Program

Program for Trafikdage 2024 (forbeholdt for ændringer)

 

Program for Trafikdage 2024

En printevenlig version i A3 format (kommer snart)

Trafikdage 2024
Fold ud
Print
20. august
08:15
09:00
Registrering og kaffe
09:00
10:30
Indledningssession – Forhallen
 • Velkommen til Trafikdage
 • Rundbordsdiskussion om to aktuelle transportpolitiske emner på baggrund af korte faglige oplæg fra eksperter
  • Kommunernes ønsker til nye muligheder og politikker på transportområdet

TBC

  • Har EU helt overtaget den klimamæssige regulering af transporten?

Paneldeltagere: Niels Flemming Hansen fra det Konservative Folkeparti & tbc.

De seneste år er der i EU-regi gennemført en betydelig regulering af transportsektorens klimapåvirkning, eksempelvis stop for nye fossilbiler i 2035, stramning og udvidelse af EU’s kvotesystem mht. henholdsvis luftfart og vejtransport. Der er dermed taget et stort skridt rigtig retning, men er det tilstrækkeligt? Og hvad er Danmarks rolle i forhold til både at sikre gennemførelsen herhjemme og fremme en fortsat ambitiøs klimaregulering af transporten i EU?

Oplæg ved Søren Have, CONCITO

Der bliver mulighed for spørgsmål fra publikum.

Moderator: Tom Bue

10:30
11:00
KAFFE PAUSE
11:00
12:30
Executive session Strategiske greb og effekter af trafikal fredeliggørelse

Moderator Maria Wass-Danielsen, Urban Creators

Fremtidens gader i byen stiller krav til at gentænke byens gader og hvad de skal kunne for at bidrage til en bæredygtig byudvikling og kommunernes klimamål. Flere byer både i Danmark, men også verden over arbejder derfor med forskellige typer af trafikal fredeliggørelse. Hvad er erfaringerne fra både danske og internationale byer? Hvilke strategiske greb gør byerne brug af for at lykkes med trafikale fredeliggørelser og omdannelse af vejareal? Hvordan evaluerer forskellige byer disse projekter og hvad kan vi lære om effekterne?

Oplæg:

 • Studie fra 2023 om Low Traffic Neighbourhoods i London v/Rachel Aldred, professor of Transport and Director of the University’s Active Travel Academy (tbc)
 • 2024 studie om effekterne fra syv forskellige byer som har indført 30 km/t zoner i Europa v/tbs, Transport Økonomisk Institut
 • Panel med danske kommuner:
  • Aarhus: Omdannelse af Vesterbro Torv i Aarhus med perspektivering af gade- og pladsomdannelser andre steder i Aarhus
  • København: Implementering af hastighedszoner i København
  • Odense: Byrumsforsøg i Odense
Executive session Grøn omstilling af den tunge transport

Moderator Karsten Lauritzen, DI

Sessionens formål er at belyse den grønne omstilling af den tunge transport. Til sessionen skal vi diskutere hvilke elementer og udfordringer der er i omstillingen på den lange bane.

De spørgsmål, som skal adresseres er:

 • Forventer vi at en enkelt teknologi kommer til at ”vinde” eller kommer vi til at se flere teknologier i den tunge transport, der evt. kan afhænge af transport- og køretøjstype?
 • Hvilken infrastruktur kræver de forskellige teknologier, og hvordan kan vi forvente at disse udrulles/etableres?
 • Hvordan sikrer vi langsigtede og langtidsholdbare politiske beslutninger, der sikrer gode rammevilkår og standardiseringer, som kan understøtte hurtig indfasning af grønne lastbiler, såvel på danske som europæiske veje?

Panel-deltagere:

 • Karsten Lauritzen, Dansk Industri
 • Allan Larsen, DTU Management
 • Anders Mikael Christensen, DFDS
 • Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling
Executive session Mobilitet i landområder

Moderator: Eskil Thuesen, Movia

TBC

Executive session 4 Klima og transport – omstilling af persontransport

Moderator: Camilla Riff Brems, TRM

TBC

12:30
13:30
FROKOST
13:30
14:00
Poster Session
14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special session: Oplevelser og cykelglæde, mellem pendling og rekreativ cykling

Moderator

Denne special session vil undersøge, hvordan det rekreative cykelnetværk kan spille sammen med Supercy-kelstinetværket, med fokus på at afdække potentialer og udfordringer.

Oplæg:

 • Et sammenhængende mobilitetssystem v/NIRAS
 • Supercykelstisamarbejde i Region Midtjylland v/SCS Midtjylland
 • Rekreativ cykling v/Mobycon
 • Danmarks rekreative cykelnetværk v/Dansk Kyst- og Naturturisme

Beskrivelse

2.linje Trafikpolitik

Mobilitetstrategi

Mødeleder: Niels Buus

Oplæg:

 • National Mobilitetsstrategi: Hvorfor, hvad og hvordan? v/Henrik Gudmundsson, CONCITO (udvidet resumé)
 • National mobilitetsplanlægning: Hvad bør en langsigtet plan for Danmark indeholde? v/Kristian Hegner Reinau, COWI (udvidet resumé)
 • TBD
3. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session: Udrulning af ladeinfrastruktur til tung transport

Moderator: Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark

I april 2023 blev Danmarks første offentlige lynlader til tung transport indviet, men der er stadig lang vej til, at Danmark opfylder kravene fra EU og transportbranchens behov for ladeinfrastruktur. Spørgsmålet er, hvor meget markedet selv vil levere, og hvor meget der er behov for at staten understøtter? Det ser en række aktører med indgående viden om emnet nærmere på.

Oplæg:

 • 25 ladeparker i 2030 v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
 • Omkostningseffektiv implementering af AFIR v/Ole Kveiborg, COWI
 • Hvordan accelerer vi elektrificeringen af den tunge transport? v/TBD

Beskrivelse

4. linje Godstransport

Mødeleder Ove Holm

Oplæg:

 • When Electric Trucks Transform the Line-haul Road Freight: Insights from a Danish Case Study v/Ahmed Karam, DTU Management (udvidet resumé)
 • Effektiv jordhåndtering og bedre byggelogistik v/Michael Henriques, COWI (udvidet resumé)
 • Analyse af at etablere køreledninger i korridoren Øresund-Femern v/Bo Ekman, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
5. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session: Samkørsel A-Z

Moderator: Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Gennem fire centrale nedslag vil vi svare på to spørgsmål:

 • Hvad er værdien af samkørsel, både for samfundet og den enkelte samkører?
 • Hvordan lykkes man med samkørsel som kommune, uddannelsesinstitution og trafikselskab?

Oplæg:

 • Potentialer og barrierer for samkørsel v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Hvordan fremmer trafikselskaber samkørsel i Norgeog Holland? v/Kasper Dam Mikkelsen, nabogo
 • Samkørsel – en del af Vejle Kommunes grønne mobilitetsstrategi v/Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune
 • Unge og samkørsel: Hvad driver gymnasieelever til at køre sammen? v/Kristine Kortnum, Rødkilde Gymnasium

Beskrivelse

6. linje Smart mobilitet

Special Session: ITS – Inspiration til smartere mobilitet

Moderator: Søren Sørensen, ITS Denmark

Vores mobilitetsinfrastruktur er dyr at udvide fysisk. Hvordan kan vi med mere brug af informationsteknologi og ITS systemer bedre udnytte den eksisterende infrastruktur?
Få inspiration til dit virke med at udnytte ITS til dets fulde potentiale.

Oplæg:

 • ITS i en kommunes mobilitetsplan
 • Åbne parkeringsdata i det nationale adggangspunkt
 • Standardsering af styring af signalanlæg
 • Smart styring af opladning af busser og lastbiler

Beskrivelse

7. linje Skinnebårende transport

Bedre tog og køreplaner

Mødeleder: Jan Jørgensen

Oplæg:

 • Forbedring af togforbindelse til Halsnæs og bedre sammenhæng i togdriften i Nordsjælland v/Anders H. Kaas, SYSTRA Danmark A/S (udvidet resumé)
 • Hvilken køreplan er optimal ? Evidens fra Transportvaneundersøgelsen om betydningen af forskellige togkøreplaner v/Hjalmar Christiansen, DTU Management (abstrakt)
 • Bedre togkørsel – skal lyntogene nedlægges for at få flere togpassagerer v/Svend Tøfting, IDA (udvidet resumé)
 • Measuring the service reliability and the passenger experience in frequence-based transport systems v/Fabrizio Cerreto, Metroselskabet (abstrakt)

 

15:30
16:00
KAFFE PAUSE
16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Data og kommunikation til ændret cykeladfærd

Mødeleder: Gunvor Riber Uggerhøj

Oplæg:

 • Kan (el)ladcykel erstatte den ekstra bil? v/Line Røjkjær Rasmussen, NIRAS & Anne Vingaard Olesen, Region Nordjylland (abstrakt)
 • 15 års kommunikationserfaringer med at få flere op på cyklen v/Diana Bern Skyum, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
 • Boosting bike-commuting through active co-design v/Christina Cooper, SDU & Kolding Kommune (abstrakt)
2. linje Trafikpolitik

Regionale og lokale mobilitetsanalyser

Mødeleder: Jepper Rich

 • De trafikale sammenhænge i hovedstadsområdet v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
 • Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet v/Anna Garrett, Københavnskommune & projektgruppen (udvidet resumé)
3. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Mødeleder: Steen Solvang Jensen

Oplæg:

 • Evaluering af skærpede miljøzoner for dieselpersonbiler v/Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet (abstrakt)
 • Nulemissionszoner – nye regler på vej! v/Julie Kjær Jørgensen og Katja Asmussen, Miljøministeriet (udvidet resumé)
 • Grønne emissionstiltag for arbejdsmaskiner på en byggeplads v/Morten Winther, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet (abstrakt)
 • Perspektiver på overdækning af motorveje v/Lærke Frier Ørgaard & Thomas Knudsøø Damm, COWI A/S (udvidet resumé)
4. linje Godstransport

Special Session

Moderator Tanja Ballhorn, Københavns Kommune

I denne session vil vi fokusere på samarbejdet mellem virksomheder, transportører og kommune i forbindelse med grønne varetransporter. Og hvad kommer der ud af samarbejdet?

Oplæg: 

 • Arbejdet med en SULP (Sustainable Urban Logistic Plan) i København v/Kristian Løbner, Urban Creators
 • Partnerskaber med virksomheder i København v/Tanja Ballhorn – Københavns Kommune
 • Klimaalliancen – arbejdsgruppens anbefalinger til Aarhus Kommune v/Louise Overvad Jensen, Aarhus Kommune

(Beskrivelse)

5. linje Kollektiv transport

Vækst i kollektiv trafik

Mødeleder: Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner 

Oplæg:

 • Plads til vækst i toget v/Camilla Bjerrum Hansen, DSB (udvidet resumé)
 • Overvejelser om en forenklet zonestruktur i den kollektive trafik i Storkøbenhavn v/Uffe Nielsen & Erik Kalmar Møller Jensen, Metroselskabet (abstrakt)
 • Alternativ rapport om kollektiv mobilitet til det af transportminister Thomas Danielsen nedsatte ekspertudvalg for kollektiv mobilitet, v/Leif Kajberg, Rådet for Bæredygtig Trafik (udvidet resumé)
6. linje Smart mobilitet

ITS og kollektiv transport

Mødeleder: Søren Sørensen, ITS Denmark

Oplæg:

 • NEMU – Nordic Ecosystem Mobility Unlimited v/Søren Sørensen, ITS Denmark (udvidet resumé)
 • Passenger impacts of implementing electric buses in Denmark using smart card data v/Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU Management (udvidet resumé)
 • Providing personal travel information and pushing planned changes – a case study from DOT Billetter v/Ole Toubro, DOT (udvidet resumé)
7. linje Skinnebårende transport

Special Session Stationsnær Byudvikling og bedre adgangsveje

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU Management

Analyserne i EU-projekt, ”EASIER” viser at stationsudformning og nærområdet til stationer, samt den oplevede tryghed påvirker den kollektive trafiks markedsandel signifikant, og også gang og cykling i nærområdet til stationer. I sessionen vil analyserne blive præsenteret, og de estimerede statistiske modeller herfor forklaret.

Oplæg:

 • Analyser af stationer og byrum v/Gulin Goksu Basaran, Metroselskabet/DTU
 • Potentiale for stationsnær byfortætning i DK v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Stationer og stationsnær byudvikling v/ Lars Christian Krogsdam, DSB

Beskrivelse

 • Stationsnær Byudvikling og Kollektiv Transport v/Joachim Bak, DSB (udviet resumé)
19:00
22:00
KONFERENCEMIDDAG Musikkens Hus
22:00
23:59
Afterparty (Musikkens Hus)
21. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session: Ny viden om cykling – hvor langt er teknologien og hvordan kan vi bruge data aktivt til at skabe værdi?

