Udvidet resumé

Vejledning for foredragsholdere ved Udvidet Resumé

Et udvidet resumé kan typisk være udarbejdet på baggrund af en rapport/projekt, der henvises til. Ligeledes skal det indeholde henvisninger og sammenhænge til lignende forskning indenfor samme område. Det udvidede resumé er herudover tænkt som en mulighed for præsentationer, som vurderes ikke at kunne bære en hel artikel.

Der er ikke artikelkrav til “Udvidet resumé”, men det udvidede resumé skal indsendes inden deadline for Call for Papers.

Korrespondanceforfatter og øvrige forfattere
Hvis der kun er én forfatter/foredragsholder på et indlæg, er det enkelt. Den pågældende anføres i programmet som forfatter og har alle forfatterrettigheder til den indleverede artikel. Ligeledes oppebærer den pågældende retten til rabat på deltagelsen i Trafikdage. Er der flere forfattere/foredragsholdere på et indlæg, er det den korresponderende forfatter, som konferencesekretariatet kommunikerer med. Den pågældende har ansvaret for kommunikationen til evt. medforfattere. Forfatterne/foredragsholderne deler forfatterrettighederne til det indleverede artikel, men den først anførte forfatter betragtes som artiklens førsteforfatter. Førsteforfatteren er ikke nødvendigvis den korresponderende forfatter.

Omfang og opsætning af udvidet resumé
Resuméet skal overholde følgende form krav:
Sprog: Skandinavisk eller engelsk
Omfang: 3-5 sider.
Det anbefales at bruge en Word skabelon udarbejdet af Trafikdage og som kan findes her. Denne skabelon er opsat til at overholde alle nedenstående krav. Bruger du ikke skabelonen, skal resuméet foruden ovenstående omfangskrav overholde følgende formkrav:

Format: A4
Første side: De øverste 9 cm af første side skal friholdes for tekst
Venstre- og højremargen: 2 cm
Topmargen: 2 cm
Bundmargen: 2,75 cm
Overskrifter: Cambria
Titel: 22 pt. mørkeblå (RGB 23,54,93)
Forfatter: 12 pt. kursiv mørkeblå
Overskrift 1: 14 pt. fed mellemblå (RGB 54-95-145)
Overskrift 2: 13 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)
Overskrift 3: 11 pt. fed lyseblå
Figur-, tabel- og billedoverskrifter: Calibri 9 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)
Brødtekst: Calibri 11 pt. sort
Toptekst: Der må ikke være toptekst
Bundtekst: Venstrestillet: Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 │ ISSN 1603-9696
Højrestillet: Sidenummer
Font: Calibri 11pt. kursiv sort – Vandret streg over bundtekst

Tilmelding til konferencen for foredragsholdere
Der sker ikke automatisk tilmelding af foredragsholdere til Trafikdage. Tilmelding sker her.

Økonomi
Foredragsholdere (korrespondanceforfatteren) betaler reduceret deltagerafgift.

AV-udstyr
I auditorier og seminarrum vil der altid være storskærmsprojektor og tavle til rådighed. Der er PC til rådighed i alle seminarrum og auditorier. Du skal selv medbringe din præsentation på et usb-stik). Præsentationerne bliver efter konferencen tilknyttet dels med et link fra artiklens bibliografiske oplysninger, dels fra indlæggets placering i programmet på Trafikdages hjemmeside.

Tid til indlæg
Hver session er på 90 minutter og der er mellem 2 og 4 indlæg pr. session. Med 4 indlæg er der 22,5 minutter alt inklusive. Da der også skal være tid til spørgsmål og diskussion, betyder det, at der er ca. 15 minutter til din præsentation. Så husk at tjekke antallet af præsentationer i programmet før du planlægger din præsentation.
Nogle mødeledere vælger at tage en diskussion efter hvert indlæg, andre gemmer diskussionen til sidst. Vil du vide, hvordan det skal foregå i din session, eller har du andre spørgsmål om den faglige afvikling, kan du kontakte mødelederen. Navnet finder du i programmet i indbydelsen. Har du ikke kontaktoplysningerne, så kontakt konferencesekretariatet.