Workshops

Vejledning for oplægsholdere på workshops

En vellykket workshop er kendetegnet ved, at tilhørerne deltager aktivt. Det betyder, at din opgave som oplægsholder er at komme med et kort oplæg, som lægger op til debat. I en workshop på 90 minutter må oplæggene højest vare de første 30 minutter. Herefter følger en diskussion på 50 minutter, enten i plenum eller i mindre grupper. De sidste 10 minutter bruges til at samle op og konkludere.
Vi håber, du vil medvirke til, at workshoppen kommer til at forløbe på denne måde. Det er workshoplederen, der har ansvaret for detailplanlægningen af workshoppen, og han vil i god tid inden Trafikdage kontakte alle oplægsholderne og aftale den detaljerede planlægning af workshoppen.

Indsendelse

Der skal indsendes et resumé på 1-3 sider inden Call for Papers deadline (skabelon til brug)

Resuméet skal indeholde en beskrivelse af:
• Workshoppens baggrund og formål
• En liste for temaer/oplæg samt navne på oplægsholdere (kan oplyses/justeres senere)
• En detaljeret plan for debat
• Forslag til emneindplacering

Resuméet skal præcisere sessionens nyhedsværdi.

Referat fra workshops 
Der vil blive udarbejdet et referat fra alle workshops. Referatet udarbejdes af workshoplederen. Send derfor gerne dit oplæg og evt. præsentation til workshoplederen. Referatet vil blive udgivet i “Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” (“Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University”) ISSN 1603-9696.

Tilmelding til konferencen
Der sker ikke automatisk tilmelding af oplægsholdere til workshops.

Økonomi
Oplægsholdere på workshops betaler reduceret deltagerafgift.

AV-udstyr
I auditorier og seminarrum vil der altid være storskærmsprojektor og tavle til rådighed. Der er PC til rådighed i alle seminarrum og auditorier. Du skal selv medbringe din præsentation på et usb-stik). Præsentationerne bliver efter konferencen tilknyttet fra indlæggets placering i programmet på Trafikdages hjemmeside.