Facilitator: Rasmus Guldborg Jensen, Artelia A/S

Det primære fokus for denne session er:

 • Hvor langt er teknologien til opsamling af relevant cykeldata?
 • Hvordan kan data fra cykler skabe værdi i kontekst af virksomheder, vejmyndigheder og forskningsinstitutter?
 • Hvordan kan vi i fællesskab forbedre vores cykelinfrastruktur og påvirke vores mobilitetsadfærd baseret på den nye viden indsamling data fra cykler kan tilvejebringe?

Oplæg:

 • Teknologiske løsninger til opsamling af data fra cykler v/Kim Jakobsen, FINDRS ApS
 • Nyeste forskning baseret på data fra cykler v/Anders Fjendbo Jensen, DTU
 • Hvordan kan data fra cykler anvendes som offentlig vejmyndighed v/Majken Kobbelgaard Andersen, Vejle Kommune
 • Hvordan kan cykeldata skabe værdi for virksomheder v/Rasmus Guldborg Jensen, Artelia A/S

Beskrivelse 

2. linje Trafikpolitik

Special Session: EU-initiativer på klimaområdet

Moderator: Aleksander Rygner Holm, Transportministeriet

Med denne Special Session gives et overblik over de væsentligste EU-initiativer og deres betydning for den danske klimaindsats. EU-reguleringen ”angriber” CO2-udledningerne fra transportsektoren fra mange forskellige vinkler.

Oplæg:

 • Overblik over EU-initiativer og deres konsekvenser v/Alexander Rygner Holm, Transportministeriet
 • Forordning om Alternativ Drivmiddel Infrastruktur og dens betydning for den grønne omstilling v/Sofie Io Schibye, Transportministeriet
 • Hvilken betydning får det nye kvotesystem (ETS2) v/Alexander Rygner Holm, Transportministeriet

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Special Session: Veje til cykelfremme

Moderator: Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

På sessionen vil der blive præsenteret en række af de projekter og den viden, som gennem de sidste to år er udarbejdet i regi af videnscentret. Fælles for præsentationerne og den efterfølgende diskussion er cykelfremme, og hvordan den præsenterede viden kan sættes i spil for at øge cykling i Danmark.

Oplæg:

 • Fra Cykelby til Cykelland v/Jonas Wamsler, Vejdirektoratet
 • Cyklister og Handelsliv v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme
 • Hvordan får vi flere børn til at cykle til skole? v/Mette Olesen, mobilitetsplanlægger i Aalborg Kommune
 • Cykelfremmekortet v/TBD, XX kommune
 • Kombinationsrejser – hvordan kan erfaringer fra Holland overføres til en dansk kontekst? v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

Beskrivelse

 

 

4. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session Er opgørelser af klimaaftrykket fra transport af gods og passagerer troværdige?

Moderator: Lars Dagnæs, TransECO2

Formålet med denne special session er at præsentere en status for arbejdet med at standardisere opgørelser af CO2-udledningen fra transporttjenester. Der gives endvidere indblik i den kommende EU-regulering af området. Endeligt præsenteres konkrete eksempler på, hvordan transporterhvervet i dag arbejdes med standardiserede CO2 beregninger, herunder de særlige udfordringer de oplever.

Oplæg:

 • Historik for beregning af CO2-emissioner fra transporttjenester v/Lars Dagnæs, TransECO2
 • Kort overflyvning af de aktuelle standarder og krav til virksomheder v/Lars Dagnæs, TransECO2
 • Kommissionens forslag til forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester v/Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet
 • Sådan arbejder vi med ISO-standarden i transportbranchen, v/Lars Bech & Jakob Størling, DanskeSpeditører
 • Implementering af ISO 14083 i et TMS system (case DORA NORDIC) v/Rikke Høyer

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Workshop: Virksomheders finansiering af busdrift

Moderator: Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia

Med ændringen af Trafikselskabsloven i 2019, blev der åbnet op for, at private virksomheder kan finansiere nye ruter eller ekstra afgange på en eksisterende rute til og fra virksomheden.
Sidste år fik Movia de første erfaringer med netop virksomhedsfinansieret busdrift til virksomheder i Nordsjælland. Sydtrafik arbejder ligeledes på at få landet en aftale i deres område.

