Danish
English

Program

Program for Trafikdage 2022

Trafikdage 2022
Fold ud
Print
22. august
08:30
09:15
REGISTRERING OG KAFFE
09:15
11:00
Indledningssession (Forhallen/torvet)
 • Velkommen til Trafikdage v/Harry Lahrmann, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Keynote tale om Fremtidens mobilitet v/ Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands
 • Keynote tale om største branchens udfordringer i dag v/Karsten Lauritzen, DI Transport
 • Rundbordsdiskussion mellem transportminister  og en række af de transportpolitiske ordførere om transport relevante emner

Deltagere:

 • Trine Bramsen, Socialdemokratiet
 • Henning Hyllested, Enhedslisten
 • en repræsentant fra blå blok (TBC)

Moderator: Anne-Katrine Harder

11:00
11:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

11:30
13:00
Executive session “Klima, trafikvækst og infrastruktur”

Moderator Susanne Krawack, Concito

Denne session ser på om vi både kan nå klimamålene og køre så meget mere i bil, som Infrastrukturplanen forudsætter.

 • Indledning og motivation v/Søren Have, Concito

  Dynamikken mellem trafikvækst og behov for infrastruktur?

 • Hvad vil en lavere trafikvækst betyde for samfundsøkonomien i ny infrastruktur? v/Mogens Fosgerau, KU

 Hvordan og hvornår kan vi bygge infrastruktur med lavere CO2-aftryk? 

 • Hvordan kan CO2-udledningen fra anlæg estimeres og nedbringes i konkrete projekter? v/Mads Lenschau, Vejdirektoratet

 Wales revurderer deres infrastrukturplan

 • The future of road building in Wales in the context of climate goals v/Lynn Sloman, Chair of the Roads Review Panel (NB: Video oplæg)

 Fælles diskussion

Hvad betyder ovenstående viden for Infrastrukturaftalen? Er CO2 fra anlæg uden væsentlig betydning? Vil det være fornuftigt at udskyde meget CO2 udledende projekter?

Executive session “AI i modellering og styring af trafik”

Moderator Francisco Pereira, DTU

As with many other areas, Transport has also seen a significant number of new concepts and applications involving Artificial Intelligence, both from a modeling perspective but also from an operational one, such as traffic management. In this session, we review some of the latest developments in AI, modeling and traffic management, but also contrast with existing “classical” approaches.

Program:

 • Introduction and motivation v/Francisco Pereira, DTU
 • Machine learning approaches for transport predictions problems: are we making progress in the right direction? v/Filipe Rodrigues, DTU

In this talk, I will discuss the importance of stationarity, strong baselines and benchmarks in transport prediction problems. I will show how recent state-of-the-art approaches can often be outperformed by simple naïve baseline methods, discuss the current direction that the field is taking and provide recommendations regarding best practices.

 • Simulation- and data-driven public transport operations v/Erik Jenelius, KTH

I will talk about simulation-based approaches in public transport operations, and how increasingly available demand and supply data can enhance the model input and calibration.

 • Traffic Management and data in the City of Copenhagen v/Kim Brochmann Møller, Københavns Kommune

What is needed from AI in order to deliver experienced value for the road users and micro mobility? Inspirations for practitioner wondering how to bridge the gap between the vast amount of data collected and data availability to a proper data driven approach with lag data, lead data, and forecasting on the operational level.

Panel discussion

What are the benefits of these new technologies, and how far are they from solving the most important problems? How can we build the best of both worlds?

Executive session “Ladeinfrastruktur”

Moderator Mette Skamris, Aalborg Kommune

I denne session ser vi på Ladeinfrastruktur i en version 2.0, og vi skal ikke diskutere om vi skal etablere ladeinfrastruktur. Vi skal høre om og drøfte hvad har vi lært indtil nu og hvilke dilemmaer og udfordringer ligger der fortsat foran os set fra forskellige perspektiver – Hvad skal vi sammen have fokus på, så vi kommer i mål.

Program

 • Ladeinfrastruktur set fra et statslig perspektiv v/Kontorchef Gyrithe Rosenlund, Transportministeriet
 • Ladeinfrastruktur set i et forsynings- og klimaperspektiv v/Senior Researcher Peter Bach Andersen, DTU
 • Ladeinfrastruktur set fra erhvervs- og industriperspektivet, v/Direktør Karsten Lauridsen, DI
 • Ladeinfrastruktur set fra den kommunale vinkel og implementering i praksis v/Afdelingsleder Maria Q Vestergaard, Aalborg Kommune
 • Fælles diskussion
Executive session “Electrification of bus transport – Next step?”

Moderator Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands

Arrangør: Dansk Person Transport

Electric busses are successfully replacing diesel-powered ones at rapid speed. By the end of 2024 one quarter (26,2 %) of the busses in Danish public transport will be electric-powered. With few or no exemptions CO2-neutral and/or emissions free public bus transport is part of the plan for PTA’s, municipalities and regions to meet their climate reduction targets. So far however e-busses have been replacing existing diesel-busses one-to-one and they operate in existing networks and according to existing schedules.

Is there a Next Step in which the electrification of the bus fleet and the technological, operational and financial developments that goes along with it can change the way we deliver public transport to the passengers and the role the bus plays in the local and regional transport system? (i.e. beyond merely replacing existing diesel busses)

Program

Opening: The need for a Next Step? by Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands

Public tendering of electric bus operation  – so far, by Lasse Repsholt, Head of public transport, Danish Passenger Transport

832 electric busses tendered in DK from 2017 to 2022. DPT sums up the bus operators experience and learning points from tendering and operations so far. How can the PTA’s adjust and improve tendering conditions to continually ensure the best and most innovative e-bus solutions at the lowest cost?

An electric bus, not just a bus, by Steven van der Burg, Sales director Ebusco

Executive session “Cyklens år”

Moderator Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

2022 er udpeget Cyklens år i Infrastrukturplan 2035. Året skal være med til at skabe et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt valg i hele landet, samtidig med at Danmark i år også er vært for Tour de France. Det betyder mange nye cykelprojekter i hele landet, grundlæggelsen af et Nationalt Videnscenter for Cykelfremme, styrkelse af de nationale cykelruter og i alt fire cykelkampagner, der skal fremme cyklismen.

Oplægsholdere:

Indledning – Jonas Wamsler, Vejdirektoratet
Videnscenter for cykelfremme – Anna Dinesen, Vejdirektoratet
Kampagner – Louis Pleidrup, Vejdirektoratet
Trafikafvikling m.v under Tour de France – Søren Carlsen Kjemtrup, Vejdirektoratet

13:00
14:00
FROKOST

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Transportfærd

Mødeleder Helle Huse, Rambøll

 • Hvad betød Coronakrisen for danskernes Transportvaner? v/ Hjalmar Christiansen, Center for Transport Analytics, DTU (abstrakt)
 • Busser og burgere v/Jeff Risom & Andreas Røhl, Gehl (abstrakt)
 • Børn og unges transportvaner i udsatte byområder v/Anette Jerup, Via Trafik & Oskar Jäger Funk, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (abstrakt)
 • Elever som trafikeksperter – adfærd før anlæg v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde & Nanna Lybæk Knudsen, COWI (udvidet resumé)
2. linje Mobilitet & Adfærd

Dataindsamling, modellering og MasS

Mødeleder Katrine Hartmann-Petersen, RUC

 • Analyse og implementering af DLT-anlæg i Danmark v/Michael Caspersen, AAU (abstrakt)
 • Smartphone-baseret dataindsamling i Transportvaneundersøgelsen – Resultater og erfaringer fra pilotprojekt v/Marie Karen Anderson, DTU Management (udvidet resumé)
 • Critical mass for MaaS – Debunking Myths v/Søren Sørensen, SFMCON ApS (udvidet resumé)
3. linje Trafikpolitik

Workshop: Funktionsudbud for mobilitet

Moderator Gustav Friis, Aarhus Kommune

Formål
På denne workshop ønskes der at samle keypersoner fra kommuner, trafikselskaber, Rejsekort og Rejseplanen, KL, forskningsverdenen m.fl. for at udarbejde en mock-up af et funktionsudbud på mobilitetsområdet. Der vil blive arbejdet med en bynær- og en oplands-case.

Program:

 • Hvorfor snakker vi overhovedet om funktionsudbud v/Gustav Friis, Aarhus Kommune
 • Hvad ved vi om funktionsudbud andre steder? v/Susanne Krawack, Concito
 • Hvad siger loven? v/tbc, Trafikselskab
 • Samkørsel i udbud v/Anette Enemark, Movia
 • Hvad siger operatørerne v/Lasse Repsholt, Dansk Persontransport

Tre diskussionsområder:

 • Landområder og Demand Responsive Transport
 • First-last mile problematikken
 • Knudepunkter –kollektivtrafik + mikromobilitet

Beskrivelse

4. linje Trafikmodeller

Aktivitetsbaserede modeller
Mødeleder Jeppe Rich, DTU Management

 • Reinforcement Learning for Autonomous Mobility-on-Demand Systems v/Filipe Rodrigues, Daniele Gammelli, Kaidi Yang, James Harrison, Francisco C. Pereira & Marco Pavone, DTU (udvidet resumé)
 • Implementation of a Danish activity-based model v/Mayara Moraes Monteiro, Ravi Seshadri & Carlos M. Lima Azevedo, DTU (udvidet resumé)
 • Disaggregeret modellering af efterspørgsel v/Filip Vang, Københavns Kommune (abstrakt)
 • Håndtering af BRT i trafikmodeller  v/Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia (abstrakt)

 

5. linje Trafiksikkerhed

Motorkøretøjer
Mødeleder Lárus Ágústsson, COWI A/S

 • Evaluering af pilotprojektet med ATK v/Thomas Skallebæk Buch & Poul Greibe, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • An online intervention against speed offending: Largescale randomized controlled trial in Denmark v/Anne Vingaard Olesen, Tove Hels, Tanja Kidholm Osmann Madsen, Mette Møller, Kim Møller, Hanne Stevens, Jesper Sølund, Harry Lahrmann, AAU m.fl. (udvidet resumé)
 • Varebiler, lastbiler og trafiksikkerhed: Ulykkesdata, risikotal, forekomst og to nye undersøgelser v/Bjørn Olsson & Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik

Special Session: Cykelandelen falder: ved vi hvad vi skal gøre?
Mødeleder Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

Formål
Sessionen vil give indblik til en overordnet status over tilstanden over cykeltrafikken, og præsentere hvilken viden og værktøjer der findes til at fremme prioritering af arbejdet med cykeltrafikken. Der faciliteres en kvalificeret debat om, hvad der bør gøres og hvornår det bør gøres. Har vi på nuværende tidspunkt den fornødne viden til at kunne sætte ind mod den faldende cykelandel, eller mangler vi stadig svar på det helt essentielle spørgsmål om, hvad ”der virker”?

