Danish
English

Organisationskomité 2021

Trafikdage støttes af en organisationskomité

Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en organisationskomité med repræsentanter fra centrale dele af trafik- og transportsektoren.

Komitéen består af:
Anne Mathiasen, Transport- og Boligsministeriet
Per Gellert, Trafikselskabet MOVIA
Henrik Severin Hansen, Danske Regioner
Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
Susanne Krawack, CONCITO
Otto Anker Nielsen, DTU Management Engineering
Svend Erik Pedersen, Rambøll
Anna Thormann, Gate 21
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet