Normale Sessioner/Udvidet resumé

Vejledning for mødeledere på normale sessioner/udvidet resumé

Som mødeleder er du ansvarlig for den endelige planlægning af indlæggene på baggrund af den tildelte tidsramme. Du kan kontakte oplægsholderne på forhånd, hvis du finder, at der er særlige omstændigheder omkring afviklingen, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelsen af tidsrammen for diskussionen.
Kontakt sekretariatet (trafikdage@civil.aau.dk ), hvis du har brug for oplægsholdernes kontaktinformationer.

Det forventes, at du er velforberedt og har læst de indlæg, der hører til sessionen. Indlæggene er til at finde på programmet.
Der gøres opmærksom på, at ikke alle foredragsholdere når at uploade deres artikel før Trafikdage. Det er naturligvis ikke dit ansvar som mødeleder, og i så fald må du støtte dig til resuméet som i disse tilfælde også vil kunne findes på ovenstående link.

Mødelederne forventes at løse følgende opgaver

  • at medvirke som mødeleder for den tildelte session
  • at opfordre deltagerne til at deltage i den efterfølgende debat
  • at sikre en god afvikling af sessionen, herunder sikre, at der finder en seriøs og konstruktiv diskussion sted, enten efter hvert indlæg eller samlet efter flere indlæg
  • at sikre at indlæggene holder sig inden for den afsatte tidsramme. Der udleveres minutskilte, som kan benyttes til at styre tidsforbruget med. Husk, at der skal være mindst 5 minutter til diskussion.
  • at støtte oplægsholderne og assistere ved evt. problemer. Her kan trækkes på den studentermedhjælp, som vil være til stede i hvert seminarrum
  • at opfordre til at præsentationerne uploades til Trafikdages hjemmeside for at sikre den maksimale videndeling af foredragene på Trafikdage.

Tilmelding
Som mødeleder er du ikke automatisk tilmeldt konferencen. Du skal selv tilmelde dig.

Pris for mødeledere
Mødeledere betaler samme pris som foredragsholdere, se priser.