Pris for indslag om kollektiv trafik

Pris til det bedste indslag om kollektivtrafik på Trafikdage (Sponsoreret af RA’s Støttefond)

Målgruppe

Indsendte indslag, programpunkter, papers m.v. til Trafikdage med relation til kollektivtrafik i en direkte eller indirekte rolle kan komme i betragtning, herunder:

 • Papers
 • Sessioner (Executive eller special)
 • Workshops

Bedømmelseskomité

Trafikdages Programkomité (undergruppen for kollektiv transport) udvælger prisvinderen på baggrund af de indsendte papers og oplæg til sessioner og workshops efter den af Trafikdage fastsatte frist.

Medlemmer:

 • Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia
 • Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner
 • Line Koch, Trafikstyrelsen
 • Nanna Lybæk Knudsen, COWI A/S
 • Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU

 

Kriterier for tildeling af prisen

Fagligt

 • Det faglige indhold
 • Nytænkning og originalitet
 • Videnskabelig og metodisk kvalitet

Relevans

 • Programpunktets relevans i forhold til de aktuelle problemstillinger og udfordringer der kendetegner den kollektive trafik generelt
 • Programpunktet relevans i forhold til bustrafikkens rolle i den kollektive trafik og herunder, hvordan den indgår i samspil med andre kollektive mobilitetsformer

Formidling

 • Programpunktets kvaliteter ift. formidling til deltagerne på Trafikdage, herunder forarbejdet (det indsendte materiale) overvejelser og beskrivelser i forhold til formidlingen i oplæg, inddragelse af deltagerne m.v

Legat

Med prisen følger et diplom og et hæderslegat på 7.500 kr.

Om RA’s Støttefond:

Rutebilvognmændenes Arbejdsgiverforenings Støttefond (RA’s Støttefond) blev stiftet i 1998 af midler, der opsparet af rutebilvognmænd og har blandt andet til formål, at ”…yde støtte herunder rejselegater til forsknings- og uddannelsesprojekter af betydning for udviklingen af den kollektive trafik.”

 Støttefondens bestyrelse består af:

 • Søren Holk Hansen (formand)
 • Mie Kruse
 • Jens Svidt
 • Jess Abildskou
 • Lars Bender

Støttefondens sekretariat varetages af:

Dansk PersonTransport

Att. Sektorchef Lasse Repsholt

Nørre Farimagsgade 11, 3. tv

DK-1364 København K

lre@danskpersontransport.dk

+45 2047 8003

Læs mere på www.rafonden.dk