavn for grøn mobilitet, klimavenlig godstransport og Københavns Lufthavn v/ Jarl Zinn, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • København H v/ Jan Schneider-Tilli & Stina Rosenlind, Banedanmark (virtuelt)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Movia og kommunernes planafdelinger
Mødeleder Mikkel Krogsgaard Niss

Workshop

På charmeoffensiv i de kommunale planafdelinger

Facilitatorer: Thea Storm Pedersen & Jens Toudal Jessen, MOVIA

Formålet med workshoppen er primært at skabe rum og mulighed at debattere udfordringer og løsninger på emnet, samt at styrke og skabe nye relationer mellem deltagerne på workshoppen.

Workshoppen tager afsæt i en debat om virkemidler og metoder til at få bæredygtig mobilitet tidligt ind i planlægningen og lægger op til dialog og faciliteret workshop i mindre grupper med fælles opsamling.
For at ramme debatten og workshoppen ind deltager repræsentanter fra to kommuner – København og Stevns – med til at fortælle om hhv. sammenhængen mellem trafikplanlægning, kollektiv mobilitet og lokalplaner samt om arbejdet med kommuneplaner. Desuden har vi inviteret en planrådgiver, som kan rammesætte processen, planværktøjet og samspillet med kollektiv mobilitet.

Beskrivelse

5. linje (lokale 5) Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session
Mødeleder Steen Solvang Jensen

Brint i den kollektive trafik

Moderator: Søren Bjerregaard Pedersen, Hydrogen Valley

Special Session vil gerne sætte fokus på de erfaringer, som er opnået med de første brintbusser i Danmark. Med afsæt heri vil vi samle en række vigtige aktører til en debat om, hvilke muligheder og udfordringer, der kan ligge i at udbrede brint som drivemiddel i den kollektive transport.

Oplægsholdere:

 • Hvad er de konkrete erfaringer med brintbusserne og anlægget i Nordjylland? v/Sandra Bødker, RN
 • Hvilken infrastruktur er nødvendig – hvad gør landene omkring os? v/Lars Jakobsen, Everfuel
 • Hvad er erfaringerne/perspektiverne i brint inden for kollektiv transport i den maritime sektor? v/Valdemar Ehlers, Danske Maritime
 • Hvilke samfundsmæssige perspektiver ligger der i at omlægge mere kollektiv transport til brint? v/Søren Bjerregaard, Hydrogen Valley
 • Paneldebat: v/Tejs Lausten Jensen, Brintbranchen; Lasse Repsholt, Dansk Person Transport; Thomas Eybye Øster, NT Trafikselskab; Nina Caroline Hjorth, Ballard power Systems; Mikael Sloth, Nel Hydrogen & Henrik Lund, AAU

Beskrivelse

6. linje (lokale 2) Cykeltrafik

Strategisk Cykelhandlingsplan
Mødeledere Pablo Celis

Special Session

Supercykelstier

Moderator Anne Iversen Hansen, Aalborg Kommune

Oplægsholdere:

 • På den store klinge: Strategisk cykelhandlingsplan for Greater Copenhagen v/Signe Helledi, Supercykelstisekretariatet
 • På tværs af kommuner og ind til Aarhus: De østjyske erfaringer v/Martin Løv Simonsen, Aarhus Kommune
 • En del af noget større: Aalborgs erfaringer med at kombinere supercykelsti med BRT og byrumsprojekter v/Anne Iversen Hansen m.fl., Aalborg Kommune

Rute 100 revisited: en cykeltur ad den kommende supercykelsti fra Universitetsområdet til midtbyen (ca. 6 km) – max 20 deltagere, tilmelding påkrævet

Beskrivelse

 

7. linje (lokale 4) Trafikmodeller

COMPAS modeltekniske præsentationer
Mødeleder Camilla Riff Brems

 • Pivotering i en aktivitetsbaseret trafikmodel v/ Christian Overgård, COH ApS & Goran Vuk, GVModels (udvidet resumé)
 • Compass – Model for kollektivt rutevalg v/ Rasmus Dyhr Frederiksen, Rapidis ApS (udvidet resumé)
 • Dynamic Traffic Assignment in a large-scale transport model (COMPASS) v/ Thomas Rasmussen, DTU; Bjarke Brun, Rapidis ApS; Christian Overgård Hansen, COH ApS (udvidet resumé)
8. linje (samlingspoint ved sekretariatet) Technical session

Førerløse køretøjer – oplæg og testtur i AAØ
C-MUS Praksis (max 40 deltagere, tilmelding påkrævet)

I Aalborg Øst har man i over et år kørt med selvkørende minibusser på et stisystem – busserne vil være i drift frem til december 2021.

Sessionen foregår ved Astrupstien i Aalborg Øst, og der vil naturligvis være mulighed for en prøvetur med de førerløse busser.
Programmet for sessionen ser foreløbig således ud:

Post 1: Prøv en tur med en selvkørende bus v/projektleder Michael Skibsted, Holo
Post 2: De foreløbige erfaringer fra AAØ-forsøget: borgernes modtagelse og urban integration – v/ Ditte Bendix Lanng, AAU Post
Post 3: On-demand, attraktiv og effektiv kollektiv transport v/Louise von Müllen, Movia
Post 4: Foreløbige erfaringer fra DTU Lyngby Campus: brugerinvolvering og interaktion med selvkørende shuttles – v. Hannah Villadsen, RUC

Beskrivelse

 

19:00
23:00
KONFERENCEMIDDAG

Konferencemiddagen afholdes på Street Food, Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg.

https://aalborg-streetfood.dk/

Kørsel til Street food 18.30 fra Create (busserne er bestilt, men ellers er det en dejlig gåtur på 20 min. lags kajen)

Kig her for flere detaljer

24. august
08:30
10:00
1. linje (lokale 1) Mobilitet & Adfærd

Automatisering og MaaS
Mødeleder Malene Freudendal – Pedersen

 • A Socio-Technical User Based Perspective for Urban Transport Solutions – The Fjordbus Case v/ Camilo Andrés Perdomo Luengas, CLS (udvidet resumé; ppp)
 • Car sharing schemes and MaaS: A study of shifting mobility practices from ownership to access v/Toke Haunstrup Christensen & Freja Friis & Marie Vang Nielsen, AAU BUILD (udvidet resumé)
 • Samkørsel i Danmark – fremtidens mobilitetsform? v/Michella Bigom Nielsen & Maria Hornbæk Kristensen, AAU (artikel)
2. linje (lokale 2) Mobilitet & Adfærd

Workshop om Fremtidens knudepunkter

Facilitator Mette Olesen

Formål: Denne workshop har til formål at sætte fokus på knudepunktsudvikling som middel til at understøtte kombineret og bæredygtig mobilitet.

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Laang, Ph.d. og Lektor Aalborg Universitet
 • Krzysztof Janko, videnskabelig assistent Aalborg Universitet
 • Sofie Kirt Strandbygaared, Ph.d. og seniorkonsulent NIRAS
 • Mette Olesen, Ph.d. og seniorkonsulent NIRAS

Beskrivelse

3. linje (auditorium) Kollektiv trafik

Special Session

Unges mobilitet

Moderator Anette Enemark

Sessionen vil have omdrejningspunkterne:
• De unges (specifikke) mobilitetsudfordringer
• Hvordan matcher de nuværende produkter (samkørsel, cykel, kollektiv transport, m.v.) de unges efterspørgsel
• Hvad er løsningsrummet – de gode eksempler?

Oplægsholdere bl.a fra:

 • Danske Regioner
 • DI
 • Region Nordjylland
 • Movias og deres nedsat Ungeudvalg
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Special Session
Mødeleder Niels Buus Kristensen

Opladning af elbiler på offentlige arealer

I sessionen søges behovet for ladeinfrastruktur på offentlige arealer belyst og diskuteret gennem forskellige metodiske tilgange. I anden del drøftes behovet for statslig regulering af markedet og behovet for hjemmel til kommu-nernes arbejde med ladeinfrastruktur belyst ud fra dels Bilkommissionens anbefalinger og gennem de reguleringsforslag, som indgår i regeringens plan for udrulning af ladeinfrastruktur.

1.Behov for ladeinfrastruktur

 • Skitse for udbygning af ladeinfrastruktur til person- og varebiler langs statsvejnettet v/afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektorat
 • Fremtidens behov for ladeinfrastruktur til elbiler (CHARGO) v/forskningsassistent Christian Anker Vandet, DTU
 • Frederiksberg Urban Smart Electromobility (FUSE) v/professor Jeppe Rich, DTU

2.Regulering af markedet

 • Bilkommissionens anbefaling om ladeinfrastruktur v/professor Otto Anker Nielsen og Deputy Head of Division Ninette Pilegaard, DTU
 • Regulering i lov om infrastruktur for alternative drivmidler v/fuldmægtig Lise Nørr og konsulent Jo Skott-Hansen begge Transportministeriet

Moderator
Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet

Beskrivelse

5. linje (lokale 6) Godstransport

Workshop

Tung trafik i byerne – hvordan gør vi det bedst?
Moderator: Anders Jessen, ITD

Formålet med workshoppen er at fokusere på samspillet mellem vejgodstransport og den kommunale indsats. Med udgangspunkt i tre konkrete oplæg lægges op til drøftelse af, på hvilke områder der opleves udfordringer, og på hvilke områder det går godt. Diskussionen vil blive centreret om to overordnede emner hhv. den kommunale planlægning af den fysiske infrastruktur samt mulighed for etablering af en effektiv citylogistik.

Program

 • Præsentation af ITD’s årlige kommuneundersøgelse: ”Årets Transportkommune v/Anders Asboe Christensen, IRIS Group;
 • Hvordan ser en stor dansk kommune som Aarhus på vejgodstransporten? v/Morten Skou Nicolaisen, Aarhus Kommune (Virtuelt)
 • Hvordan kan vejgodstransportbranchen bidrage til en effektiv og grøn citylogistik i kommunerne?v/Mads R. Christensen, ITD
 • Workshop med panel- og gruppediskussioner.
 • Plenum, ved ITD

Beskrivelse

6. linje (lokale 4) Trafiksikkerhed

Mødeleder Lars Klit Reiff

 • Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge fra 2000 til 2019? v/ Rune Elvik, Transportøkonomisk Institutt (artikel) virtuelt
 • Færdselssikkerhedskommissionens handleplan – relevante data til kommuner og nationalt niveau v/Jens Lauritsen, Odense UH
 • Trafiksikkerhed for fodgængere: Fodgængernes rolle i de kommunale trafiksikkerhedsplaner v/Camilla L. Nielsen & Sara Merete K. Jensen, AAU Create (udvidet resumé)
 • Underrapportering af trafikdræbte hos politiet? – sammenligning af dødsårsagsregistret og politidata v/Tanja K.O. Madsen & Anne V. Olesen & Harry Lahrmann, AAU Build (abstrakt)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Trafikale analyser og bredere økonomiske effekter
Mødeleder Jeppe Rich

 • OTM 7.1 og anvendelse til forundersøgelse af en Østlig Ringvej i København v/Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet & Henrik Paag, MOE|Tetraplan (artikel)
 • Resultater fra den strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg v/Thomas A. Sick Nielsen, Vejdirektoratet & Peter Bernström. Trafikverket (artikel)
 • Tilgængelighedsanalyser – Et perspektiv på en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse v/Jakob Høj, MOE|Tetraplan & Thomas A. Sick Nielsen, Vejdirektoratet (abstrakt)
10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

10:30
12:00
1. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Køn, byplanlægning og mobilitet
Mødeleder Annette Kayser

 • Vestbyen i Aalborg – Fremtidens bydel med fokus på mobilitet, klima og byliv v/ Jan Ivarsen, NIRAS, Esben Obeling, Aalborg Kommune & Jakob Steen Christensen, JAJA Architects (udvidet resumé)
 • Mobilitetshus – mere end parkering v/Mette Olesen, NIRAS & Anette Rosenbæk Stigsborg P/S (abstrakt)
 • Køn og mobilitet v/ Marianne Weinreich, Rambøll (udvidet resumé)
2. linje (lokale 2) Transportøkonomi

Samfundsøkonomiske metoder og resultater
Mødeleder Pernille Øvre Christensen

 • Analysis and prediction of private car ownership and use in Denmark v/ Ninette Pilgaard & Dereje Abegaz & Katrine Hjorth & Thomas Christian Jensen, DTU Management (udvidet resumé)
 • Opdatering af transportøkonomiske priser for cykling v/ Ole Kveiborg, COWI & Svend Torp Jespersen, Kraka-Advisory & Jesper Borgen Sørensen, Transport- og Boligministeriet & Jens Foller, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Samfundsøkonomisk betydning af forsyningssikkerhed med Kattegatforbindelsen som case? v/ Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet & Kristian Kolstrup, Incentive (udvidet resumé)

Referatet

3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Passagerereffekter
Mødeleder Helle Piil Rosted

 • Passagerforsinkelser: Model og casestudie v/ Mads Paulsen & Thomas Kjær Rasmussen & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Impacts of long-term service disruptions on passenger travel behaviour: A smart card analysis from the Greater Copenhagen area v/ Morten Eltved, MOE Tetraplan & Nils Breyer, Linköping University & Jesper Bláfoss Ingvardson & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Data-driven estimation of transfer walking time distribution in multimodal public transport systems based on smart card data v/ Niklas Christoffer Petersen, Movia & Morten Eltved, MOE Tetraplan & Philip Lemaitre, IT University of Copenhagen (udvidet resumé)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Nye spor i trafikplanlægningen
Mødeleder Anders Rody Hansen

 • Rammer for Transit-Orienteret Byudvikling i Dansk praksis v/ Sofie Kirt Strandbygaard, Niras & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Reduktion af biltrafik og tung trafik i København v/Niels Stange & Maria Helledi, Københavns Kommune & Pablo Celis, Celis Consult & Martin Kristian Kallesen, Via Trafik (abstrakt)
 • Bilfrihed – vejen til grøn mobilitet i København v/ Jakob Steen Christensen & Robert Martin, JAJA Architects (udvidet resumé)
5. linje (lokale 6) Godstransport

Special Session

Muligheder for mere effektiv og miljøvenlig godstransport i Østersøregionen

Moderator: Ute Stemmann, Atkins Danmark

 • Introduktion til Combine projektet v/Niels Selsmark, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
 • Den økonomiske betydning af last-mile for kombineret transport i Østersøregionen v/Niels Selsmark Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, og Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S
 • Dansk Case: Fremtidsmuligheder for banegods i Aarhus Havn v/Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S

Beskrivelse

Alternative grønne drivmidler til lastbiler

Moderator: Thomas Rosenørn-Dohn, COWI

I sessionen præsenteres en opgørelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af alternative grønne drivmidler til lastbiler.

6. linje (lokale 4) Trafiksikkerhed

Mødeleder Kira Janstrup

 • Evaluering af trafiksikkerhed ved hævede krydsflader v/ Morten Lind Jensen & Michael W.J. Sørensen, Via Trafik & Tanja K.O. Madsen, AAU Build (artikel)
 • Kørekort som 17-årig eller 18-årig? v/ Thomas Christian Jensen & Mette Møller, DTU (udvidet resumé)
 • Forekomst af spirituskørsel i Danmark v/ Lars Klit Reiff, Rigspolitiet (udvidet resumé)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Special session

Anvendelser af Landstrafikmodellen
Mødeleder Christian Overgård

I denne special session vil den seneste version af modellen blive præsenteret, og forskellige cases hvor LTM
har været anvendt vil blive gennemgået.

Oplægprogram:

 • Generelt om LTM – Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Præsentation af LTM 2.3 og forbedringer i modellen – Anders Tønning, Vejdirektoratet
 • Ladestanderanalyse, case om anvendelse af data fra LTM – Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet
 • Tilgængelighedsanalyser – Marie Bangsbo Andersen, MOE |Tetraplan
 • Vejafgifter, hvordan LTM har været anvendt til analysen – Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet
 • Evt. nogen fra BaneDK og/eller TBST

Beskrivelse

8. linje (samlingspoint ved sekretariatet) Technical session

BRT i Aalborg

Vi tager en besigtigelse af den ny BRT-forbindelse ’Plusbus’, for se på stationsudformning, tracéudformning og tilstødende stationsforpladser og sammenhænge til byens omdannelse.
Besigtigelse af:
Ny station ved Grønlands Torv; Byggepladserne ved Brandstationen i forbifarten; Vestby Station; Haraldslund Stationsforplads; Skydebanevej

Detaljeret plan

Kontakt person: Jesper Schultz, Aalborg kommune

12:00
13:00
FROKOST For at undgå at der dannes en lang kø og hermed risikoen for unødvendig nærkontakt øges, vil det blive gjort på følgende måde: Frokosten bliver serveret forskudt. Grøn gruppe får serveret kl. 13.00 Rød gruppe får serveret kl.13.15

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

13:00
14:30
1.linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Metoder
Mødeleder Claus Lassen

 • Smartphone-baseret dataindsamling for transport-undersøgelser – erfaringer med international test samt perspektiver for national dataindsamling v/Marie Karen Anderson, DTU (abstrakt)
 • Bilisters oplevede serviceniveau i kryds v/Søren Underlien Jensen, Trafitec & Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet (artikel)
 • Adfærdtilpasset design v/Rasmus Albrink & Thomas Bredahl Madsen, RAW Moblity (abstrakt)
2. linje (lokale 2) ITS

Workshop

Fælles bæredygtig og intelligent trafikledelse i hovedstadsområdet

Moderator Søren Bom, Region Hovedstaden

Formålet med workshoppen er at drøfte både tekniske og organisatoriske muligheder for fremtidens intelligente trafiksignaler, som kan skabe sammenhæng på tværs af vejmyndigheder og som kan prioritere klimavenlige transportformer som fx busser og cykler.

Paneldeltagere

 • Teddy Sibbern Axelsen, DOLL ITS Living Lab
 • Jakob Bülow Find , Københavns Kommune
 • Lene Krull, Vejdirektoratet
 • Mark Kilias Møller Jakobsen, Verdo Teknik
 • Jonas Hammershøj Olesen, COWI
 • Lasse Repsholt, Kollektiv Trafik Forum
 • Signe Helledi, Sekretariat for Supercykelstier

Beskrivelse

3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Special Session

BRT i de største danske byområder

Moderator Simon Baadsgaard, Movia

Status på arbejdet med de tre BRT-projekter samt arbejdet med BRT-inspirerede løsninger i de tre købstæder med særlig fokus på koblingen mellem den trafikale og den byudviklingsmæssige vinkel v/Simon Baadsgaard, Trafikselskabet Movia

Visionerne for arbejdet med BRT i Aarhus og omegn v/Anne Bach, Midttrafik

Arbejde med Plusbus 2 med hovedvægt på visionerne bag projektet og kobling mellem kollektiv trafik og byudvikling v/Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune

Beskrivelse

 

4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Workshop

Mødeleder Leif Gjesing Hansen

Grundlæggende greb til at nå politiske målsætninger om CO2-reduktion fra vejtrafikken

Moderator: Niels Stange, Københavns Kommune

Program

Københavns Kommune præsentation: Proces og beslutning i Københavns Kommune om mobilitetsindsats i tillæg til Roadmap 2021-2025. Dilemmaer, iterationer, sammensætning af initiativpakker, svære politiske valg mv. Videre proces ift. budgetforhandlinger og udrulning.

Gruppedrøftelser:

 • Drøfte på tværs af kommuner og andre interessenter, hvad der skal til for at nå klimamålsætninger
 • Og om der kan være fælles fodslag på tværs af kommuner, herunder om der er behov for regionale indsatser
 • Greb til at håndtere/omstille vare- og lastbilstrafikken
 • Nationale rammebetingelser og regional under-støttelse af en tværkommunal indsats (fx udbredelse af konceptet for Supercykelstier)
 • Opsamling med fokus på evt. videre samarbejde

Beskrivelse

5. linje (lokale 6) Godstransport

Mødeleder Kristian Hegner Reinau

 • Erfaringer med implementering af elektriske køretøjer i virksomheder v/Michael Bruhn Barfod & Allan Larsen & Dario Pacino, DTU (udvidet resumé)
 • Dekarbonisering af byens logistik v/Henrik Gudmundsson, Concito (udvidet resumé)
 • EU’s Weight and dimensions direktiv – hvad kan vi mon forvente v/Ole Kveiborg & Michael Henriques, COWI (abstrakt)
 • CrowdShip pilot-resultater v/Andreas Fessler, Atkins Danmark; Sonja Haustein & Mikkel Thorhauge, DTU (artikel)
6. linje (lokale 4) Cykeltrafik

Cyklistadfærd og trafiksikkerhed
Mødeleder Anders Fjendbo Jensen

 • 5 års mini-studier af cyklistadfærd v/Morten Lind Jensen & Michael W. J. Sørensen, Via Trafik (artikel)
 • Følgeeffekter ved tilladelse af højresving for rødt for cyklister v/Nanna Lybæk Knudsen & Marie Chen Møller-Lange, AAU (udvidet resumé)
 • Cykelbokse i kryds – hvordan bruger cyklisterne dem? v/Tanja K.O.Madsen & Harry Lahrmann, AAU (abstrakt)
 • Uheldsfaktorer for eneuheld på cykel – analyse af selvrapporterede data v/Anne Vingaard Olesen, Tanja Kidholm Osmann Madsen, Tove Hels & Harry Lahrmann, AAU (udvidet resumé)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Special session

Effekterne af omfattende trafikale ændringer
Mødeleder Anders Tønning

Hvordan beskriver vi bedst effekterne af omfattende trafikale ændringer
Moderator Mikkel Krogsgaard Niss, Københavns Kommune

Formål med special sessionen er:

 • at udbrede metodemæssige overvejelser, udfordringer, begrænsninger og konklusioner
 • at dele erfaringer med og drøfte, hvad kan vi ikke sige noget om med de nuværende trafikmodeller

Oplæg:

 • Intro fra Københavns Kommune – hvorfor er der behov for helt nye typer af trafikale analyser for at kunne beskrive en helhedsorienteret mobilitetsindsats?
 • Metodemæssige overvejelser, udfordringer, begrænsninger, resultater v/ Susanne Krawack, Concito & Mogens Møller, ViaTrafik
 • Hvad vil vi kunne, når COMPASS er klar set ift. de gennemførte analyser v/Sidsel Kjems, Københavns Kommune
 • Metodeovervejelser ift. samfundsøkonomi, privatøkonomi ved så grundlæggende ændringer af prioriteringen af vejnettet/transportsystemet v/Incentive

Beskrivelse

 

8. linje (lokale 7) Mobilitet & Adfærd

Special session

Mødeleder Jens Willars

Hvordan forbinder samkørsel land og by?

Moderator: Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Nordjyllands Trafikselskab, Energibyen Frederikshavn og nabogo bekæmper transportspild og mobilitetsfattigdom ved at fremme moderne samkørsel i hverdagen – som supplement til den kollektive transport. Til fordel for den enkelte, samfundet og klimaet.

Men hvorfor arbejder kommuner og trafikselskaber med samkørsel?