Oplæg:

 • Udviklingen i cykeltrafik: Hvordan er udviklingen i cyklister og antallet af cyklede kilometer?
 • Infrastruktur: Hvad investeres der i, og hvad viser erfaringerne?
 • Prioritering af investeringer: Hvordan sikres det, at der bliver investeret i de mest fornuftige projekter?
 • Identifikation af problemer: Kan nye datakilder bruges til at lokalisere, hvor kommuner bør sætte ind?

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik

Special session: Busdrift i centrale korridorer

Moderator Anil Sharma, Trafikselskabet Movia

Formål
I denne session vil vi høre 4 oplægsholdere og deres syn på hvordan de har brugt Movias koncepter og tilgang til udvikle og forbedre den kollektiv trafik, således busproduktet er mere synlig og en integreret del af byrummet. Alle projekterne befinder sig på forskellige niveauer – fra idé til implementering af løsningen.

Oplæg

 • Trafikselskabets Movia involvering i projektet +Way på linje 500S mellem Glostrup St. og Avedøre Holme v/Linda Quach, Movia
 • Hvordan kan BRT-inspirerede tiltag i Holbæk bidrage til udvikling af byen og samtidigt reducere trængsel v/Ida Andersen, Holbæk Kommune
 • Karakteristika ved forskellige linjeføringsalternativer for BRT på linje 400S v/Simon Baadsgaard, Movia
 • Hvilken tilgang har Trafikselskabet Sydtrafik anvendt ift. trængselsudfordringer i købstæderne? v/Lotte Stensberg, Sydtrafik

Beskrivelse

8. linje Politiske Partier

Workshop med Enhedslisten: Kan man måle det hele?

Moderator Lasse Schelde, Enhedslisten

Workshop om metoder til prioritering af infrastrukturprojekter.

Enhedslisten oplever, at den interne rente tillægges alt for stor vægt når infrastrukturprojekter prioriteres. I workshoppens første halvdel vil vi derfor diskutere validiteten af infrastrukturprojekters interne rente beregnet efter Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. Diskussionen vil blandt andet handle om usikkerheden på de parametre, der indgår i analyserne, og betydningen af parametre, som der ikke regnes på, fx naturværdier og barriereeffekter.

I workshoppens anden del vil vi diskutere, hvordan den interne rente kunne suppleres med eller måske erstattes af andre metoder, hvor ikke effekter, der ikke eller kun med stor usikkerhed kan bestemmes økonomisk, indregnes.

Program:

Velkomst v/Henning Hyllested, Enhedslisten

Del 1 Samfundsøkonomiske metoder til prioritering af infrastrukturprojekter

 • Trafikøkonomiske beregninger v/Mogens Fosgerau, KU
 • Hvordan sikres det at de beslutninger vi tager, fører os i retning af vores overordnede mål? v/ Søren Have, Concito.

Debat i grupper / eller spørgsmål til oplægsholderne

Del 2 Alternative metoder til prioritering af infrastrukturprojekter   

 • Multikriterie model. v/Michael Bruhn Barfod, DTU
 • Fra silotænkning til helhedstænkning v/Lars Autrup, Arkitektforeningen

Beskrivelse

15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Trafik i bymidten
Mødeleder Annette Kayser, Københavns Kommune

 • Erhvervsanalyse – Mindre biltrafik i Middelalderbyen v/Vibeke Forsting & Morten Brunø, COWI (udvidet resumé)
 • Analyse af kommunale p-normer og ny case med lokale forhold for dobbeltudnyttelse ved parkering v/Peter Nielsen Mains, Sweco A/S (udvidet resumé)
 • Nye strategiske greb i mobilitetsplanlægning – med inspiration fra belgiske byer v/Sine Sola Olesen & Maria Wass-Danielsen, Urban Creators (udvidet resumé)
 • Flexible Parking Standards and Sustainable Mobility Choices – Swedish perspectives v/Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology (abstrakt)
2. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session: Roaming funktion mellem MaaS agenter

Moderator Søren Sørensen,  ITS Danmark

NOMAD projektaktører vil på sessionen gå et spadestik dybere på nogle forskningsspørgsmål:
• Under hvilke tekniske, juridiske og kommercielle forhold vil grænseoverskridende MaaS-koalitioner udvikle sig?
• Hvem er “vinderne” og “taberne” i et funktionelt grænseoverskridende nordisk MaaS-scenarie?
• Repræsenterer et funktionelt nordisk MaaS-scenarie et mere modstandsdygtigt transportlandskab i Norden?
• Er “big-bundle” MaaS nødvendig for udviklingen af grænseoverskridende nordic MaaS?

Paneldeltagere (foreløbig liste):

 • Steven Sarasini, Rise Institutes of Sweden
 • Eivind Farstad, Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Trond Hovland, ITS Norge
 • Søren Bom, Region Hovedstaden
 • Hans Arby, Rise Institutes of Sweden
 • MaaS service leverandør (tbc)

Beskrivelse

3. linje Trafikpolitik

Special Session
Mødeleder Ninette Pilegaard, DTU Management

Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Moderator: Per Skrumsager, TRM

Baggrund: Med den politiske aftale om vejtransport fra december 2020 blev det besluttet, at omlægge vejafgifterne på lastbiltrafik fra en periodebaseret til en kilometerbaseret vejafgiftsordning.

Program:

 • Politiske aftaler v/Per Skrumsager, TRM
 • Erfaringer & best practise fra udlandet v/Lise Jonassen & Jacob Achtirski Døjholt, Sund & Bælt
 • Teknisk løsning v/Martina Zabic & Lise Jonassen, Sund & Bælt
 • Rammerne i EU-retten v/Henrik Clemmensen, Vejdirektorat
 • Analysegrundlag v/Thomas Ross Pedersen, Vejdirektorat og Camilla Brems, Sund & Bælt

Beskrivelse

 

4. linje Trafikmodeller

Special Session
Mødeleder Adnan Jelin, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Nye datakilder som grundlag for trafikmodeller og analyser

Arrangør: Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet

I forbindelse med opdateringen af basisåret for Den Grønne Mobilitetsmodel/Landstrafikmodellen er der behov for at afsøge mulighederne for at inddrage nye datakilder.

