Artikelarkiv

Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet

(Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696

Artikelarkiv med alle artikler samt udvidede resuméer fra Trafikdage er flyttet hertil: Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet

Redaktion: Harry Lahrmann
Udgiver: Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

Disse artikler er ikke fagfællebedømte, men alene vurderet af programkomitéen på baggrund af en abstrakt.

Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidskrift for Transportforskning

ISSN 2596-9196

Redaktion:
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet
Malene Freudendal-Pedersen, Aalborg Universitet
Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet
Tove Hels, Rigspolitiet

Udgiver: Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

Artikler er fagfællebedømte, idet forfattere på Trafikdage hvert år efter konferencen tilbydes at indsende deres artikel til tdskriftet – gerne revideret – med henblik på fagfællebedømmelse efter sædvanlige akademiske kriterier.
Artikler, der godkendes igennem fagfællebedømmelsen, publiceres online på tidskriftets hjemmeside.

Fagfællebedømte artikler til og med 2018 er flyttet til: Udvalgte artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet