Programkomité 2024

1.Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning
Anders Rody Hansen, Dansk Industri
Niels Buus Kristensen, Transportøkonomisk Institut
Torben Kudsk, FDM

Jeppe Rich, DTU Management
Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
2. Samfundsøkonomi på transportområdet
Pernille Øvre Christensen, Klimarådet DI
XX, Transportministeriet
Ole Kveiborg, COWI A/S
Ninette Pilegaard, DTU Management
Morten Mørkbak, Vejdirektoratet
3. Trafikmodeller og deres anvendelse
Adnan Jelin, Trafikstyrelsen
Thomas Kjær Rasmussen, DTU Management
Anders Tønning, Vejdirektoratet

Daniel Berthelsen, Københavns Kommune

Goran Vuk, GV Models
4. Mobilitet og adfærd
Helle Huse, Rambøll
Annette Kayser, Københavns Kommune
Claus Lassen, C-MUS, Aalborg Universitet
Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S
Katrine Hartmann-Petersen, RUC
Gunvor Riber Uggerhøj, NIRAS
Sonja Haustein, DTU Management
5. Godstransport og logistik
Michael Henriques, COWI A/S
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik
Allan Larsen, DTU Management
Tanjamaria Ballhorn, Københavns Kommune
6. Kollektiv transport
Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia
Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner
Line Koch, Trafikstyrelsen
Nanna Lybæk Knudsen, COWI A/S
Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU
7. Skinnebårende transport 
Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen
Anders Hunæus Kaas, SYSTRA Danmark
Alex Landex, Rambøll
Jesper Mølgaard, DSB
Bernd Schittenhelm, Banedanmark
Henrik Sylvan, Railtech/DTU

Morten Nørgaard Olesen, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
8. Trafiksikkerhed
Lárus Ágústsson, COWI A/S
Mette Møller, DTU Management
Tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet
Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet
Søren Berg, Københavns Kommune
9. Smart Mobilitet
Lars Jørgensen, RAW Mobility
Søren Sørensen, ITS
Francisco Camara Pereira, DTU Management
10. Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold
Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark
Lars Overgaard, TINV v/Teknologisk Institut

11. Cykeltrafik og mikromobilitet
Pablo Celis, Celis Consult Aps
Anders Fjendbo, DTU Management
Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Københavns Kommune

Jørgen Knoop, Hillerød Kommune
Lars Moustgaard, Vejdirektoratet