Danish
English

Organisationskomité 2020

Trafikdage støttes af en organisationskomité

Trafikdage på Aalborg Universitet støttes af en organisationskomité med repræsentanter fra centrale dele af trafik- og transportsektoren.

Komitéen består af:
Sysser Davidsen, Transport- og Boligsministeriet
Per Gellert, Trafikselskabet MOVIA
Henrik Severin Hansen, Danske Regioner
Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
Susanne Krawack
Otto Anker Nielsen, DTU Management Engineering
Svend Erik Pedersen, Aalborg Kommune
Anna Thormann, Gate 21
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet