Danish
English

Program

Trafikdage 2020 Light Edition Program (den 24. august) online

Tidligere udmeldte session om Mobilitet og klima er desværre aflyst

9.30 – 11.00 Parathed til selvkørende biler og hvordan kan vi i Danmark udnytte et stærkt udgangspunkt  (optagelse)

Moderator: Morten Reimer, KPMG P/S (præsentation)

Webinaret tager udgangspunkt i, at KPMG hvert år udgiver et Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) og i år er Danmark med for første gang og scorer relativt højt ud af de i alt 30 lande.

KPMG holder indledende indlæg med udgangspunkt i de fire søjler, der er omdrejningspunktet for index vurderingen: Policy and Legislation

 • Technology and Innovation
 • Infrastructure
 • Consumer Acceptance

Oplæg:

 • Status på den første AV pilot i DK, v/Maria Quvang Harck Vestergaard, Aalborg Kommune (præsentation)
 • Seneste tendenser inden for AV teknologi, v/ Christian Berring, Holo (præsentation)
 • Brugere, samfund og kultur: Hvordan udnytter vi bedst potentialer i den nye selvkørende teknologi, v/Hannah Villadsen, RUC (præsentation)
 • Status på den fysiske infrastrukturs parathed til AV, v/Bo Ekman, Vejdirektoratet (præsentation)

 

9.30 – 11.00 Små elektriske køretøjer – de første danske data om adfærd og ulykke (optagelse)

Moderator: Michael Sørensen, Via Trafik

Denne session omhandler resultater af forskellige analyse af ulykker og adfærd relateret med brug af små elektriske køretøjer.

 • Via Trafik kommer med rapport om forsøgsordning med el løbehjul (præsentation) (artikel)
 • Odenses Universitets hospital præsenterer undersøgelse om skader ved brug af el-løbehjul (præsentation, pressemeddelelse)
 • Region Hovedstads Akutberedskabet præsenterer et ulykke & skade studie i forbindelse med brug af el løbehjul (præsentation).

 

13.00-14.30 Få indflydelse på fremtidens ITS-standardisering, workshop (optagelse)
Facilitator  Ditte Klint Heede, Dansk Standard

Der er lige nu fuld gang i standardisering på ITS-området, både på europæisk og internationalt plan, blandt andet drevet af EU-Kommissionens ønske om standarder inden for områderne Public Transport, eSafety og Urban ITS.

Som deltager i denne workshop vil du blive opdateret på den nyeste viden om eksisterende og kommende standarder på ITS, du vil få mulighed for at få indflydelse på Dansk Standards prioriteter for ITS-standardisering samt få konkrete eksempler på, hvordan ITS-standardisering bruges i praksis.

Oplæg:

 • Indblik i ITS-standarder under udvikling og overblik over de nyeste fokusområder indenfor ITS-standardisering, v/ Per Velk og Ditte Klint Heede, Dansk Standard (præsentation)
 • Diskussion – definition af danske fokuspunkter for fremtidens ITS-standardisering:
  • Hvad er danske virksomheders og myndigheders behov og interesser når det kommer til ITS standardisering
  • Hvordan bør det danske standardiseringsarbejde prioriteres? Hvad er vigtigst at fokusere på?
  • Hvad er de største ITS-standardiseringsmæssige udfordringer danske virksomheder og myndigheder står overfor?

13.00 – 14.30 Trafiksikkerhed og cykeltrafik (optagelse)
Mødeledere Pablo Celis & Lárus Ágústsson

 1. Evaluering af fremførte og afkortede cykelstier v/Michael W. J. Sørensen, Via Trafik (præsentation & artikel)
 2. Skadestuedata i Aarhus Kommune v/Thomas Rud, COWI (abstrakt)
 3. Risikovurdering af trafik- og vejrforhold for cykeluheld v/Marcus Skyum Myhrmann, DTU Management (udvidet resumé)
Trafikdage 2020 Program (aflyst)
Fold ud
Print
24. august
08:30
09:15
Registrering og kaffe
09:15
11:30
Indledningssession – Forhallen

Moderator: Susanne Krawack, CONCITO
• Velkommen til Trafikdage v/Institutleder Lars Pico Geerdsen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
• Rundbordsdiskussion mellem transportminister Benny Engelbrecht og en række af de transportpolitiske ordførere om aktuelle transportpolitiske emner (de aktuelle emner bliver offentliggjort primo august) – deltagere:
Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet
Kristian Phil Lorentzen, Venstre
Andreas Steenberg, Radikale Venstre
Anne Valentina Berthelsen, Socialistisk Folkeparti
Henning Hyldested, Enhedslisten
Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
• Keynote tale om Klima og grøn omstilling, v/ Connie Hedegaard, blandt meget andet forhenværende EU-kommissær og formand for CONCITO

11:00
11:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstilling og prøve en tur i en brintbus!

11:30
13:00
Ecexutive session 1 Mobilitet og klima

Moderator: Susanne Krawack, CONCITO

Hvad betyder en uniform CO2 afgift i transportsektoren? v/Niels Buus Kristensen, Klimarådet

Ny infrastruktur og klimabelastning v/Planlægnings- og Analysechef Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet

Teknologineutralitet i transportsektoren? v/ Partner Anders Kofoed Wulf, EA Energianalyse

Dekarbonisering af lastbiltransport v/ Seniorkonsulent Henrik Gudmundsson, Concito

Executive session 2 Trafiksikkerhed frem mod 2030

Moderator: Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik

Der er i 2020 nedsat en ny Færdselssikkerhedskommission, og arbejdet med en ny handlingsplan er påbegyndt. Resultatet heraf har ikke kun politisk betydning, men også stor betydning for kommuner, politi og alle andre aktører, der arbejder målrettet med trafiksikkerhed.

Denne session griber fat om de mange spørgsmål, som den nye Færdselssikkerhedskommission bør adressere: Hvilke nye udfordringer og krav skal der fokuseres på? Måler og prioriterer vi de rigtige fokusområder? Hvilke krav skal der være til fleksibilitet, opfølgning, økonomi mv. i forhold til de enkelte anbefalinger? Dette får vi et bud på fra politikere, forskere og praktikere, ligesom vi fra Norge hører, hvorledes de gennem målrettet arbejde og politisk dedikation er lykkedes med at blive det mest trafiksikre land i verden.

Oplægsholdere:

5 bud på, hvad der vil være de mest effektive tiltag for at opfylde målene i en ny handlingsplan om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i DK; v/Andreas Steenberg, Formand Færdselssikkerhedskommissionen

Med afsæt i den nye bog ”Trafikal Egoisme” gives bud på en ændret trafikkultur, hvor trafiksikkerheden udfordres af trafikanter, der sætter sig selv først; v/Kristian Pihl Lorentzen, Næstformand Færdselssikkerhedskommissionen; 

Hvorledes har Norge gennem målrettet arbejde og politisk dedikation lykkedes med at blive det mest trafiksikre land i verden? v/Jan Johansen, Direktør Trygg Trafikk, Norge

5 bud på, hvad der vil være de mest effektive tiltag for at opfylde målene i en ny handlingsplan om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i DK; v/Tove Hels, Trafikforsker, Adjungeret professor, AAU

5 bud på, hvad der vil være de mest effektive tiltag for at opfylde målene i en ny handlingsplan om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i DK; v/Søren Troels Berg, Fagkoordinator – Trafiksikkerhed, KL

Executive session 3 Godstransport: Viden i en sektor i udvikling

Godstransport: Viden i en sektor i udvikling

Arrangør: Danish Research Center for Freight Transport

Godstransport er en sektor, der oplever en kraftig udvikling i disse år. Denne keynote sætter fokus på denne udvikling.

 • Danish Research Center for Freight Transport: Hvorfor er AAU og alle de vigtigste organisationer indenfor godstransport i Danmark gået sammen om at løfte vidensniveauet i sektoren? (v. Lektor Kristian Hegner Reinau, AAU)
 • Årsagerne til de seneste års voksende fokus på sektoren:
  1. Effektivitet og Konkurrence (V. Fagchef for transport og infrastruktur Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv)
  2. Klima (v. Underdirektør og erhvervspolitisk chef Ove Holm, DTL)
 • Coronakrisen og dens betydning for sektoren:
  1. Corona set på brancheniveau (v. Underdirektør og erhvervspolitisk chef Ove Holm, DTL)
  2. Corona set fra en logistik virksomhed (v. IT-Direktør Ulf Prisler, Danske Fragtmænd A/S)

Paneldebat + Spørgsmål fra salen: Sektoren med/efter Corona – hvad vil ændre sig?

 

Executive session 4 Parathed til selvkørende biler og hvordan kan vi i Danmark udnytte et stærkt udgangspunkt

Moderator: Morten Reimer, KPMG P/S

Sessionen tager udgangspunkt i, at KPMG hvert år udgiver et Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) og i år er Danmark med for første gang og scorer relativt højt ud af de i alt 30 lande.

KPMG holder indledende indlæg med udgangspunkt i de fire søjler, der er omdrejningspunktet for index vurderingen:

 • Policy and Legislation
 • Technology and Innovation
 • Infrastructure
 • Consumer Acceptance

Øvrige oplæg:

 • Status på den første AV pilot i DK, læring, barrierer samt mulighederne i AV for at bidrage til god mobilitet for borgerne– v/ Maria Quvang Harck Vestergaard, Aalborg Kommune
 • Teknologi og innovation: Hvad er de seneste tendenser inden for AV teknologi, hvordan bør den digitale infrastruktur udvikles og hvad kan vi forvente af pilotprojekter de kommende år i Danmark og norden. Hvilken rolle spiller data og den digitale infrastruktur i udviklingen? v/Christian Berring, Holo
 • Brugere, samfund og kultur: Hvordan udnytter vi bedst potentialer i den nye selvkørende teknologi, hvilke drivers for udbredelsen af AV kan der identificeres og hvordan sikrer vi at brugere og samfund bliver klar til den nye mobilitet? v/Hannah Villadsen, RUC
 • Status på den fysiske infrastrukturs parathed til AV og ansøgninger om forsøg i Danmark og perspektiver for AV lovgivning og initiativer for i EU regi mv. v/Bo Ekman, Vejdirektoratet
Executive session 5 Små elektriske køretøjer – det første danske data om adfærd og ulykker

Moderator: Michael Sørensen, Via Trafik

Denne session omhandler resultater af forskellige analyse af ulykker og adfærd relateret med brug af små elektriske køretøjer.

Via Trafik kommer med rapport om forsøgsordning med el løbehjul (artikel)

Odenses Universitets hospital præsenterer undersøgelse om skader ved brug af el-løbehjul;

Region Hovedstads Akutberedskabet præsenterer et ulykke & skade studie i forbindelse med brug af el løbehjul.

13:00
14:00
FROKOST

Husk at besøge udstilling og prøve en tur i en brintbus!

14:00
15:30
1. linje: Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Luftforurening og støj fra trafikken
Mødeleder Lene Michelsen

 1. Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune, v/ Steen Solvang Jensen, AU (abstrakt)
 2. NOx  fra tunge køretøjer, v/Signe Shim,  Færdselsstyrelsen (abstrakt)
 3. Coronakrisens betydning for trafikal luftforurening og tilhørende helbredseffekter, v/ Thomas Ellermann, AU (abstrakt)
 4. Dynamiske støjgenekort, v/ Erik Thysell, FORCE Technology (abstrakt)

 

2. linje: Mobilitet & Adfærd

Maas og samkørsel

Mødeleder Annette Keyser

 1. Shifting from ownership to access and the future for MaaS – learning from shared mobility users and existing MaaS solutions v/Marie Vang Nielsen, AAU Build (udvidet resumé)
 2. Samkørsel i hverdagen – Den Franske Model v/Clement Guasco, FDM (abstrakt)
 3. Samkørsel i Transportvaneundersøgelsen v/Hjalmar Christiansen, DTU Management (abstrakt)
 4. Indførelse af delebiler i NIRAS v/Paw Nielsen, NIRAS (udvidet resumé)
3. linje Trafikpolitik

Nye vinkler på kollektiv trafik
Mødeleder Ninette Pilegaard

 1. Challenges and opportunities for cohesive ticketing and traffic information systems in the Greater Copenhagen region v/Jean Ryan, Lunds Universitet (udvidet resumé)
 2. Tværgående samarbejde om kollektiv trafik i hovedstadsregionen v/Søren Bom, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 3. Forskellige organisatoriske interesser og rationaler i implementering af selvkørende Shuttles v/Hannah Villadsen, RU (abstrakt)
4. linje Trafikmodeller

Nye vinkler på transportmodellering
Mødeleder Camilla Brems

 1. Data-driven estimation of walking and waiting times for transfers in multi-modal public transport v/Niklas Christoffer Petersen m.fl. (udvidet resumé)
 2. Passagerforsinkelser: Model og casestudie v/Mads Poulsen m.fl. (udvidet resumé)
 3. User preferences for future electric vehicle charging infrastructure: A Stated Choice Experiment for Danish EV users v/Anant Atul Visaria m.fl. (udvidet resumé)
5. linje Godstransport

