Organisationskomitéens opgaver

Organisationskomitéens opgaver

Organisationskomitéen har til opgave at bakke op om Trafikdage på Aalborg Universitet og være med til at fastholde Trafikdage på Aalborg Universitet som den primære konference inden for trafik- og transportområdet i Danmark. Konferencens formål er at præsentere og debattere forskningsresultater, analyser og praktiske erfaringer fra projekter inden for hele transportsektoren i et forum, hvor forskere møder praktikere.

Organisationskomitéens medlemmer har følgende opgaver:

  • Skabe kontakt mellem Trafikforskningsgruppen og organisationer, virksomheder og myndigheder med interesse for trafik- og transportspørgsmål
  • Deltage i organisationskomitéens årlige møde, og her
  • medvirke ved evalueringen af årets Trafikdage på Aalborg Universitet og herunder drøfte behovet for justeringer mv.
  • Rådgive Trafikforskningsgruppen om ændringer, der bør foretages på næste års konference med henblik på at udvikle Trafikdage på Aalborg Universitet til en endnu bedre konference.
  • Om muligt – selv deltage i Trafikdage på Aalborg Universitet og bidrage til konferencens succes.

 

Økonomiske forhold
Trafikforskningsgruppen har ejerskabet til og er økonomisk ansvarlig for afviklingen af Trafikdage på Aalborg Universitet

  • Deltagelsen i organisationskomitéen er ulønnet. Evt. rejseudgifter i forbindelse med det årlige møde kan dækkes af Trafikforskningsgruppen.
  • Organisationskomitéens medlemmer sidestilles med foredragsholdere ved deltagelsen i Trafikdage på Aalborg Universitet.
  • Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelsen i Trafikdage på Aalborg Universitet refunderes ikke.