Organisationskomité 2024

Trafikdage støttes af en organisationskomité

Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en organisationskomité med repræsentanter fra centrale dele af trafik- og transportsektoren.

Komitéen består af:

Camilla Riff Brems, Transport- og Boligministeriet
Eskil Thuesen, Trafikselskabet MOVIA
Maria Wass-Danielsen, Urban Creators
Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
Søren Bom, Region Hovedstaden
Otto Anker Nielsen, DTU Management Engineering
Mette Skamris Holm, Aalborg Kommune
Anna Thormann, Gate 21
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet