Poster

Vejledning for poster af studieprojekt til Trafikdage

Som noget nyt er det nu muligt for studerende at fremlægge deres posters fra studieprojekter som en del af udstillingen til Trafikdage.

For udvælgelse af poster fra studieprojekt til udstilling, skal der indsendes et resumé på 1 side med beskrivelse af projektets formål og nytteværdien i projektet.

Den bedste poster bliver tildelt Trafikdages Prisen for Studerende med overrækkelsen af prisen ved konferencensmiddagen.

Projektet skal være tilknyttet et af disse emner:

Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning
Samfundsøkonomi på transportområdet
Trafikmodeller og deres anvendelse
Mobilitet og adfærd
Trafikkens energi, – klima og miljøforhold
Cykeltrafik og små motoriserede løbehjul
Godstransport og logistik
Kollektiv transport
Skinnebårende transport
Trafiksikkerhed
Smart Mobilitet

Der kan vælges at indsende forårssemestersprojekter 2024 eller et tidligere projekt, som kan give en nytteværdi for samfundet.

Resuméet skal indeholde:

  • Projektets baggrund og formål
  • Budskab med projektet
  • Nytteværdi for samfundet

Sprog: engelsk eller et af skandinaviske sprog.

Accepteres resuméet, skal posteren fremvises under Trafikdage 2024 i udstillingen. Projektet, som posteren er udarbejdet efter, præsenteres mundligt til konferencens deltagere ved et fysisk fremmøde den 20.august kl. 13.30 på Rendsburggade 14, Aalborg Øst . Konfenrencens deltagere vil stemme for den bedste poster og hermed bestemme hvem vinder Prisen på 1000 Eur. Vinderne bliver inviteret til konferencemiddagen samt Prisens overrækkelse.

Det ydes rejselegater til studerende, der bor længere end 50 kilometer fra Aalborg. Studerende, der udstiller poster og har interesse til at blive på konferencen, kan gøre det gratis.

Resumeet skal senest sendes den 1.juni/2024 her