Transportspild er en værdifuld ressource, som kan bruges meget smartere: se blot på de mange tomme sæder i bilerne, der kører rundt eller sidder i kø på vejene. Omvendt har mange borgere på landet svært ved at komme rundt i hverdagen, og det kalder vi mobilitetsfattigdom. I et utraditionelt partnerskab mellem NT, Energibyen Frederikshavn og nabogo går aktørerne innovativt til værks for at gøre det så let som muligt at køre sammen i hverdagen. Hør hvorfor borgere, virksomheder og fællesskaber engageres i samkørsel. Og hvorfor trafikselskaber vinder, når mennesker kører sammen i private biler. Deltag i den efterfølgende diskussion af, hvordan vi i fællesskaber understøtter adfærdsforandringer til fordel for moderne, grøn hverdagstransport.

Paneldeltagere:

 • Bahram Dehgan, Energibyen Frederikshavn
 • Thomas Eybye Øster, NT
 • Kasper Dam Mikkelsen, nabogo
14:30
14:45
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

14:45
16:15
1.linje (samlingspoint ved sekretariatet) Mobilitet & Adfærd

Technical session

Urban WALKSHOP – Fodgængermobilitet og bykvalitet

max 20 deltagere, tilmelding påkrævet

Facilitator Maria Vestergaard, C-MUS PRAKSIS Living Lab, AAU

Program:

På denne ”walkshop” oplever vi på farten igennem Aalborgs gader og sætter bl.a. fokus på, om byens design kan invitere til sundere og mere aktiv mobilitet til fods? Om mobililtetsrum er sociale og kulturelle steder? Og om fodgængermobilitet kan spille en afgørende rolle i et mere bæredygtig og finmasket urbant mobilitetssystem?

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Lanng, Lektor, Ph.d., Mobilitetsdesign, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Tina Vestermann Olsen Adjunkt, Ph.d., Urban Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Maria Quvang Harck Vestergaard, mobilitetsplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Jeppe Astrup Andersen mobilitetesplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Rie Malling, Arkitekt og byplanlægger, Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune
 • Anne Juel Andersen, arkitekt, Ph.d., Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune

Beskrivelse

2. linje (lokale 2) ITS

Intelligente transportløsninger
Mødeleder Maria Wass-Danielsen

 • Context-Aware Sensing and Implicit Ground Truth Collection: Building a Foundation for Event Triggered Surveys on Autonomous Shuttles, v/ Valentino Servizi, Inon Peled, Jeppe Rich, Francisco C. Pereira & Otto A. Nielsen, DTU Management; Dan Roland Persson & Per Bækgaard , DTU Computer Science; Hannah Villadsen, Roskilde University (artikel)
 • Machine Learning Methods for Transportation under Uncertainty v/ Inon Peled, Francisco C. Pereira, Justin Dauwels, Yu Jiang, Kelvin Lee, Daniele Gammelli & Filipe Rodrigues, DTU Management (udvidet resumé) virtual
 • Anvendelse af radardata i trafikplanlægningen v/ Svend Tøfting, Advanced Traffic Systems & Harry Lahrmann, AAU Build (udvidet resumé)
3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Covid-19
Mødeleder Lykke Magelund

 • Passagerernes ønsker til et bedre og mere brugervenligt takst- og billetsystem i den kollektive transport v/ Anders Albrechtsen, Lars Wiinblad & Rasmus Markussen, Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk (udvidet resumé)
 • The COVID-19 Pandemics’s Effect on the Copenhagen Metro M1 and M2 v/ Basthiann Bilde, Atkins Danmark; Morten L. Andersen & Steven Harrod, DTU (artikel)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Transportens klimapåvirkning
Mødeleder Ninette Pilegaard

 • Reshaping transport: Key findings from the ITF Transport Outlook 2021 v/Malithi Fernando, International Transport Forum at the OECD (virtual)
 • Nordic measures to promote sustainable aviation fuels v/ Niels Buus Kristensen, Inga Margrete Ydersbond & Harald Thune-Larsen, Transportøkonomisk Institutt (artikel)
 • CO2-emissioner ved anlæg af veje v/ Uffe Ærboe Christiansen & Mads Lenschau, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
5. linje (lokale 6) Godstransport

