Tidsfrister

Tidsfrister

1. juli
Frist for tidlig tilmelding (Early Bird)

1. august
Frist for indsendelse af artikel

kl. 23.59 den 13. august
Normal tilmeldingsfrist

20.-21. august
Trafikdage 2024