Special Sessions

Vejledning for mødeledere på Special Sessions

Som initiativtager til og/eller leder af en Special Session har du ansvaret for den endelige planlægning af sessionen på baggrund af den tidsramme, som er tildelt. Dog er der til hver Special Session tilknyttet en sparringspartner (et medlem fra Programkomitéen), som du er velkommen til at kontakte, men som ellers vil kontakte dig med henblik på at sikre at Special Sessions planlægges i henhold til denne vejlednings anbefalinger. Du forventes at have den fulde kontakt med oplægsholderne, herunder at sikre at oplægsholderne ved, at de selv skal tilmelde sig Trafikdage på www.trafikdage.dk, samt at de betaler reduceret deltagerafgift. Der findes en Vejledning for oplægsholdere på Special Sessions her.

Det forventes, at du igennem din forberedelse af sessionen har drøftet indlæggenes indhold med oplægsholderne og har læst eventuelle artikler før Trafikdage. Foredragsholderne er opfordret til at sende deres artikler og/eller præsentationer til dig før Trafikdage, men det erindres, at der ikke er artikelkrav til oplægsholdere på Special Sessions.

Under afviklingen af sessionen er det vigtigt, at du sikrer, at der finder en fornuftig diskussion sted, enten efter hvert indlæg eller samlet efter flere indlæg, gerne ved at have minimum af reservespørgsmål parat.

Du opfordres til at udarbejde et notat fra din Special Session. Notatet skal bestå af:

  • en kort introduktion til sessionen med angivelse af baggrund og formål
  • oplægsholdernes artikler eller deres slides shows i mangel af artikel
  • et referat af sessionens diskussioner
  • hvis muligt en opsamling og måske opstilling af anbefalinger

Notatet udgives efterfølgende i artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) – ISSN 1603-9696 – med dig som redaktør.

I særlige situtationer kan der stilles studentermedhjælp til rådighed til referatskrivning fra sessionen.

Tilmelding
Som mødeleder er du ikke automatisk tilmeldt konferencen.