Danish
English

Programkomité 2022

1.Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning
Anders Rody Hansen, Dansk Industri
Leif Gjesing Hansen, Malmö Stad
Ninette Pilegaard, DTU Management
Niels Buus Kristensen, Transportøkonomisk Institut
2. Samfundsøkonomi på transportområdet
Pernille Øvre Christensen, Klimarådet
Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet
Ole Kveiborg, COWI A/S
3. Trafikmodeller og deres anvendelse
Camilla Riff Brems, Sund & Bælt Holding A/S
Adnan Jelin, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Christian Overgård, COH ApS
Jeppe Rich, DTU Management
Anders Tønning, Vejdirektoratet
Goran Vuk, GV Models
4. Mobilitet og adfærd
Helle Huse, Rambøll
Annette Kayser, Københavns Kommune
Claus Lassen, C-MUS, Aalborg Universitet
Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S
Katrine Hartmann-Petersen, RUC
5. Godstransport og logistik
Michael Henriques, COWI A/S
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik
Kristian Hegner Reinau, Danske Fragtmænd A/S
6. Kollektiv transport
Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia
Morten Brønnum Andersen, Trafikselskaberne i Danmark
Line Koch, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Line Ringsholt Jensen, COWI A/S
Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU
7. Jernbaner
Jan Jørgensen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark
Alex Landex, Rambøll
Jesper Mølgaard, DSB
Bernd Schittenhelm, Banedanmark
Henrik Sylvan, Railtech/DTU
8. Trafiksikkerhed
Lárus Ágústson, COWI A/S
Kira Janstrup, DTU Management
Mette Møller, DTU Management
Tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet
Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet
9. Intelligente Transportløsninger
Bahar Namaki Araghi, Arup
Lars Jørgensen, RAW Mobility
Jørgen Knoop, Hillerød Kommune

10. Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold
Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet
Lars Overgaard, TINV v/Teknologisk Institut
11. Cykeltrafik og små motoriserede løbehjul
Pablo Celis, Celis Consult Aps
Anders Fjendbo, DTU Management
Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Københavns Kommune
Lars Moustgaard, Vejdirektoratet
Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for Supercykelstier
12. Klima og Infrastruktur
Dansani Vasanthan Muttuvelu, AAU BUILD
Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
Tove Hels, Dansk Vejforening