Special Session EU’s Weight and dimensions direktiv – hvad kan vi mon forvente
Mødeleder Ole Kveiborg

I 1996 vedtog Europakommissionen sit “Weight and Dimension Directive”. Direktivet regulerer lastbiler og bussers maksimale vægt og størrelse i den internationale transport. Direktivet giver medlemslandene ret til at lave egne regler for den nationale transport. I 2015 kom en opdatering af direktivet, der gav muligheder for at benytte større og tungere biler, hvis det er for at fremme energivenlig teknologi eller alternative drivmidler.
Imidlertid har man konstateret, at der nu findes mange forskellige reguleringer af den nationale transport som til dels også har ledt til forskellige praktiske løsninger for at kunne udnytte de forskellige nationale reguleringer. Det giver måske begrænsninger i effektiviteten i den internationale afvikling af godstransport og resourceanvendelsen bliver for lav. Derfor undersøges konsekvenserne af at harmonisere reguleringerne på tværs af EU i en opdatering af direktivet.
Denne special session vil gennemgå denne undersøgelse. I oplægget kortlægges de forskellige nationale reguleringer. Tre forskellige scenarier for en fremtidig løsning undersøges for fem forskellige områder (High Capacity Transport/Modulvogntog, transport af køretøjer, militærtransporter, transport af store og tunge enheder samt køretøjer med særligt udstyr monteret).

De tre scenarier er:

1. Vægt og dimensioner af køretøjerne skal følge kravene i direktivet også for den nationale transport
2. Vægt og dimensioner af køretøjerne følger dagens forskellige nationale anvendelser
3. Vægt og dimensioner af køretøjerne i de nationale reguleringer bredes ud til international anvendelse Analyserne ser på konsekvenser for trafikken, energiforbrug, emissioner, trafiksikkerhed og eventuelle forenklinger i administrative procedurer.

6. linje Cykeltrafik

Special Session Den grønne omstilling – Cykelpendlingens potentiale
Facilitator Diana Skyum

Formål:
Formålet med denne special session er at sætte fokus på cykelpendlingens potentiale i den grønne omstilling. Både transportmidlet, infrastrukturen og organisering spiller en stor rolle for, hvordan vi kan udnytte potentialet ved cykelpendling – også på de længere distancer.

1.del: Transportmidlet – potentialet ved elcykler og speed pedelecs.

Oplægsholdere:
Martin Kallesen, Via Trafik
Diana Skyum, Sekretariatet for supercykelstier

2.del: Infrastruktur – der får flere til at cykle

Oplægsholdere:

Signe Helledi, Sekretariatet for supercykelstier (eventuelt sammen med Julie Ravn Petersen)

Pablo Celis, Celis Consult

 

3. del: Organisering – det tværkommunale samarbejde

Oplægsholdere:
Brian Aagaard Nielsen fra Skanderborg Kommune
Lisa During Janson, Region Skåne
Sidsel Birk Hjuler eller Signe Helledi, Sekretariatet for supercykelstier

Komplet beskrivelse

7. linje Politiske partier

Enhedslistens transportpolitik
Moderator Henning Hyldested

Partiet vælger selv emnet og derefter sætter præsentationen til diskussion blandt de fremmødte.

Mulige emner:

 • forholdet mellem cyklisme og kollektiv trafik
 • grøn omstilling af transportsektoren
 • samfundsøkonomiske beregninger i den grønne omstilling
8. linje Politiske partier

Venstres transportpolitik
Moderator Kristian Pihl Lorentzen

Præsentation af partiets transportpolitik samt debat.

Partiet vælger selv emnet og derefter sætter præsentationen til diskussion blandt de fremmødte

15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstilling og prøve en tur i en brintbus!

16:00
17:30
1. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Klimabelastning for land- og skibstrafik
Mødeleder Steen Solvang Jensen

 1. Køremønstres betydning for brændstofforbruget v/Jens Foller, Vejdirektoratet (abstrakt)
 2. Bestemmelse af den totale CO2-emission fra skibstrafik i Københavns Havn i 2018 og 2019 v/Hans Otto H. Kristensen, HOK Marineconsult ApS (abstrakt)
 3. Emissioner fra skibe i Københavns Havn i en 5-årig periode fra 2015 til 2019 v/ Morten Winther, AU (artikel)
 4. CO2-emissioner ved anlæg af veje v/Uffe Ærboe Christiansen, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
2. linje Mobilitet & Adfærd

Planlægning for bæredygtig mobilitet 1
Mødeleder Helle Huse

 1. Mobilitetsudfordringen i de tyndere befolkede områder v/Lykke Magelund, COWI (udvidet resumé)
 2. Delebiler på markedsvilkår i landdistrikter? v/Niels Agerholm, AAU Build (abstrakt)
 3. Fælles om bæredygtig mobilitet i Nordjylland v/Malene Kofod Nielsen, Region Nordjylland (udvidet resumé)
3. linje Trafikpolitik

Workshop Flere kvinder bag rettet
Arrangør: ITD

Baggrund
Det er svært at rekruttere kvindelige medarbejdere i transportbranchen, og det gælder især for kvindelige chauffører, som der er langt imellem på de danske landeveje. En opgørelse fra Transporterhvervets Uddannelser fra maj 2017 viser, at kun én procent af de nyuddannede godschauffører i Danmark er kvinder, og det er en ærgerlig tendens, som der skal laves om på.

Transportbranchen oplever nemlig udfordringer med mangel på arbejdskraft. Hvis ikke Coronakrisen ændrer den nuværende udvikling er forventningen, at vi de kommende år vil mangle omkring 2.500 chauffører alene i godstransportbranchen. Hvis det skal blive muligt at rekruttere de nødvendige medarbejdere, skal branchen fremstå attraktiv overfor alle dele af samfundet.

Et eksempel på et forsøg på at ændre samfundets opfattelse af transportbranchen gennem billeder er ITD’s fotodatabase ”Flere kvinder bag rattet”. Formålet med databasen er at vise, at der findes kvinder i transportbranchen, og at branchen er attraktiv for kvinder og derigennem bidrage til at øge andelen af kvindelige chauffører.

Oplægsholdere:

ITD, en kvindelig chauffør samt en sociolog/antropolog (all to be named).

