Trafiksektorens Mailingsliste

Trafiksektorens Mailingsliste

En mailingliste fungerer ved, at man sender en e-mail til listen, hvorefter mailen bliver videresendt til alle, der har tilmeldt sig listen.

Hvad skal listen bruges til?
Listens formål er

  • At fremme informationsudveksling mellem listens medlemmer – fx information om nye forskningsresultater, indbydelse til konferencer, seminarer og andre møder.
  • At være forum for medlemmerne til at søge samarbejdspartnere – fx til EU-projekter.
  • At være forum for udveksling af faglig viden og faglige synspunkter.

 

Kun medlemmernes fantasi sætter grænsen for, hvad listen kan bruges til, blot emnet har relation til trafik- og transportområdet. Indtil videre omfatter listens emne altså hele trafik- og transport-området, men bliver trafikken på listen for omfattende, vil vi emneopdele listen. Erfaringen med mailinglister viser imidlertid, at det for det enkelte medlem er let at frasortere irrelevant information.

Hvilket sprog skriver man på?
Dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Listeejere
Listen ejes af Sektionen for Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet og administreres af lektor Harry Lahrmann, Forskningsgruppen for Trafiksikkerhed
e-mail: hsl@build.aau.dk

Hvordan skriver man til listen/hvordan bruger man listen?
Send en e-mail til adressen trafiksektor@build.aau.dk . Der kan også sendes vedhæftede filer.

Hvordan tilmelder / framelder man sig listen?
Send en mail til trafiksektor@build.aau.dk