Workshop

Facilitator Christina Bech Godskesen Andersen, Region Hovedstaden

Anvendelsen af transportdata til grøn omstilling af erhvervstransporten

Formål: Med udgangspunkt i en præsentation af Region Hovedstadens helt nye analyse af gods flow i Regionen, ønsker vi at afholde en workshop omkring, hvordan vi kan bruge data til at gøre erhvervstransporten grønnere. Workshoppen peger både mod resultaterne af den konkrete analyse, men også på fremtidige fokuspunkter, som der kan forskes i eller udvikles yderligere i fremtidige projekter mv.

Workshoppen bidrager som en inspiration til, hvordan kommuner/regioner og andre områder kan bruge data til grøn omstilling af erhvervstransporten.

Program

 • Præsentation af analysen og de væsentligste resultater, herunder hvad der kan være overførbart til andre regioner/kommuner/områder v/COWI & New Thinking
 • Præsentation af en case, hvor data anvendes til at forudse parkeringskapacitet i byen v/Urban Radar
 • Præsentation af vurdering hvordan data/analysen kan bruges til konkret handling v/Region Hovedstaden
 • Diskussion faciliteres af Copenhagen Electric og centreres omkring 2 deltemaer:
  • Hvilke data er særligt oplagte til at understøtte grøn omstilling af erhvervstransporten?
  • Barrierer og muligheder for at afgive og bruge data?

Beskrivelse

6 linje (lokale 4) Cykeltrafik

Cykling som forbindelsesled
Mødeleder Sidsel Birk Hjuler

 • Ny cykel- og gangbro over Limfjorden – en bro for hele Aalborg v/Thomas Nissen, NIRAS; Alex Tolstrup & Brian Høj, Aalborg Kommune (udvidet resumé)
 • Kombinationsrejser på supercykelstierne. Et koncept for koblingen mellem cykel og kollektiv transport v/Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for Supercykelstier (abstrakt)
 • Data fra og cyklisters respons på en ny form for cykelparkering v/Jens Peter Hansen, Bikeep Danmark; Aksel Jensen & Lene W. Hartmann, Furesø kommune (abstrakt)
7. linje (auditorium) Cykeltrafik

Special Session

Cykeldata –Adfærd og Infrastruktur

Facilitator Signe Helledi, Sekretariatet for Supercykelstier

Denne special session sætter fokus på cykeldata og den betydning et godt og brugbart datagrundlag har for brugere, planlæggere og beslutningstagere. Fokus for denne session er at drøfte udfordringer og muligheder ved cykeldata og blive klogere på hvordan cykeldata kan være med til at spille en aktiv rolle i fremtidens mobilitets planlægning.

Oplægsholdere:

 • Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus v/Johan Raustorp, Oslo Kommune (virtuelt)
 • Gode cykeldata til alle – KL og Danske Regioners arbejde om kortlægning af cykeldata i Danmark v/Line Hvingel, KL
 • Data – Dataindsamling og formidling – Online Dashboard til region hovedstadens cykelregnskab v/Kia Madsen, Region Hovedstaden
 • Data som samler os: Det er smart! v/ Andrés Pineda, Aalborg Universitet

Beskrivelse

Nedenunder er tidligere programmer gemt som pdf-fil.
Når du åbner pdf-filen med Acrobat, kan du ved at klikke på titlen på de enkelte indlæg, Workshops og Special Sessions, åbne resuméer og artikler. Ved at klikke på forfatteren/oplægsholderen kan du åbne præsentationen.

Trafikdage forsat har problemer med brud på ophavsret (især på brugte diverse billeder i PP præsentationer), derfor skulle vi fjerne programmer fra tidligere år, hvor der er linket til PP præsentationer. Vi beklager!