Programkomité 2023

1.Trafikpolitik og organisation – Klima og planlægning
Anders Rody Hansen, Dansk Industri
Niels Buus Kristensen, Transportøkonomisk Institut
Torben Kudsk, FDM
2. Samfundsøkonomi på transportområdet
Pernille Øvre Christensen, Klimarådet DI
Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet
Ole Kveiborg, COWI A/S
Ninette Pilegaard, DTU Management
Morten Mørkbak, Vejdirektoratet
3. Trafikmodeller og deres anvendelse
Adnan Jelin, Trafikstyrelsen
Thomas Kjær Rasmussen, DTU Management
Anders Tønning, Vejdirektoratet

Sidsel Kjems, Københavns Kommune

Goran Vuk, GV Models
4. Mobilitet og adfærd
Helle Huse, Rambøll
Annette Kayser, Københavns Kommune
Claus Lassen, C-MUS, Aalborg Universitet
Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S
Katrine Hartmann-Petersen, RUC
Gunvor Riber Uggerhøj, NIRAS
Sonja Haustein, DTU Management
5. Godstransport og logistik
Michael Henriques, COWI A/S
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik
Allan Larsen, DTU Management
Tanjamaria Ballhorn, Københavns Kommune
6. Kollektiv transport
Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia
Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner
Line Koch, Trafikstyrelsen
Line Ringsholt Jensen, COWI A/S
Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU
7. Jernbaner
Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen
Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark
Alex Landex, Rambøll
Jesper Mølgaard, DSB
Bernd Schittenhelm, Banedanmark
Henrik Sylvan, Railtech/DTU
8. Trafiksikkerhed
Lárus Ágústsson, COWI A/S
Kira Janstrup, DTU Management
Mette Møller, DTU Management
Tanja K. O. Madsen, Aalborg Universitet
Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet
Søren Berg, Københavns Kommune
9. Smart Mobilitet
Lars Jørgensen, RAW Mobility
Søren Sørensen, ITS
Francisco Camara Pereira, DTU Management
10. Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold
Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet
Lars Overgaard, TINV v/Teknologisk Institut

11. Cykeltrafik og små motoriserede løbehjul
Pablo Celis, Celis Consult Aps
Anders Fjendbo, DTU Management
Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Københavns Kommune

Jørgen Knoop, Hillerød Kommune
Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

12. Klima og infrastruktur

Dansani Vasanthan Muttuvelu, AAU BUILD
Tove Hels, Dansk Vejforening
Asmus Skar, DTU Sustain
13. Transportsektorens drivmidler
Jeppe Rich, DTU Management
Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark