Workshops

Vejledning for mødeledere på Workshops

Som initiativtager til og/eller leder af en workshop har du ansvaret for den endelige planlægning af workshoppen på baggrund af den tidsramme, som er tildelt workshoppen. Der er til hver workshop tilknyttet en sparringspartner (et medlem fra Programkomitéen), som du er velkommen til at kontakte, men som ellers vil kontakte dig med henblik på at sikre, at workshoppen planlægges i henhold til denne vejlednings anbefalinger. Du forventes at have den fulde kontakt med oplægsholderne, herunder at sikre at oplægsholderne ved, at de selv skal tilmelde sig Trafikdage på www.trafikdage.dk, samt at de betaler reduceret deltagerafgift. Se Vejledning for oplægsholdere på workshops på dette link.

En vellykket workshop er en workshop, hvor tilhørerne deltager aktivt i workshoppen. Det betyder, at din opgave som mødeleder er at sikre, at oplægsholderne kommer med korte oplæg, som lægger op til debat. I en workshop på 90 minutter må oplæggene helst ikke vare mere end 30 minutter. Herefter følger en diskussion på 50 minutter, enten i plenum eller i mindre grupper. De sidste 10 minutter bruges til at samle op og konkludere. Vi håber, du vil medvirke til, at workshoppen kommer til at forløbe på denne måde. Som workshopleder har du ansvaret for detailplanlægningen af workshoppen, og vi anbefaler, at du i god tid inden Trafikdage kontakter oplægsholderne og aftaler den detaljerede planlægning af workshoppen med dem.

Som workshopleder skal du sikre, at debatten kommer til at køre, og det kan være en god idé, at du samler op efter de forberedte oplæg og lægger op til debat med en række spørgsmål, hvad enten debatten foregår i plenum eller i mindre grupper. Der udleveres minutskilte, som kan benyttes til at styre tidsforbruget med.
Workshoppens initiativtager/leder opfordres til, at der bliver udarbejdet et referat fra workshoppen.

Referatet består af:

  • en kort introduktion til workshoppen med angivelse af baggrund og formål
  • oplægsholdernes oplæg – fx i form af deres slideshows
  • de opstillede diskussionstemaer
  • et referat af diskussionen
  • opsamling fra plenum

Referatet udgives efterfølgende i artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) – ISSN 1603-9696 – med workshoplederen som redaktør.

I særlige situationer kan der stilles studentermedhjælp til rådighed til referatskrivning fra workshoppen.

Tilmelding
Som mødeleder er du ikke automatisk tilmeldt konferencen.