Special Sessions

Vejledning for foredragsholdere på Special Sessions

En Special Session er en session, hvor initiativtageren inviterer minimum 4 oplægsholdere til at give et foredrag indenfor et bestemt emne. En Special Session varer normalt 90 minutter. Initiativtageren til din Special Session forestår den detaljerede planlægning af sessionen og vil kontakte dig i god tid før Trafikdage. Har du behov for at kontakte initiativtageren, kan du få kontaktoplysninger ved henvendelse til sekretariat.

Indsendelse

Der skal indsendes et resumé på 2-3 sider inden Call for Papers deadline (skabelon til brug)

Resuméet skal indeholde en beskrivelse af:
• Sessionens baggrund og formål
• en liste for temaer/oplæg samt navne på oplægsholdere (kan oplyses/justeres senere)
• Forslag til emneindplacering

Resuméet skal præcisere sessionens nyhedsværdi.

Referat fra Special Sessions 
Der vil blive udarbejdet et notat fra alle special sessions. Referatet udarbejdes af special session lederen. Send derfor gerne dit oplæg og evt. præsentation til special session lederen.

Der er ikke, som til normale foredrag på Trafikdage, artikelkrav til foredrag på en Special Session, men også foredragsholdere på Special Sessions opfordres til at indlevere artikler. En artikel til Special Sessions skal opfylde layoutkravene til en normalt artikel – se. Disse artikler eller præsentationer, hvis der ikke afleveres artikler, vil sammen med et oplæg til sessionen og et referat af diskussionerne på sessionen blive udgivet som et notat fra sessionen i ”Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) – ISSN 1603-9696.

Tilmelding til konferencen
Der sker ikke automatisk tilmelding af oplægsholdere til special sessions.

Økonomi
Oplægsholdere på special sessions betaler reduceret deltagerafgift.

AV-udstyr
I auditorier og seminarrum vil der altid være storskærmsprojektor og tavle til rådighed. Der er PC til rådighed i alle seminarrum og auditorier. Du skal selv medbringe din præsentation på et usb-stik). Præsentationerne bliver efter konferencen tilknyttet fra indlæggets placering i programmet på Trafikdages hjemmeside.