Oplæg:

 • Ny opdatering af Landstrafikmodellens basisår og muligheder i nye datakilder v/ Thomas S.Nielsen, Vejdirektoratet
 • Teledata som grundlag for en turmatrice v/Stig Grønning Søbjærg, Rambøll
 • GPS-data fra Connected cars som grundlag for en bilmatrice v/Peter Ravn, Cowi
 • Mulighederne for at benytte rejsekortdata til at repræsentere ture med offentlig transport v/Adnan Jelin & Mette Nygaard, Trafikstyrelsen
 • Fusion af datakilder for et samlet billede af rejsemønstre i den offentlige transport v/Rasmus Dyhr, Rapidis
 • Kilder til trafikken over grænserne. Muligheder i nye datakilder v/Anders Tønning, Vejdirektoratet

Beskrivelse

5. linje Trafiksikkerhed

Infrastruktur
Mødeleder Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet

 • Eneulykker med dræbte cyklister 2010-2019 v/Lotte Brædder Francke, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Cyklisters sikkerhed i rundkørsler i byer v/Michael Sørensen,  Thomas Skallebæk & Buch, Morten L. Jensen, ViaTrafik & Winnie Hansen, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Masseudpegning af gode trafikale løsninger v/Søren Troels Berg & Mathias Skinbjerg-Holm, Københavns Kommune (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik

Special Session

Modellering af cykeltrafik i trafikmodellen Compass

Moderator Sidsel Kjems, Københavns Kommune

Baggrund og formål
Københavns Kommune er i 2022 begyndt at anvende trafikmodellen COMPASS på konkrete projekter. COMPASS sekretariatet vil med denne session give indsigter i modellering af cykeltrafik, både ud fra et teoretisk perspektiv og et anvendelsesorienteret perspektiv.

Program

 • Modellering af cykler i Compass  v/Filip Vang, Københavns Kommune
 • To konkrete cases: Cykelbroer og Supercykelstier v/ Mario Milutinovic & Jeppe Paludan-Müller, Københavns Kommune
 • Simuleret eller talt cykeldata – Sidsel Kjems & Julia Hofman, Københavns Kommune

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik

Workshop

Mødeleder Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Trafikselskabet Movia

Winback – hvordan vinder vi passagerer tilbage?

Oplæg:

 • Kommunale investeringer i passagervækst: Hvad og hvornår? v/Søren Lyngenbo & Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport (abstrakt)
 • Hvordan kommer den kollektive trafik ud af krisen? v/Hjalmar Christiansen, DTU (Beskrivelse )
8. linje Klima & Infrastruktur

Mødeleder Tove Hels,  Dansk Vejforening

 • Klimakrav i praksis v/Helle Hagen Blæsbjerg, Vejdirektoratet
 • Biodiversitet langs vejen v/Lars Linneberg, Vejdirektoratet
 • Nyt bærelag med stor CO2-besparelse v/Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut
18:30
22:00
Konferencemiddagen

kl. 18.30 Konferencemiddagen i Musikkens Hus

Fra kl. 22 Afterparty på baren “Proud Mary” (Jomfru Ane Gade 6, Aalborg) – husk at tage dit navneskilt med!

23. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special session: Unge skaber ny mobilitet med samkørsel

Moderator Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Hovedfokus i denne session er, hvordan mobiliteten forbedres, når de unge kører sammen og derved giver hinanden meget mere mobilitet. Med Nordjylland som case ser vi, hvilken ny mobilitet der er skabt af de unge via samkørselsappen nabogo.

Oplægsholdere

 • Derfor betyder det noget, hvordan vores elever kan komme frem i hverdagen, v/Thomas Svane Christensen, Rektor på Frederikshavn Gymnasium
 • Analyse af mobiliteten med særligt fokus på unges mobilitetsudfordringer samt rammesætning af samarbejde med uddannelsesinstitutioner v/Oliver Mathiasen, nabogo
 • Min adfærdsændring – hvorfor udbød jeg de tomme sæder i min bil, og hvordan var oplevelsen af at koordinere samkørsel – og ikke mindst køre sammen? v/Sofia Leth, Chauffør
 • Min adfærdsændring – hvilke barrierer/overvejelser havde jeg, første gang jeg anmodede en chauffør om et lift? Hvordan var de første oplevelser af samkørsel – praktisk, socialt, økonomisk. Er det en transportform, jeg holder fast i? v/(tbc), passager

Beskrivelse

 

2. linje Godstransport

Måling af godstransport

Mødeleder Ove Holm, DTL

 • Konsekvenser af større og tungere lastbiler på danske veje v/Andreas Kildegaard Pedersen, Ole Kveiborg, Niels Jørgen Jørgensen & Dorte Ravn, COWI (udvidet resumé)
 • Brug af skibs positionsdata som indikator for aktiviteten i havne v/Peter Ottosen, Danmarks Statistik (abstrakt)
 • Beregningsmodeller og emissionsdata i den grønne omstilling af transportsektoren v/Lars Dagnæs, TransECO2 (abstrakt)
 • Managing disruptions due to time delays in Line-haul Freight Transport Networks v/Ahmed Karam, AAU BUILD (abstrakt)
3. linje Trafikpolitik

Workshop: Mobilitet på Tværs: Det skal være nemt at vælge grøn transport

Facilitator Victor Andrade, DTU Engineering Technology

The purpose of the workshop is to bring together academics and mobility experts from both public and private sectors to exchange ideas, and to identify opportunities and barriers for reproducing the Mobilitet på Tværs solutions at other locations. The workshop is guided by three questions: • How to introduce innovative mobility solutions by involving local citizens and together creating proposals? • What are the lessons learned from the Mobilitet på Tværs initiatives? • How to scale the Mobilitet på Tværs solutions to other Danish and Swedish cities?

Program

 • Mobilitet på Tværs – an overall presentation of the project and initiatives
 • Groudbreaking Cases
  • Gamefication towards Cycling, Roskilde Municipality and DTU Engineering Technology
  • Fare Free Public Transport, Slagelse Municipality and DTU Engineering Technology
  • User Centric Green Mobility Solutions, Lejre Municipality and DTU Engineering Technology
 • Group work. Participants divided in small groups to discuss the cases, highlighting their key qualities, and identifying opportunities to scale the solutions to other cities.

Beskrivelse

 

4. linje ITS

Optimering af kollektiv transport med ITS
Mødeleder Lars Jørgensen, RAW Mobility

 • Machine learning til realtidsforudsigelser af oprindelse-til-destination efterspørgsel for jernbaner med smart card og udbudsdata v/Victor Flensburg & Fabrizio Cerreto, Banedanmark; Carlos M. Lima Azevedo & Filipe Rodrigues, DTU (udvidet resumé)
 • Nye koncepter for prioritering af kollektiv trafik v/Dennis Bjørn-Petersen, Technolution B.V. (udvidet resumé)
 • Støttesystem til rutebusser – passagerernes oplevelser v/Rasmus Øhlenschlæger, AAU Build (abstrakt)
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session
Moderator Katrine Fjendbo Jørgensen, Region Hovedstaden

Hvor står vi med udrulningen af ladeinfrastruktur i Danmark?

Sessionen sætter fokus på hvordan det går med omstilling til elbiler.

Oplæg:

 • FDM giver deres bud på forbrugerens situation i omstillingen til elbilejer.
 • Dansk eMobilitet giver branchens bud på, hvor langt vi er med opsætning af ladeinfrastruktur.
 • Vejdirektoratet og/eller TRM præsenterer deres tiltag for statsvejnettet og giver deres bud på, hvornår vi kan forvente, at elbilisterne kan køre frit rundt i landet uden at holde i kø ved en ladestander på motorvejen.
 • Lovhjemlen for kommunerne til at lave udbud, medfinansiere ladeinfrastruktur og statslige puljer kom alt sammen stort set samtidig i 2022. Hør, hvordan kommunerne har taklet den situation og hvilke udfordringer, de nu står med.
 • Rambøll/Vejdirektoratet præsenterer de vejledninger og hjælpeværktøjer, de har lavet på bestilling af Vejdirektoratet til at hjælpe kommuner, regioner og stat med at komme godt i hus med planlægning og implementering af ladeinfrastruktur.
 • Kommunernes arbejde med ladestrategier og udbud på ladeinfrastruktur v/Ronja Sørensen, Rambøll

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik og trafiksikkerhed I

Observationer af bløde trafikanter
Mødeleder Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU BUILD

 • Hvordan ser det ud med brugen af cykelhjelm i Danmark? Udviklingen fra 2004 til 2021 v/Mathilde Strunge Kany, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé)
 • Mikromobilitet med og uden motor – Evaluering af adfærd og hjelmbrug v/Michael Sørensen, Simone D. Thomsen, Annette D. Pedersen & Morten L. Jensen, Via Trafik (artikel)
 • Motionsløbere er både sunde og sikre v/Morten L. Jensen, Via Trafik (abstrakt)
 • Feasibility of detecting cyclists’ phone use with computer vision v/Felix Siebert, Christoffer Riis, Jakob Kristensen, Oguzhan Gül, Kira Hyldekær Janstrup, Hanhe Lin, Francisco Camara Pereira & Frederik Boe Hüttel, DTU (udvidet resumé)
7. linje Kollektiv trafik

Special Session
Moderator Anette Enemark, Trafikselskabet Movia

Unges mobilitet: Hvordan kollektiv mobilitet understøtter det gode ungeliv (Del I)

Sessionen showcaser de konkrete løsninger og tiltag trafikselskaberne har i værktøjskassen for at øge mobiliteten til ungdomsuddannelserne og skabe rammerne om det gode ungeliv, uafhængig af far og mor eller egen bil.

Oplæg

 • Hvorfor god mobilitet til uddannelse er vigtig, v/Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Danske Regioner
 • Strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Campus v/Anette Enemark, Movia
 • Målrettede ungeløsninger i flextrafikken v/Lotte Stensberg, Sydtrafik
 • Delemobilitetsløsninger målrettet unge v/Repræsentant fra Nordjyllands Trafikselskab
 • Busser til unge v/Per Elbæk, Midttrafik

Beskrivelse

8. linje Technical session

En testtur i autonomous Fjordbus “GreenHopper”

Center for Logistik & Samarbejde er i gang med at udvikle en autonomous fjordbus – fossil fri el-færge gennem Limfjorden.

Målet med fjordbus-projektet er, at det skal munde ud i en 100 procent eldrevet og førerløs færgeforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby. Bussen på vandet skal forbedre mobiliteten for nordjyderne og styrke Aalborg som turistdestination.

