Programkomitéens opgaver

Programkomitéens opgaver

Programkomitémedlemmer påregnes at løse følgende opgaver:

  • at foretage en faglig vurdering og en relevansvurdering af indkomne abstracts i forhold til Call for Papers – med vægt indenfor egen faglig emnekreds.
  • at deltage i et årligt programkomitémøde i København eller online.
  • at medvirke ved fastlæggelsen af det endelige program for den tildelte session på baggrund af diskussionen på programkomitémødet og i samarbejde med konferencesekretariatet for så vidt angår sessionens omfang og tidsmæssige placering.
  • at medvirke som mødeleder ved Trafikdage for den tildelte session. For sessioner, der strækker sig ud over en halv dag, kan den ansvarlige mødeleder suppleres med en “hjælpemødeleder”, der vil kunne afløse i forbindelse med den praktiske afvikling af sessionen.

 

Økonomiske forhold:
Jobbet er ulønnet, men der kvitteres med en vingave.

Der kan refunderes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i programkomitémøder.

Programkomitémedlemmer betaler samme pris som foredragsholdere for deltagelse i konferencen. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med konferencens afholdelse refunderes ikke.