Fuld beskrivelse

4. linje Trafikmodeller

Special session COMPASS trafikmodel
Mødeleder Sidsel Kjems

Baggrund
Københavns Kommune har taget initiativ til at udvikle en ny strategisk trafikmodel for Hovedstadsområdet, der på en række punkter er anderledes end OTM7 i opbygningen.
Udviklingen blev startet i september 2018 med Moe Tetraplan som hovedentreprenør. Moe Tetraplan og Københavns Kommune fortalte om COMPASS på Trafikdage 2019. Her var fokus på hovedelementer i COMPASS, hvordan COMPASS adskiller sig fra OTM7, samt til hvilke formål COMPASS bliver udviklet.
Compass bliver færdig til september 2020 og på Trafikdage 2020 vil vi gå mere i detaljer med delelementer af COMPASS.

Præsentationer:

Compass efterspørgselsmodel – Goran Vuk, GV Models

Dynamisk bilrutevalgsmodel – Thomas Kjær Rasmussen, DTU

Kollektiv rutevalgsmodel – Rasmus Dyhr Frederiksen, Rapidis

Modelflade – TBD, Rapidis

Fuld beskrivelse

5. linje Godstransport

Special Session Muligheder for mere effektiv og miljøvenlig godstransport i Østersøregionen
Mødeleder Ute Stemmann

Baggrund
Kombineret transport har traditionelt haft et image som langsom, ustabil og i bedste fald konkurrencedygtigt på lange distancer. Statistikken for godstransporten i Østersøregionen ser derfor ud til at bekræfte dette billede: Hovedparten af godstransporten i regionen forgår i dag med lastbil, fulgt af søtransport som nummer to. Forudsætningen for fremme af kombineret godstransport har derimod ændret sig i de senere år, hvor både mere fokus på miljø (se f.eks. EU’s ”Green Deal”) og den teknologiske udvikling bidrager til at gøre kombineret transport både mere attraktiv samt effektiv og dermed give nye perspektiver for fremtidens kombigods.
Formål
Formål med sessionen er at præsentere både Combine-projektet i sin helhed, men samtidig at dykke ned i resultaterne for ét af delprojekterne, nemlig en analyse af betydningen af omkostninger for last-mile transporten i Østersøregionen. I sessionen stilles skarpt på at opnå en dybere forståelse af alle omkostningselementer i transportkæden og deres betydning i beslutningsprocessen om aktørernes valg af transportform.

Indlæg

1) Introduktion til Combine projektet v/Niels Selsmark, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
2) Den økonomiske betydning af last-mile for kombineret transport i Østersøregionen v/Niels Selsmark Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, og Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S
3) Dansk Case: Fremtidsmuligheder for banegods i Aarhus Havn v/Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S

Fuld beskrivelse

6. linje Cykeltrafik

Special session

Titel: Mere cykelfremme kræver bedre dat

Facilitator: Sidsel Birk Hjuler

Formål

Denne special session sætter fokus på den nationale mangel på data om cykling og cykelinfrastruktur, og hvilken betydning fraværet af data har for rute- eller transportvalg. Og den vil komme med et bud på, hvordan denne udfordring kan løses.

Baggrund

Data spiller en stadigt vigtigere rolle, når vi skal træffe et valg om, hvordan vi ønsker at transportere os. Rutevejledning både i forhold til distance, trafikmængde, antal skift, aflysninger, vej- eller skinnearbejde m.m. er veludviklet både for bilister og passagerer i den kollektive trafik, og denne information er kun mulig at give på baggrund af et godt og pålideligt datagrundlag.

I takt med at disse datagrundlag får en mere og mere afgørende betydning for de daglige transporttilbud og -valg, bliver det tydeligere, både hvor fraværende informationstilbuddene er til cyklister, og hvor utilstrækkeligt datagrundlaget for cykling og cykelinfrastruktur er. Fx er der i Danmark intet samlet overblik over, hvor der findes cykelinfrastruktur, ej heller samlede pålidelige data om cykeltrafikmængder eller lignende.

Udfordringen tydeliggøres især, når man ser på større private ruteplanlægningsudbydere, som fx Google. Deres rutevejledningsløsninger for bilister og passagerer i den kollektiv trafik er meget veludviklede og præcise. Men når det kommer til vejledning af cyklister og gående viser flere undersøgelser, at deres vejledninger er upræcise og deres data mangelfuld.

 • Men hvor stort er behovet for trafikinformation for cyklister egentlig?
 • Hvordan kan man indsamle data om cykling og cykelinfrastruktur ensartet, nationalt?
 • Og hvordan kan man få store private aktører som eksempelvis Google til at lave bedre rutevejledningsløsninger for cyklister?

Alle disse spørgsmål vil vi forsøge at komme med bud på i denne special session, og forhåbentlig kan fælles drøftelser på baggrund heraf gøre os i stand til at komme lidt nærmere målet om god trafikinformation og vejvisning til cyklister.

Oplægsholdere:

 • Trafikinformation til cykelpendlere – Kvalitativ undersøgelse blandt cykelpendlere, Signe Helledi, Sekretariatet for supercykelstier
 • Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus og efterfølgende projekter i Oslo, v. Johan Raustorp, Oslo Kommune
 • Budskap, kanal och avsändare anpassat efter cyklistens behov och önskemål – ett kommunikationskoncept Agnes Landefjord, regionala cykelkansliet, Region Stockholm
 • Data som samler os: Det er smart! Andr´s Pineda, Aalborg Univeristet
 • Data som cykleinfrastruktur i Danmark – udfordringer og potentialer Signe Helledi, Sekretariatet for supercykelstier

Fuld beskrivelse

7. linje ITS

Analyse af effekter af ITS-tiltag
Mødeleder: Maria Wass-Danielsen

 1. Can the impacts of connected and automated vehicles be predicted? v/Rune Elvik, Institute of Transport Economics (artikel)
 2. How adaptive cruise control systems may increase congestion v/Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet (artikel)
 3. Modeling Environmental Impacts of Traffic Incidents in Real Time v/Inon Peled, DTU Management (udvidet resumé) Online
8. linje Technical Session

Førerløse køretøjer – oplæg og testtur i AAØ
Arrangør: C-MUS Praksis (max 40 deltagere)
Tilmeldte deltagere bliver hentet ved Create

I Aalborg Øst kunne man d. 5. marts i år sætte Danmarks første selvkørende busser i drift. Busserne vil være i drift frem til december 2021. I Aalborg Øst er der fokus på at skabe en bedre intern mobilitet og social inklusion, samtidig med at påvirkningen af de fysiske omgivelser også undersøges. Flere andre danske projekter er ligeledes på vej i drift – alle med forskellige perspektiver på teknologien. I denne session præsentere de foreløbige erfaringer fra projektet i Aalborg Øst, mens Movia fortæller om de forsøg de sammen med Metroselskabet og regionerne på Sjælland har på vej på Sygehusene i Slagelse og Gate21 fortæller om de forsøg de har på vej på DTU.

Post 1: Prøv en tur med en selvkørende bus v/projektleder Michael Skibsted, Holo

Post 2: De foreløbige erfaringer fra AAØ-forsøget: borgernes modtagelse og urban integration – v/ Ditte Bendix Lanng, AAU Post

Post 3: On-demand, attraktiv og effektiv kollektiv transport. v/Mads Bergendorff, Movia

Post 4: Behovsdreven kollektiv transport og dynamisk ruteføring – forsøg med selvkørende shuttles på DTU Campus – v. Kenneth Jørgensen fra Gate21”

Fuld beskrivelse

19:00
Konferencemiddag

Street food, Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg
Kørsel 18.30 fra Create

25. august
08:30
10:00
1. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Alternative drivmidler i vejtransport
Mødeleder Lars Overgaard

 1. Færdselsstyrelsens nye klimasekretariat for grøn omstilling v// Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen (udvidet resumé)
 2. Udbredelse af fossilfrie drivmidler og infrastruktur i den svensk/dansk grænseregion – Greater Copenhagen v/Joe Jensen, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 3. Danmarks første Brintbusser v/Sandra Bødker, Region Nordjylland & Lars O. Husted, Ballard (udvidet resumé). Det bliver muligt at afprøve en køretur i en brintbus i pauserne.
2. linje Mobilitet & Adfærd

Forbedring af forhold for fodgængere og cyklister
Mødeleder Jens Willars

 1. Fodgængerfelter eller støtteheller? v/Brit Hermansen, Vejdirektoratet & Niklas Lønstrup, AAU (udvidet resumé)
 2. Bløde trafikanters utryghed i mørke v/Kasper Kjelgaard Erlandsen & Rebecca Jeyasekar, AAU (abstrakt)
 3. Kortlægning af fysiske elementers væsentlighed i trafikken for personer med synshandicap v/Annette Bredmose, AAU Build (artikel)
3. linje

Løsninger indenfor ITS og MaaS

Mødeleder Lars Jørgensen

 1. Intelligent reversible bus lane in Gävle v/Christian Bjørn, Technolution B.V. (udvidet resumé)
 2. Programvalg i signalanlæg baseret på Floating Car Data v/ Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution B.V. (udvidet resumé)
 3. Valide data giver bedre projekter v/ Kristian Almerström, NIRAS (udvidet resumé)
 4. Deep Survival Modelling for Shared Mobility v/Bojan Kostic, DTU Management (udvidet resumé)
4. linje Kollektiv trafik

Special Session BRT i de største danske byområder

Facilitator Simon Baadsgaard

Fælles for arbejde med udvikling af kollektive mobilitetsløsninger i Hovedstadsområdet, i Aarhusområdet og i Aalborg er, at der i planerne indgår BRT-løsninger. I Hovedstadsområdet har Movia udviklet et samlet BRT-net, som udgør et omkostningseffektivt forslag til, hvordan mobiliteten kan styrkes i de større korridorer, og som samtidig kan styrke sammenhængen i den kollektive trafik og understøtte de store investeringer i banesystemet, som gennemføres i disse år. I Østjylland er der i ”Samspil 2030” indledende overvejelser om at lade BRT-løsninger være en del af de fremtidige mobilitetsløsninger i Aarhus og omegn, og herigennem dels styrke mobiliteten i Aarhus, og dels styrke sammenhængen i de østjyske bybånd. Endelig er der i Aalborg Kommunes ”Mobilitetsplan 2040” tanker om at etablere en anden etape af deres Plusbus-koncept, så den kollektive mobilitet i Aalborg og omegn styrkes endnu mere.

Sessionen vil tage udgangspunkt i de tre byområders arbejde med BRT-løsninger som løsningsmiddel til fremtidssikring af mobiliteten.

Fuld beskrivelse

Oplægsholdere: 

Simon Baadsgaard, Trafikselskabet Movia
Anne Bach, Midttrafik
Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune

 

5. linje Godstransport

Workshop Hvordan sikres et effektivt samspil mellem forskningsverdenen og vejgodstransport

Baggrund
Vejgodstransporten er en væsentlig del af den danske transportsektor og har stor samfundsmæssig betydning. Når der træffes store beslutninger om investeringer i fx ny infrastruktur er det også for vejgodstransporten afgørende, at der foreligger det nødvendige faglige fundament for de politiske prioriteringer, der skal foretages.

Format
Der lægges med 3 indledende oplæg på workshoppen op til efterfølgende diskussion.

Hvordan sikrer vi en god og anvendelsesorienteret forskning inden for vejgodstransport? Hvorfor er det vigtigt med forskning i det hele taget på området? Hvad kan forskning konkret byde ind med i forhold til vejgodstransporten? Indlæg fra transportforsker Kristian Reinau, Aalborg Universitet.

Hvilke initiativer har der hidtil været taget på forskningsområdet i vejgodstransport, og hvad kan vi lære af den historiske indsats? Hvilke danske og udenlandske erfaringer er der? Hvor har knasterne været historisk set? Indlæg ved Lars Dagnæs, Transeco2.dk, Padborg

Hvilke udfordringer står branchen over for netop nu?
Vi kommer ind på de vigtigste indsatser, som branchen og omverdenen bør fokusere på de kommende år for at sikre et stærkt dansk vejgodstransporterhverv. Indlæg ved chefkonsulent Anders Jessen ITD

Fuld beskrivelse

6. linje Cykeltrafik

Debat/workshop Er micromobilitet bæredygtigt?

Mødeleder Søren Have

Er løbehjul til gavn eller skade? Micromobilitet har ramt Danmark, men hvordan vi skal håndtere problemerne og høste fordelene og sikre, at micromobilitet er bæredygtigt. Søren Have fra Rambøll præsenterer deres bud på en model til håndtering og evaluering af micromobilitet.

Efterfølgende modererer Søren Have en debat med et morgenfriskt panel bestående af Morten Kabell (ECF), Anette Enemark (MOVIA), Anna Thormann (Gate21), Erdem Ovacik (Donkey Republic), en repræsentant fra VOI samt bidrag fra salen.

7. linje Trafikpolitik

Roadpricing

Mødeleder Niels Buus Kristensen

 1. Er GNSS baseret road pricing lige rundt om hjørnet? v/Ole Kveiborg, COWI (udvidet resumé)
 2. National intelligent roadpricing kan mindske trafikken i København med op til 23% og 3% på landsplan. v/Jarl Zinn, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 3. Intelligente kilometerafgifter – nogle tanker om implementering v/Svend Torp Jespersen, Kraka analyse (abstrakt)
8. linje Bendtsens pris – Vinderens foredrag

tbd

10:00
10:30
KAFFE Pause

Husk at besøge udstilling og prøve en tur i en brintbus!

10:30
12:00
1. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special session Future Railways without Fossil Fuels

Mødeleder Lars Overgaard

Dansk jernbane undergår store forandringer på infrastrukturen og det rullende materiel. Med det overordnede formål at skabe en tidssvarende, stabil og endnu mere miljøvenlig jernbane. Elektrificering er det valgte værktøj for de danske hovedstrækningerne men der vil også være baner hvor det samfundsøkonomisk ikke er rentabelt.

Oplæggene vil adressere udvikling af hydrogen brændselsceller til jernbane (v. Ballard Power Systems). Udvikling og optimering af battericeller for batteritog og hydrogenløsninger (v. Toshiba). Strategi og implementering af teknologi i batteri- og hydrogentog (v. Siemens Mobility). Operatørens erfaringer med batteritog i passagerdrift (v. ØBB).

Session is in English

Beskrivelse

2. linje Mobilitet & Adfærd

Nye værktøjer

Mødeleder Claus Lassen

 1. User based design of future mobility infrastructure – the Fjordbus case v/Camilo Perdomo Luengas, CLS (udvidet resumé)
 2. Crowdsourcing Logistics in Cities v/Andreas Fessler, Atkins Danmark (artikel)
 3. Smartphone-baseret dataindsamling for transport-undersøgelser – erfaringer med international test samt perspektiver for national dataindsamling v/Marie Karen Anderson, CTA (abstrakt)
 4. Movias borgerpanel – aktiv inddragelse af vores kunder v/Birgitte Skøtt Lenstrup, Trafikselskabet Movia (udvidet resumé)
3. linje ITS

Workshop Få indflydelse på fremtidens ITS-standardisering

Facilitator  Ditte Klint Heede

Der er lige nu fuld gang i standardisering på ITS-området, både på europæisk og internationalt plan, blandt andet drevet af EU-Kommissionens ønske om standarder inden for områderne Public Transport, eSafety og Urban ITS.

Som deltager i denne workshop vil du blive opdateret på den nyeste viden om eksisterende og kommende standarder på ITS, du vil få mulighed for at få indflydelse på Dansk Standards prioriteter for ITS-standardisering samt få konkrete eksempler på, hvordan ITS-standardisering bruges i praksis.

Program

Oplæg

 • ITS-standardisering v/ Dansk Standard
 • Indblik i ITS-standarder under udvikling og overblik over de nyeste fokusområder inden efor ITS-standardisering, v/ eSafety og Urban ITS
 • Virksomhed eller offentlig myndighed fortæller om brug af ITS-standarder i praksis (TBC)

Diskussion – definition af danske fokuspunkter forfremtidens ITS-standardisering:

 • Hvad er danske virksomheders og myndigheders behov og interesser når det kommer til ITS standardisering
 • Hvordan bør det danske standardiseringsarbejde prioriteres? Hvad er vigtigst at fokusere på?
 • Hvad er de største ITS-standardiseringsmæssige udfordringer danske virksomheder og myndigheder står overfor?

fuld beskrivelse

4. linje Kollektiv trafik

Kollektiv mobilitet, grøn omstilling og erfaringer fra København

Mødeleder Niels Melchior

Facilitatorer Anja Puggaard & Mikkel Krogsgaard Niss

 1. Hvordan kan trafikselskaberne sikre, at kollektive mobilitetsløsninger giver deres nødvendige bidrag til den grønne omstilling?

En COWI-analyse for Movia viser, at det kan være svær at nå en omstilling af persontransporten til 2030 ved alene at satse på el-biler, og at trafikselskaberne kan levere løsninger, som kan give en klimagevinst.

Efter tre kort oplæg, som problematiserer og anviser muligheder, inviteres deltagerne til på workshoppen at udforske muligheder og udfordringer for kollektiv transport i jagten på den grønne omstilling med særligt fokus på pendlingen til og fra arbejdspladserne.

Panel:

 • Eskil Thuesen, Ressourcedirektør, Movia
 • Thea Storm Pedersen, Movia
 • Patrycja Anna Zieba, FynBus
 • Anja Puggaard, Movia

Fuld beskrivelse

2. Grøn busdrift i København

Københavns Kommune ønsker med denne special session at sætte fokus på klimavenlig busdrift og at udbrede Københavns Kommunes erfaringer til andre kommuner, trafikselskaber, forskere og andre interessenter på området.

Sessionen samler Københavns kommunes erfaringer med klimavenlig kollektiv trafik i korte oplæg om

 • Havnebusser. Fra den mest svinende bus til klassens duks
 • Linje 5C og biogas
 • Elbusser på linje 2A og 18. Samarbejde kommuner ogtrafikselskaber imellem er essentielt
 • 100% elbusser i 2025
 • Rammeaftale om urbant ladeudstyr
 • Skybrudssikring med klimaperroner

Fuld beskrivelse

 

5. linje Godstransport

Advanced Freight Transport: electrification and data

Mødeleder Ove Holm

 1. Erfaringer med implementering af elektriske køretøjer i virksomheder v/Michael Barfod, DTU Management (udvidet resumé)
 2. Feasibility Study of Swedish-German Corridor with Electric Road System v/ Hinrich Helms, IFEU (udvidet resumé) Online
 3. Data from Logistics companies in the public sector: developing use cases v/Thorbjørn Martens Illemann, AAU Build (udvidet resumé)

 

6. linje Trafiksikkerhed og cykeltrafik

Trafiksikkerhed og cykeltrafik: fysiske forhold

Mødeledere Pablo Celis & Lárus Ágústsson

 1. Evaluering af fremførte og afkortede cykelstier v/Michael W. J. Sørensen, Via Trafik (artikel)
 2. Cykelbokse i kryds – hvordan bruger cyklisterne dem? v/Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU(abstrakt)
 3. Risikovurdering af trafik- og vejrforhold for cykeluheld v/Marcus Skyum Myhrmann, DTU Management (udvidet resumé)
7. linje Trafikpolitik

Special session

Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen: Hvordan skaber vi en sammenhængende, effektiv og bæredygtig mobilitet i Greater Copenhagen? – nu og i fremtiden

Mødeleder Leif Gjesing Hansen

Formål:
At drøfte og få input til hvorledes en strategisk, langsigtet og holistisk planlægningstilgang til fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen kan bidrage til at løse tre påtrængende samfundsudfordringer – klima, sundhed og mobilitet i en situation, hvor vi har trængsel i byerne og manglende mobilitet på landet. Sessionen vil tage udgangspunkt i de grænseoverskridende udviklingsprojekter Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen og Fremtidens intelligente mobilitet samt udviklingen af den strategiske handlingsplan for cykeludviklingen i Greater Copenhagen.

Oplæg:

 • Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem v/Joe Jensen, Region Hovedstaden. Delprojektleder ESTGC
 • Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen v/Anna Thormann, Gate21. Projektleder FIMO
 • Modellering af potentialet med grønne rejser i Greater Copenhagen i 2050 v/Andrés Felipe Valderrama, AAU. Videnspartner i ETSGC
 • Udvikling af en strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen v/Anna Garrett, Supercykelstisamarbejdet. Projektleder for den strategiske handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen.

Fuld beskrivelse

 

8. linje Technical Session

BRT – Aalborg

Facilitator: Jesper Schultz, Aalborg Kommune

max. 40 personer

I Aalborg er byggeriet af den ny BRT-forbindelse ’Plusbus’ godt i gang. Vi tager en besigtigelse, dels fra bus – dels med stop undervejs, for se på stationsudformning, tracéudformning og tilstødende stationsforpladser og sammenhænge til byens omdannelse.

Besigtigelse af

 • Ny station ved Grønlands Torv
 • Byggepladserne Sohngårdsholmsvej Nord og Jyllandsgade ved Brandstationen i forbifarten.
 • Vestby Station
 • Haraldslund Stationsforplads
 • Skydebanevej
12:00
13:00
FROKOST

Husk at besøge udstillingen og prøve en tur i en brintbus!

13:00
14:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session Fodgængere version 2.0

Mødeleder Ditte Bendix Laang

Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er planlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive
”genopfundet” – eller i det mindste re-aktualiseret.

I denne session sætter vi derfor både fokus på mobilitet, byrumsdesign, by- og trafikplaner, samspillet med kollektiv transport samt design- og arkitektoniske bud på den gode fodgængerby.
Der vil være oplæg fra bl.a.:
Professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet – ”Fodgænger – så er man da noget”
Lektor Ditte Bendix Lang, Aalborg Universitet – ”Fodgængermobilitet & Bykvalitet: case Aalborg Midtby – samarbejdsprojekt mellem AAU og Aalborg Kommune”
Gustav Friis, Aarhus Kommune – ”God mobilitet for alle i Aarhus”

Fuld beskrivelse

2. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session Unge og kollektiv transport

Mødeleder Anette Enemark

Denne special session vil showcase en række af de konkrete løsninger og tiltag der er implementeret for at øge mobiliteten til ungdomsuddannelserne. Og lægge op til en bred dialog om udfordringerne for de unge (og uddannelsesinstitutionerne samt kommuner og regioner), hvordan de kollektive løsninger vi kender kan upscales så de matcher behovet, samt hvilke nye løsninger der er skal på banen for at løfte denne vigtige samfundsopgave. Målet er at sessionen skal munde ud i en række konkrete forslag der kan testes.

Oplæg:

 • Hvorfor god mobilitet til uddannelse er vigtig v/Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Danske Regioner
 • Hvad er de unges udfordringer i forhold til uddannelse og transport Highlights fra en række undersøgelser af unges transport behov og ønsker v/Søren Fischer Jepsen, Rådgiver i Movia
 • Strategiske samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Eksempler fra konkrete samarbejder på tværs af landet: metode og udbytte v/Patrycja Anna Zieba, Markedskonsulent i Fynbus
 • Målrettede ungeløsninger i flextrafikken. Erfaringer og pris på de konkrete løsninger på tværs af landet v/Lotte Stensberg, afdelingschef for Plan, Udvikling og HR i Sydtrafik

Fuld beskrivelse

3. linje ITS

Workshop Fælles intelligent trafikledelse i hovedstadsområdet og living lab for fremtidens intelligente trafiksignaler.

Moderator Søren Bom, Region Hovedstaden

Formålet med workshoppen er at drøfte både tekniske og organisatoriske muligheder for fremtidens intelligente trafiksignaler, som kan skabe sammenhæng på tværs af vejmyndigheder og som kan prioritere klimavenlige transportformer som fx busser og cykler.

Region Hovedstaden, Gate 21 og en lang række partnere er gået sammen om at finansiere et nyt projekt om fremtidens intelligente trafikledelse. Der oprettes en living lab for intelligente trafiksignaler i DOLL living lab i
Albertslund i tillæg til eksisterende living labs for gadebelysning og smart city sensorer. Her kan ITS-leverandører fremvise nye og innovative løsninger, og living vil samtidig have fokus på at fremvise sammenhængende løsninger på tværs af leverandører, teknologier og protokoller.

Emner:

 • Hvordan får vi skabt en sammenhængende trafikledelse i hovedstadsområdet?
 • Hvilken slags samarbejde er der behov for mellem vejmyndigheder? Datadeling, fælles trafikstyring, eller noget tredje?
 • Hvordan kan vi benytte intelligent trafikledelse til at understøtte klima og miljø?
 • Hvad bør DOLL living lab fokusere på at teste og fremvise, som skaber værdi for vejmyndigheder?

Paneldeltagere

• Kim Brostrøm, DOLL
• Repræsentant fra Vejdirektoratet
• Repræsentanter fra 1-2 kommuner
• Repræsentant fra COWI
• Evt. repræsentanter fra Movia og Supercykelstierne

Fuld beskrivelse

4. linje Kollektiv trafik

Anvendelse af data i kollektiv trafik

Mødeleder Lykke Magelund

 1. Data i Movias busser v/Nils J. Rasmussen, Trafikselskabet Movia (udvidet resumé)
 2. Analysing the impacts of the Frederikssund S-line closure on passenger travel behaviour using Rejsekort data v/Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU Management (udvidet resumé)
5. linje Transportøkonomi

Samfundsøkonomiske enhedspriser

Mødeleder Pernille Øvre Christensen

 1. ”Revealed Preference” som grundlag for tidsværdier? v/ Jens Foller, Vejdirektoratet (rapport)
 2. Opdatering af transportøkonomiske priser for cykling v/Ole Kveiborg, COWI (abstrakt)
 3. Litteratur-studie af tidsværdier – Praksis i udvalgte andre lande v/Ole Kveiborg, COWI (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik og trafiksikkerhed

Mødeledere: Tanja Kidholm Madsen & Lars Moustgaard

 1. Det lange seje træk: Udviklingen i brugen af cykelhjelm 2004-2019 v/Bjørn Olsson, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé offentligøres senere)
 2. Lygteføring på cykel v/Morten Lind Jensen, Via Trafik (artikel)
 3. Cykling og Helbred v/Marcus Skyum Myhrmann, DTU Management (udvidet resumé)
7. linje Trafikpolitik

Special session Grøn omstilling af vejtransporten

 • Mødeleder Mikkel Krogsgaard Niss
 • Facilitator: Andreas Egense, Vejdirektoratet

Sessionens formål er at få diskuteret perspektiverne og udfordringerne i forhold til en grøn omstilling af vejtransporten.

Diskussionsemner:

 • Hvis vi ser 5 år ud i fremtiden – hvilken infrastruktur til drivmidler har Danmark så brug for?
 • Hvor skal infrastrukturen placeres og er der særlige krav til denne?
 • Hvilke rammevilkår i forbindelse med offentlig infrastruktur kan medvirke til at fremme den grønne omstilling?
 • Hvad er det vigtigste hensyn i forbindelse med omstillingen af tung transport?

Paneldeltagere:

 • Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance
 • Jens Pedersen, Vejdirektoratet
 • Jeppe Røn Hartmann, Drivkraft Danmark
 • Frank Rosager, Foreningen biogasbranchen
 • Niels Buus, TØI/Klimarådet (tentativ)

Fuld beskrivelse

Dekarbonisering af vejgodstransport – Lastbiler v/Henrik Gudmundsson, CONCITO (udvidet resumé)

14:30
14:45
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen og prøve en tur i en brintbus!

14:45
16:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Planlægning for bæredygtig mobilitet 2
Mødeleder Helle Huse

 1. Vestbyen i Aalborg – Fremtidens bydel med fokus på mobilitet, klima og byliv v/ Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS (udvidet resumé)
 2. Ny cykel- og gangbro over Limfjorden – en bro for hele Aalborg v/ Thomas Nissen, NIRAS og Alex Tolstrup, Aalborg Kommune (udvidet resumé)
 3. Strategisk værktøj og designprincipper til forbedret cykelinfrastruktur- og oplevelse v/ Julie Ravn Petersen, Sekretariatet for Supercykelstier (abstrakt) aflyst
2. linje Mobilitet & Adfærd

Flere passagerer i kollektiv transport

Mødeleder Jens Willars

 1. Hvorfor forsvandt pendlerne fra den kollektive trafik? v/Hjalmar Christiansen, DTU Management (abstrakt)
 2. Studerende fra bil til bus” – udvikling af projekt v/Patrycja Anna Zieba, Fynbus (udvidet resumé)
 3. Shared mobility and public transport – foe or friend? v/Hanne Finsveen, NTNU (udvidet resumé) Aflyst
3. linje ITS

Special Session Værktøjer til analyse og behandling af data fra trafiksensorer

Mødeleder Jørgen Knoop

Facilitator Rasmus Øhlenschlæger

Med et stadig større udbud af trafiksensorer og datamængder, er der opstået et behov for udvikling af værktøjer, der gør det nemt for slutbrugeren at behandle og analysere data. I denne Special Session sættes der fokus på innovative værktøjer, der kan behandle video, radar eller LiDAR data.
Der er lavet aftaler med seks oplægsholdere. Hver oplægsholder vil give et foredrag om et værktøj de har udviklet til at analysere data fra trafiksensorer. Fokus vil være på udfordringer og begrænsninger ved værktøjet.

Panel:

 • Tanja K. O. Madsen, Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet: Videoanalyseværktøjet RUBA
  – hvor er vi nu?
 • Mihhail Samusev, Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet: Case med LiDAR optagelse
 • Rasmus Øhlenschlæger og Mihhail Samusev Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet: Validering af SmartMicro Radar med video og tracking
 • Advanced Traffic Systems: Radar og tællinger og klassificering af objekter
 • Software Engineering 8. semester, gruppe sw803f20, Aalborg Universitet: Program til anonymisering af live video feed
 • COWI: Data from Sky

Fuld beskrivelse

4. linje Kollektiv trafik

Knudepunkter i kollektiv trafik

Mødeleder Lykke Magelund

 1. Fremtidens knudepunkter – Nyt koncept for busterminaler og togstationer v/Mette Olesen, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
 2. Ude i vejkanten – mødet med borgerne v/Søren Fischer Jepsen, Movia (udvidet resumé)
 3. Når stoppet fungerer v/Line Jarlholm, Midttrafik (udvidet resumé)
5. linje Transportøkonomi

Samfundsøkonomi på kanten

Mødeleder Jesper Borgen Sørensen

 1. Den samfundsøkonomiske metode som værktøj i beslutningsprocesser omhandlende fremtiden v/Joe Jensen, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 2. Borgarlínan – samfundsøkonomisk analyse af en ny BTR-løsning i Reykjavík v/Meta Reimer Brødsted, COWI A/S (abstrakt)
 3. Effekter af gratis kollektiv transport v/Ninnette Pilegaard, DTU Management (abstrakt)
6. linje Trafiksikkerhed

Datagrundlag

Mødeleder Lárus Ágústsson

 1. Skadestuedata i Aarhus Kommune v/Thomas Rud, COWI (abstrakt)
 2. Underrapportering af trafikdræbte hos politiet? – sammenligning af dødsårsagsregistret og politidata v/Tanja K. O. Madsen, AAU (abstrakt)
 3. Forekomst af spirituskørsel i Danmark v/Lars Reiff, Rigspolitiet
7. linje Jernbaner

Hovedstadens jernbaner

Mødeleder: Jan Jørgensen

 1. Øresundsmetro giver et mere robust transportsystem i Greater Copenhagen v/Jarl Zinn, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 2. Farumbanens forlængelse til Nordbanen v/Anders Kaas, Atkins Danmark A/S (udvidet resumé)
 3. Metode til tværgående trafik- og udbygningsplan for jernbanenettet i Øresundsregionen” v/ Sten Hansen, Helsingborg Stad (udvidet resumé)