Vær med på en testur! (max 20 personer) Tilmeld dig her

Mere om Fjordbussen

 

10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Mobilitetsplanlægning og samkørsel
Mødeleder Claus Lassen, AAU C-MUS

 • Tilgængelighed til hospitaler – Mobilitetsplaner for Region Hovedstadens hospitaler v/Jakob Høj, MOE A/S;  Maria Wass Danielsen, Urban Creators & Morten Hass, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 • Bæredygtig mobilitet i landdistrikterne v/Oliver Mathiasen, AAU (artikel)
 • Moderne kollektiv trafik i Nordjylland v/Kasper Dam Mikkelsen, Nabogo (udvidet resumé)
 • Strategiske cykelknudepunkter – kortlægning og analyse i Fjordlandet med henblik på stedbunden, strategisk udvikling af det rekreative cykelrutenetværk for cykelturister v/Tina Vestermann Olsen & Ditte Bendix Lanng, AAU (abstrakt)
2. linje Godstransport

Special Session: Hvordan kunne klimaeffekter af e-handel reduceres, og hvilken rolle spiller cykler i den sammenhæng?

Moderator Michael Henriques, COWI

På special sessionen vil vi præsentere hovedelementerne fra  E-handel og Ladcykel analyser, og sammenligne med den tidligere relevante analyser, ligesom vi vil pege på elementer der forventelig vil præge fremtiden og medvirke til et større omfang af distribution på cykel.

Oplægsholdere

 • Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
 • Michael Henriques, Henrik Køster & Younnes Tizar, COWI
 • Claus Klitholm & Morten Agerlin Petersen, Rambøll

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Samfundsøkonomisk værdiansættelse
Mødeleder Ole Kveiborg, COWI

 • Agglomerationseffekter af transportprojekter v/Ninette Pilegaard, DTU; Elias Stapput Knudsen, TRM &
  Anders Tønning, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Naturværdier og infrastrukturprojekter v/Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet; Mohammed Hussen Alemua, Søren Bøye Olsena & Jesper Sølver Schoua, KU (udvidet resumé)
 • Revision af Transportøkonomiske Enhedspriser 2022 v/Thomas Christian Jensen, DTU; Elias Stapput Knudsen, TRM (abstrakt)
4. linje Jernbaner

Special Session
International trafik
Mødeleder Bernd Schittenhelm, Banedanmark

Efficient use of railway capacity through recasting of the timetabling process: The TTR program to recast and harmonize the European timetabling processes

Oplæg

 • Introduction to the TTR Programme v/Jelena Soskic, Banedanmark
 • A renovated timetabling process starting already 5 years ahead of the timetable v/Bernd Schittenhelm, Banedanmark
 • The Scandinavian collaboration and Banedanmark’s first experiences v/Fabrizio Cerreto, Banedanmark
 • A new type of players: non-RU applicants v/Christina Qwist Frank, DTU & Banedanmark

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session
Moderator Christina Godskesen & Gent Grindvalds, Region Hovedstaden

Elektrificering af den tunge transport – Hvordan gør vi?
Mere og mere af den tunge transport ser ud til at kunne elektrificeres, men hvordan kommer vi i hus med det og hvor går grænsen for, hvad vi kan få over på el? Hvordan skal resten af erhvervstransporten takle den grønne omstilling? Det vil vi give et bud på i denne session.

Oplæg

 • En strategisk retning for drivmidler og infrastruktur v/Jeppe Juul, Rådet for Grøn omstilling
 • Elektrificering – signaler fra branchen – hvad er der behov for? v/Caroline Brüe, ITD
 • Elektrificering og infrastruktur – kan vi være sikre på at infrastrukturen følger med? v/Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
 • Teknologi og tendenser, som giver medvind – fup og fakta v/Martin Messer, e-mobility
 • Nye forretningsmodeller v/Søren Jacobsen, Dansk E-Mobilitet & Magnus Bergkvist Sørensen, Co-founder Uptimus

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik og trafiksikkerhed II

Cykling og trafiksikkerhed
Mødeleder Pablo Celis, Celis Consult

 • Spøgelsescyklisme – Udbredelse, kendetegn og risiko v/Michael Sørensen, Via Trafik (artikel)
 • Cyklisters tryghed ved fremført og afkortet cykelsti v/Helle Huse & Marianne Weinreich,  Rambøll; Ida Marie Østergaard, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Opskriften på supercykelstier – 13 års erfaringer samlet i et koncept v/Signe Helledi, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
7. linje Kollektiv trafik

Special Session

Unges mobilitet: Hvordan kollektiv mobilitet understøtter det gode ungeliv (del II)

Moderator: Anette Enemark, Trafikselskabet Movia

Med et panel af unge fra Fjerritslev Gymnasium, relevante aktører og interesseorganisationer tage del II fat på, hvordan unges mobilitet kan styrkes med en kollektive transport som rygrad.

Program:

 • Oplæg: Hvordan oplever de unge deres egen mobilitet? v/unge fra Fjerritslev Gymnasium
 • Tema: Passer Ungdomskortet til de unges rejsebehov? V/Eskil Thuesen, Movia & Ole Schleemann, NT
 • Tema : Hvordan de ung bruger bus, tog og metro v/Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Danske Regioner
 • Tema: Hvem styrer de unges transportvaner? v/Kristina Rosenørn Kristensen, Nordjyllands Trafikselskab
8. linje Bendtsens Trafikforskningspris

Bendtsens Trafikforsknings prismodtagerens foredrag

Prismodtageren offentliggøres i august/2022.

12:00
13:00
FROKOST

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

13:00
14:30
1.linje Mobilitet & Adfærd

Special Session

Samkørsel fra teoretisk begreb til realistisk service i den kollektive transport

Moderator Anja Puggaard, Trafikselskabet Movia

Sessionen tager livtag med barriere for samkørsel på baggrund af de efterhånden mange erfaringer som de to trafikselskaber har fra Nordjylland og Sjælland.

Foreløbigt program for sessionen

 • Introduktion og barriere v/Peter Rosbak Juhl, Movia
 • Samkørsel i Nordjylland v/Kristina Rosenørn Kristensen, NT
 • Samkørsel på Sjælland v/Joe Jensen, Movia
 • Knudepunkter i Nordjylland v/Line Lund Kidmose, NT
 • Knudepunkter på Sjælland v/Anja Puggaard, Movia
 • Debat med paneldeltagerne:
  o Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet,
  o Nicolai Sørensen, Nordjyllands Trafikselskab
  o Gitte Christensen, Vesthimmerlands Kommune
  o Malene Kofod Nielsen, Region Nordjylland
  o Anna Thormann, Gate 21

Beskrivelse

2. linje Godstransport

Special Session

Digitale fragtdokumenter: Effektive og sammenhængende transportruter i EU

Moderator Caroline Brüel, ITD

Sessionen vil have fokus på implementeringen af EU-forordning om elektronisk godstransport (eFTI): på de nye, banebrydende muligheder som transportvirksomheder kan realisere, men også de udfordringer, der kan være ved implementeringen og gennemførelsen.

Oplæg

 • Baggrunden, formålet, indholdet og tidsplanen for den nye EU-forordning (eFTI) v/Jens Kristian Villadsen, Trafikstyrelsen
 • Potentialer, som digitalisering af fragtdokumenter og forordningen rummer for branchen v/Caroline Brüel, ITD
 • Gods fra vej til havs: potentialer ved digitalisering af fragtdokumenter v/Lars Holm, Danske Havne
 • IT-branchens perspektiv om udvikling og anvendelse af eFTI-platforme v/Morten Reimer, OptimumIT

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Special Session

Roadpricing

Mødeleder Elias Stapput Knudsen, TRM

Formålet med sessionen er derfor at belyse, hvor vi står med den nuværende viden om roadpricing og hvor hvad vi kan forvente at blive klogere på, som følge af Sund & Bælt og DTU’s forsøg.

Oplæg

 • Erhvervseffekter af at indføre landsdækkende roadpricing v/Anders Rody, DI & Kristian Kolstrup, Incentive
 • Hvad kan vi forvente os af Sund & Bælt og DTU’s forsøg v/Matthias Lodahl Christensen og Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt og Ninette Pilegaard, DTU
 • Beskatning af privatbilisme via roadpricing v/Christian Ellermann-Aarslev, De Økonomiske Råd
 • Fordele ved et tidsbaseret roadpricing v/Mads Engbo, Bilkommissionen

Beskrivelse

4. linje Jernbaner

Special Session
Nye analyser på Jernbanen: Hovedstaden
Mødeleder Anders Kaas, Atkins Danmark

Oplæg

 • Fuldautomatisering af S-banen v/Joachim Bak, DSB
 • Orientering om to undersøgelser – København H og Kystbanent v/Stina Rosenlind, Banedanmark
 • DSB´s planer for den internationale passagertrafik v/Lars Krogsdam, DSB

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Elbusser, lav emissions færger og PtX
Mødeleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut

 • Economic and environmental consequences of requirements for zero emission vessels in ferry operations in Norway v/Stephen Nkesah & Gisle Solvoll, Nord universitet (abstrakt)
 • Erfaringer med drift af elbusser i Movia v/Victor Hug, Movia (abstrakt)
 • PtX veje til og muligheder som fremtidens transportbrændstof? v/Ole Kveiborg, Mikele Diab, Morten Johansen &
  Jakob Dybdal Christensen, COWI (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik

Special Session
Mødeleder Pablo Celis, Celis Consult

Fra Planlæggerbord til kommunal jord – om Danmarks kommende cykelknudepunktsnetværk

Denne special session vil præsentere hvordan vi med en datadreven tilgang (fra datasæt til algoritmearbejde), udvikling af nationale designprincipper som grundlag for dette- og konkrete erfaringer, bidrager til styrke arbejdet med at udrulle et Cykelknudepunktsnetværk i hele Danmark.

Oplæg

 • Et rekreativt cykelknudepunktsnetværk i Danmark v/Jesper Pørksen, Dansk Cykelturisme & Mette Rohde Böwadt, Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Dataunderstøttelse af et knudepunktsnetværk for cykelturisme v/Morten Lind, Septima
 • Herlighed i planlægningen v/Christine Jürgensen, DKNT & Gunvor Riber Uggerhøj, Niras
 • Designing cycle node networks: algorithms & assumptions v/Anastasia Vybornova, It-Universitetet

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik

Special Session

Mobilitetsknudepunkter

Moderator: Sofie Kirt Strandbygaard

Oplæg:

 • Introduktion til mobilitetsknudepunkter: potentialer og forhåbninger v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • Public transport and urban design – walking distances, transit-oriented development (TOD), and city information modelling (CIM) v/Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology
 • Designstrategier for knudepunkter i mindre byer og landområder v/Ditte Lanng, AAU & Anne From, Regional Udvikling, Region Syddanmark
 • Lokaltogstationer – udfordringer og potentialer for mindre knudepunkter v/Julie Buschardt, NIRAS
 • Mobilitetsknudepunkter v/Mette Kathrine Larsen, Urban Creators (udvidet resumé)

Beskrivelse

8. linje Technical session
14:30
15:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

15:00
16:30
1.linje Mobilitet & Adfærd

Special Session

Infrastrukturpuljen ’Tryggere og mere attraktive stationer’: Baggrundsviden og strukturen for det fremtidige arbejde

Moderator Lise Bjørg Pedersen, DI

Sessionen omhandler puljen til ’Tryggere og mere attraktive stationer’ fra Infrastrukturplan 2035. Formålet med sessionen er at få udfoldet hvilke udfordringer der ligger til grund for den del af puljen som omhandler tryghed, hvordan man arbejder med social tryghed, og hvordan man måler utryghed i det byggede miljø.