Plan for debatten

Velkomst og introduktion til workshoppen
Runde #1

 • Fakta fra de første erfaringer med virksomhedsfinansieret busdrift: hvad er en virksomhedsbus? v/Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia & Maria Linaa Holm, Sydtrafik

Runde #2

 • Introduktion til dilemma 1: Tidsaspektet v/Maria Linaa Holm, Sydtrafik
 • Introduktion til dilemma 2: Åben kollektiv trafik v/Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia
 • Introduktion til dilemma 3: Ny rolle for trafikselskab v/Maria Linaa Holm, Sydtrafik

Spørgsmål og debat blandt oplægsholdere og tilhørere
Opsamling

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Nye datakilder

Mødeleder: Mette Møller, DTU Management

Oplæg:

 • Risiko for personskader i trafikken i Norge 1970-2022 v/Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (artikel)
 • Trafikulykker registreret af hospitaler og vagtlæge v/Janne Petersen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 • Selvrapporterede trafikulykker fra forsikringskunder – en ny datakilde til viden om trafikulykker v/Harry Lahrmann, AAU Build (abstrakt)
 • Bedre data om flere ulykker – Et kommuneperspektiv v/Søren Troels Berg, København kommune (udvidet resumé)
10:00
10:30
KAFFE PAUSE
10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Workshop

Fremme af mobilitetsskift: Hvordan styrker vi adfærdsprojekter på mobilitetsområdet, så vi kommer fra projekter til forankring og nye, varige mobilitetspraksisser?

Facilitator: Allan Holst, projektleder Region Midt

Program

Introduktion:

 • MOVE-projektet og de lokale cases v/Allan Holst, Region Midtjylland
 • Green Mobility Shift-projektet og de lokale cases v/Signe Frøkiær Schou, Gate 21

Debat:

Workshoppen struktureres som gruppediskussioner i de tre temaer: knudepunkter, børn/unge og arbejdspladser, hvor deltagerne får en række arbejdsspørgsmål om egne erfaringer med mobilitetsprojekter, som de i fællesskab skal besvare.

Spørgsmålene centrerer sig om:

 • Barrierer for at skalere og skabe langsigtet effekt af mobilitetsprojekter.
 • Bud på hvordan kommer vi ud over de barrierer og lykkes med at forankre mobilitetstilbud og -tiltag på lang sigt.

Opsamling

Beskrivelse

2. linje Trafikpolitik

Workshop

Hvordan kollektiv mobilitet kan nedbringe CO2-udledningen: Grøn mobilitet i planer

Facilitator: Lise Holm Pedersen, Movia

Formålet med workshoppen er primært at skabe rum og mulighed at debattere udfordringer og løsninger på
problemstillingen med at integrere mobilitetsperspektivet i planlægningen og derigennem sætte spot på, at
kommunernes klimamål og mobilitetsselskabernes ambition om flere passagerer går hånd i hånd.

Program

 • Introduktion og oplæg
 • Debat i målrettede grupper
 • Debat i plenum for at få alle perspektiver med
 • Opsamling

Oplæg:

 • Integration af kollektiv transport og byudvikling i Aarhus på strategisk niveau, kommune- og lokalplansniveau v/Anne Bach, Midttrafik
 • Fysiske planlægnings rolle i kommunernes arbejde med grøn mobilitet, sammenhæng mellem mobilitet og klimaplaner v/Søren Have, CONCITO

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Mødeleder: Anders Fjendbo Jensen, DTU Management

Oplæg:

 • Sådan styrker vi cykling blandt mennesker med handicap v/Mai-Britt Aagaard Kristensen & Jane Kofod, Cyklistforbundet (abstrakt)
 • Antropologisk undersøgelse af adfærd, oplevelser og interaktion på Avedørerutens fællessti v/Ida Nygaard, Sekretariatet for supercykelstier (udvidet resumé)
 • Cykelfaciliteters potentialer for kombinationsrejser v/Camilla Wolder & Signe Zittlau Østergaard, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
 • En cykelefterspørgselsanalyse med heterogene vejrpræferencer v/Mads Paulsen & Stefan Eriksen Mabit, DTU Management (udvidet resumé)
4. linje Godstransport

Moderator: Michael Henriques, COWI

Oplæg:

 • Succesfuld ansøgning til EU’s CEF-midler – Case: Ny jernbane over Vestfyn

Formålet med denne session er dels at beskrive et relevant transportprojekt med en anlægs- og efterfølgende driftsfase, dels at beskrive den vigtige proces der er knyttet til at søge EU midler til såvel analyser som ikke mindst anlæg af infrastruktur.

Panel:

 • TBC, Vejdirektoratet
 • Henrik Tornblad, Tstyr (TBC)
 • Janus Jais Eriksen, Bane.dk
 • Michael Henriques, COWI

Beskrivelse

 • Grønne varetransporter i byen, hvordan kan det fremmes?

I denne session vil vi gennemgå resultaterne fra projektet Last Green Mile. Der vil være fokus på de mere analytiske dele, men også den konkrete anvendelse af resultaterne i kommunen og regionen. Vi vil gennemgå nogle af de konkrete analyser og de resultater som er fundet samt grundlaget for disse. Vi vil perspektivere analyserne i forhold til, hvad de næste skridt kunne være.

Program:

Nulemissionszoner for vare- og lastbiler i Københavns kommune. Hvad er effekterne og eventuelle barrierer? v/Ole Kveiborg, COWI.
Hvornår er elkøretøjerne lige så billige som dieselkøretøjerne? v/Lucas Perkild Klostergaard, COWI.
Hvilken rolle spiller leasing og udlejning for virksomhedernes udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y.
Micro-hubs og centrale city-hubs som støtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune.

Beskrivelse

5. linje Kollektiv trafik

Moderator: Michael Henriques, COWI

Udvikling af nye busnet i tre større jyske byer – nye tilgange, nye muligheder, nye udfordringer

På denne session vil Urban Creators lede deltagerne igennem oplæg fra Sydtrafik, Kolding Kommune, Vejle Kommune og Esbjerg Kommune (oplæg fra Urban Creators), som vil præsentere deres perspektiver på arbejdet med busplanlægningen, inddragelsesprocessen og resultaterne af arbejdet. Formålet med oplæggene er at inspirere andre kommuner til lignende projekter, herunder videregive både gode og dårlige erfaringer med de tre indsatser samt præsentere tilgangen til arbejdet.

Oplæg:

 • Rammebetingelserne og nye grønne politiske målsætninger nødvendiggør nytænkning af busnettet
 • Ny tilgang til arbejdet med udviklingen af de tre nye busnet
 • Nyt busnet i Vejle Kommune – mere effektivitet skal sikre et fortsat højt serviceniveau
 • Nyt busnet i Esbjerg Kommune – A-busser skal være rygraden i det nye busnet
 • Nyt busnet i Kolding Kommune – A-busser skal fordoble passagerandelen

Beskrivelse

Grønne varetransporter i byen, hvordan kan det fremmes?

I denne session vil vi gennemgå resultaterne fra projektet Last Green Mile, der undersøgte, hvordan nogle af de centrale barrierer for en grøn omstilling af varedistributionen kunne reduceres og hvordan udbredelsen kunne øges.

Oplæg:

 • Indledning og introduktion af sessionen v/Tanja Balhorn, Københavns kommune
 • Nulemissionszoner for vare- og lastbiler i Københavns kommune. Hvad er effekterne og eventuelle barrierer? v/Ole Kveiborg, COWI
 • Hvornår er elkøretøjerne lige så billige som dieselkøretøjerne? v/Lucas Perkild Klostergaard, COWI
 • Hvilken rolle spiller leasing og udlejning for virksomhedernes udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y
 • Micro-hubs og centrale city-hubs som støtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
 • De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Workshop

Bedre ulykkesdata

Moderator Steffen Rasmussen, Tænketanken Trafiksikkerhed

I denne workshop vil vi gerne diskutere status på trafikulykkernes mørketal og hvad er det bedste fremtidig strategi for bedre ulykkesdata.

Program:

Korte oplæg:

 • Udvidet registrering på Odense Universitetshospital v/Jens Lauritsen, OUH
 • Udvidet registrering med NIRAS-systemet på akutmodtagelsen i Aarhus, v/NN NIRAS
 • Selvrapportering fra patienter på Region Nordjyllands akutmodtagelser v/Harry Lahrmann, AAU
 • Selvrapportering fra patienter på Region Hovedstadens akutmodtagelser v/NN, RegionHovedstaden
 • Samkøring af data fra akutmodtagelser og præhospitale data, v/Erika Frischknecht Christensen, AUH
 • Vejdirektoratets planer for bedre ulykkesdata, v/NN, Vejdirektoratet

Debat

Opsamling

Beskrivelse

12:00
13:00
FROKOST
13:00
14:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Ændret transportadfærd i det nære byrum

Mødeleder: Claus Lassen, AAU

Oplæg:

 • Hjertezoner og særlige behov v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Den gode skolevej v/Bibi Koldtoft, COWI (udvidet resumé)
 • Operationalising the 15-minute city through a Trip Economy framework v/Robert Martin, Beta Mobility (abstrakt)
2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Special Session Forsøg med vejafgifter for personbiler

Moderator: Ninette Pilegaard, DTU Management

Denne special session vil præsentere status og foreløbige resultater for Forsøg med vejafgifter for personbiler.

Oplæg:

 • Kort introduktion til forsøget v/Ninette Pilegaard, DTU & Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
 • Foreløbige erfaringer fra forsøget:
  • Tekniske erfaringer v/Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
  • Rekruttering og deltagelsev/Ninette Pilegaard, DTU
  • Foreløbige erfaringer med kørselsadfærd v/Lars Lønstrup, DTU
 • 2-3 Indlæg fra interessenter om forventninger til forsøget og roadpricing i fremtiden i Danmark v/Torben Lund Kudsk, FDM & NN (tbc)
 • Spørgsmål og debat

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Workshop

Cykelvenlige signalanlæg – en workshop omkring design af signalanlæg baseret på erfaringer fra både Danmark og Holland

Facilitator: Pablo Celis, Celis Consult

 • Cycle friendly intersections

The presentation will be hosted by professionals working with cycling at the City of Copenhagen, and international mobility consultancies NIRAS (DK) and Mobycon (NL). Participants will be presented with concrete design challenges and discuss what would be the preferred cycle-friendly intersection option for those examples.

 • Analyse af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset Dybbølsbro/Ingerslevsgade v/Anders Hardahl & Line Degn Laden, COWI (udvidet resumé)

 

4. linje Trafikmodeller og deres anvendelse

Special Session Dataindsamling FLITMO

Moderator: Christian Frank, Sund & Bælt Holding A/S

På sessionen vil Sund & Bælt og Øresundsbro Konsortiet holde et oplæg med fokus på afrapportering af dataindsamlingerne og erfaringer fra FLITMO (Fixed Links Transport Model). Oplæg suppleres med oplæg fra COWI, som stod for den praktiske gennemførsel og planlægning.

 • Oplægsholdere:
  Thomas Skovgaard, Øresundsbro Konsortiet
 • Magnus Jeppesen, Sund & Bælt
 • Christian Frank, Sund & Bælt
 • Jens Groth Lorentzen, COWI

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Udvikling af lokal og regional kollektiv trafik og mobilitet

Mødeleder: Nanna Lybæk Knudsen, COWI

Oplæg:

 • Borgerindsigter til den kollektive trafik i Aarhus – spørgeskemaundersøgelse 2024 v/Michael-Goth Rindal, Urban Creators (udvidet resumé)
 • Trafikanalyse vedr. etablering af en Bypark i Vesterbro Passage, København v/Jacob Lundgaard, Københavns Kommune & Charlotte Christensen, Jesper Lillelund, Artelia A/S (udvidet resumé)
 • Fremtidens Kollektive Trafik i Nordjylland v/Signe Zittlau, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
6. linje Trafiksikkerhed

Trafiksikker adfærd

Mødeleder: Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet

Oplæg:

 • Påvirker kognitiv distraktion cyklisters adfærd? v/Mette Møller, DTU Management (udvidet resumé kommer senere)
 • Sikker på cykel hele livet -en karakteristik af +65-årige cyklister v/Bjørn Olsson & Pernille Sølund Ehlers, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé kommer senere)
 • Hastighedsplanlægning skaber bedre trafiksikkerhed og effektivitet i trafikken v/Lárus Ágústsson, COWI & Andreas Willer Jørgensen, Holbæk Kommune (abstrakt)
14:30
15:00
KAFFE PAUSE
15:00
16:30
1.linje Mobilitet & Adfærd

Workshop Bedre Byrumsskik – hvordan mobilitet kan løfte byrum

Facilitator: Ditte Bendix Lanng & Anne Sofie Elgaard Sørensen, NIRAS

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på de hensyn, dilemmaer og muligheder, der opstår i omdannelsesprojekter i store og små byer, hvor både bykvalitet og mobilitet er på spil. Workshoppen vil derigennem inspirere til, hvordan mobilitet kan være med til at løfte kvaliteten af byrum i danske byer og fremme en vigtig debat om mobilitetens rolle i byudviklingen. Konkret sigter workshoppen mod en fælles formulering af 10 dogmer for bedre byrumsskik i spændingsfeltet mellem mobilitet og byrumskvalitet.

Program

 • Introduktion til workshoppen – mobilitet og byrum v/Ditte Bendix Lanng, NIRAS
 • Sammen bygger vi byen – tværfaglighed i byudvikling v/Anne Sofie Elgaard Sørensen, Syddjurs Kommune
 • Erfaringer med mobilitetseksperimenter i Aarhus v/Charlotte Kjær, Aarhus Kommune
 • Active Cities – human-centric design of mobility hubs v/Tina Vestermann Olsen, Aalborg Universitet
 • Debat: 10 dogmer for Bedre Byrumsskik

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen, Dansk Industri

Oplæg:

 • Behandling af klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger v/Jens Foller & Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Hastighedsnedsættelser, den gratis metode til mindre støj og CO2-udledning? v/Jens Foller & Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Arbejdsmarkedseffekter af havneaktiviteter v/Ole Kveiborg, COWI
3. linje Cykeltrafik

Special Session

Nye og ambitiøse standards til cykelvenlig infrastruktur

Moderator: Anna Lassen, Københavns Kommune

Cykelinfrastrukturen udbygges for at få flere til at cykle. Standarder for cykelinfrastrukturen er opskriften til at sikre, at denne udbygning sker på en ensartet, sikker og tryg måde. I denne specialsession diskuterer vi både processen bag opdateringen, væsentlige elementer i de forskellige standarder samt vigtigste læringspunkter, som andre byer kan lære af.

Oplæg:

 • Cykelfokus 2024 i København v/Jakob Sarvik, Københavns Kommune
 • Supercykelstikonceptet i hovedstadsregionen v/David Gaarsdal Rønnov, Københavns Kommune
 • Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland pragmatisme kan kickstarte sammenhængskraften v/Signe Strandvig
 • Designmanual for cykelinfrastruktur i Aarhus v/Kim Andersen
 • Kvalitetssikring af vejprojekter for cyklister i Odense v/tbc
 • Nyt opdateret værktøj til planlægning og vurdering af supercykelstier v/Ida Nygaard, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)

Beskrivelse

4. linje Trafikmodeller og deres anvendelse

Special Session Opdatering af GMMs basisår

Moderator: Anders Tønning, Vejdirektoratet

Grøn MobilitetsModel (GMM) er et centralt værktøj til trafikplanlægning i Danmark. GMM benyttes til evaluering af alle større infrastrukturprojekter i Danmark, både vejprojekter og kollektive projekter.

Oplæg:

 • Opdatering af GMMs basisår v/Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Fremskrivning og estimering af mætningspunkt for bilejerskabet på kommuneniveau v/Pelle Vad, Vejdirektoratet
 • Car demand in Denmark – rethinking the car demand model in GMM v/Stefan Mabit, DTU Management
 • Opdatering af vejnet v/Anders Tønning, Vejdirektoratet
 • Opdatering af vejrutevalgsmodellen v/Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Special Session Ekspertråd vedrørende kollektiv trafik i Odense

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU Management

Den kollektive trafik er et afgørende element i at sikre en mere bæredygtig mobilitet i Odense. Men hen over årene er den kollektive trafik desværre gradvist blevet en mindre og mindre del af den samlede mobilitet i Odense. For at undersøge løsninger på de udfordringer har Kommunen nedsat et ekspertråd, som udarbejder anbefalinger med henblik på, at Odense udnytter det fulde potentiale af letbane og busser.

Ekspertrådet består af tre udpegede eksperter, Professor Otto Anker Nielsen, DTU (formand), Aud Tennøy, Transportøkonomisk Institut, Oslo, og Anders Wretstrand fra Skånetrafikken.
Arbejdet offentliggøres 28 Maj, 2024, og bliver præsenteret i sin fulde form på Trafikdage.

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Analyseværktøjer

Mødeleder: Lárus Ágústsson, COWI

Oplæg:

 • Trafiksikkerhed og hastighed ved ombygning af rundkørsler v/Bibi Koldtoft & Liv Marbjerg, COWI (udvidet resumé)
 • Nyt beregningsværktøj til forudsigelse af ulykkesniveau på motorveje v/Søren Underlien Jensen, Trafitec (udvidet resumé)
 • Et risikobaseret screeningsværktøj til trafiksikkerhedsarbejdet v/Morten Lind Jensen, RAW Mobility (udvidet resumé)