Trafikdage på Aalborg Universitet

Sektionen for Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet afholder hvert år i august konferencen: Trafikdage på Aalborg Universitet

Trafikdage på Aalborg Universitet

Det har sat sig klare spor i den danske trafikdebat og har medvirket til at give trafik- og transportforskningen i Danmark et markant løft.

Formålet med Trafikdage på Aalborg Universitet er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for transportsektoren.

Konferencen retter sig mod alle der beskæftiger sig professionelt med transport, både forskere og praktikere, men byder også politikere og presse velkommen – fordi en dialog mellem fagfolk og transportsystemets brugere er vigtig. Konferencen giver deltagerne ny viden og netværk.

Trafikdage er primært en dansk konference, men igennem årene har mange nordiske kollegaer deltaget i konferencen. Det sætter vi pris på og byder nordiske kollegaer velkomne.

I februar udsendes “Call for Papers” til et bredt udsnit af trafik- og transportområdet i de nordiske lande. De
indkomne forslag bliver behandlet af en faglig programkomité, og resultatet heraf er et program bestående af ca.
70 indlæg suppleret med et antal Workshops og Special Sessions.

Programmet præsenteres i 6-7 parallelle linjer. Hvert indlæg vil vare 20-30 minutter, og programmet tilrettelægges,
så det i pauserne er muligt at skifte mellem linjerne.

Konferencesprog

Både indlæg og artikler: Skandinavisk og engelsk uden tolkning. At et indlægs titel er på engelsk betyder ikke
nødvendigvis, at indlægget holdes på engelsk.

Konferencerapport

Der udgives ikke en egentlig konferencerapport, men alle rettidig afleverede artikler vil være tilgængelige på
hjemmesiden for Trafikdage inden konferencen. Efter konferencen vil artiklerne blive udgivet i
den elektroniske publikation: “Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” – ISSN 1603-9696, og kan hentes fra
hjemmesiden www.trafikdage.dk