Oplæg

 • Unge som skaber utryghed omkring stationer v/Mette Bladt, Københavns Professionshøjskole
 • Tryghedsmålinger af det byggede miljø v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • Samarbejde med Banedanmark om tryghedsskabende projekter v/Jimi Okstoft, Banedanmark
 • DSB’s Strategier for arbejdet med tryggere stationer og fordeling af puljemidlerne v/Niels A. Dam, DSB Ejendomme

Beskrivelse

2. linje Godstransport

Special Session

Roadmap til bedre statistisk viden om godstransport og logistik i et globalt perspektiv

Moderator Lars Dagnæs, TransECO2

Formålet med specialesessionen er først og fremmest at give et overblik over den udvikling af transportstatistikken, der er sket de seneste 20 år nationalt og internationalt, samt at identificere evt. ”missing links” i den nuværende statistik om godstransport og logistik.

Program

 • Introduktion og et overblik over statistikken i dag
 • Erhvervets perspektiv på transportstatistikken
 • Gennem 3 cases gives eksempler på konkrete udviklingsaktiviteter
  Eksempel 1: VDs arbejde med belysning af den tunge trafik
  Eksempel 2: Danmarks Statistik – nye formater for data om godstransport med skibe
  Eksempel 3. Transportens miljøforhold, hvordan belyses det?
 • Et debatoplæg: Kan tilgængeligheden til statistikken forbedres?
 • Afsluttende paneldebat

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Special Session

Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Mødeleder  Pernille Øvre, Klimarådet

Vejdirektoratets, Sund & Bælts og Trafikstyrelsens forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse forventes offentliggjort inden sommerferien 2022. Der er ikke taget stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.
Hensigten med at præsentere projektet på en Special Session er at give et indblik i resultater, metoder og overvejelser fra de mange og omfangsrige analyser, der har dannet grundlag for indholdet i den afrapporterede forundersøgelse.

Temaer:

 • Rammer for projektet, herunder omfang, placeringsmuligheder og påvirkninger af natur og miljø, støj mm., samt økonomi
 • Effekter af Kattegatforbindelsen i forhold til trafikanternes muligheder for at rejse rundt i landet, perspektiver (eller udfordringer) i forbindelse med regional vækst og udvikling

Oplægsholdere

Vejdirektoratet: Ulrik Larsen, Anette Jacobsen, Anders Tønning, Uffe Christiansen
Sund & Bælt: Frederik Fisker
Trafikstyrelsen: Signe Arhenius
Incentive: Kristian Kolstrup

Beskrivelse

4. linje Jernbaner

Special Session

Nye analyser på Jernbanen: Vestdenmark

Mødeleder Jesper Mølgård, DSB

 • Batteritog v/Carsten Holm Hansen, Midtjyske Jernbaner
 • Sucessen bag regional togdrift i Nordjylland v/Malene Kofod Nielsen, Region Nordjylland & Kristoffer Martens, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
 • Analyse af regionaltogsbetjening på Vestfyn v/Jeppe Paludan-Müller & Miles Kjær, DTU
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Emissioner fra flyrejser og luftkvaliteten på din vej
Mødeleder Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet

 • Drivhusgasemissioner for rejser med fly på Aarhus Universitet v/Morten Winther, Aarhus Universitet (artikel)
 • Luften på din vej 2.0 v/Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik

Workshop

Mødeleder Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Danske Regioner

Hvordan bliver cykelgader en succes?

Detaljeret plan for debat

 • Oplæg: Hvordan bliver cykelgader en succes?
 • Diskussion i mindre grupper om opmærksomhedspunkter for cykelgader
 • Opsamling og konklusion

Liste for temaer/oplæg samt navne på oplægsholdere

 • Cykelgader i København v/Anna Lassen, Københavns Kommune
 • Cykelgader i Aarhus v/Pablo Celis, Celis Consult
 • Anlæg af cykelgader i København V/Jakob Sarvik, Københavns Kommune
 • Trafiksikkerhed og cykelgader v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune

Beskrivelse

7. linje Technical Session

Urban WALKSHOP – Fodgængermobilitet og bykvalitet

max 20 deltagere, (tilmeld dig her)

Facilitator Maria Vestergaard, C-MUS PRAKSIS Living Lab, AAU

Program:

På denne ”walkshop” oplever vi på farten igennem Aalborgs gader og sætter bl.a. fokus på, om byens design kan invitere til sundere og mere aktiv mobilitet til fods? Om mobililtetsrum er sociale og kulturelle steder? Og om fodgængermobilitet kan spille en afgørende rolle i et mere bæredygtig og finmasket urbant mobilitetssystem?

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Lanng, Lektor, Ph.d., Mobilitetsdesign, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Tina Vestermann Olsen Adjunkt, Ph.d., Urban Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Maria Quvang Harck Vestergaard, mobilitetsplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Jeppe Astrup Andersen mobilitetesplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Rie Malling, Arkitekt og byplanlægger, Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune
 • Anne Juel Andersen, arkitekt, Ph.d., Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune